Проблеми при офсетовия печат и начина за тяхното отстраняване (част 2)

2927
Проблеми при офсетовия печат и начина за тяхното отстраняване (част 2)
Причина:
Мастилените валци са притиснати слабо към пластината.

Начини за отстраняване на дефекта:
Един или няколко мастилени валци слабо са приближени до пластината. Да се провери и коригира положението с помощта на контролни ленти.

Причина:
Твърде „силно“ цветно мастило.

Начини за отстраняване на дефекта:
Печатарското цветно мастило с голям вискозитет (течливост) върху натурални хартии може да стане причина за некачествен печат. Печатарското цветно мастило не покрива растерната точка и неравномерно прониква в хартията. Печатарското цветно мастило трябва да се разреди и да се редуцира течливостта.

Причина:
Твърде малко количество печатарско цветно мастило.

Начини за отстраняване на дефекта:
Да се провери под лупа отпечатъкът. Растерните точки и напечатаните места трябва да бъдат гладки и затворени. Те не трябва да бъдат сиви, мътни или с „оръфани“ (назъбени) очертания.

Дефект:
Окисляване на бронза. (Другите проблеми, свързани с цветния печат с мастила на базата на метални пигменти, са описани в заключителната част.) Повече или по-малко сиво оцветяване върху напечатания лист.

Причина:
Неправилна стойност рН (водороден показател на овлажняващия разтвор).

Начини за отстраняване на дефекта:
Стойността рН на овлажняващия разтвор и на печатната хартия не трябва да е под 5,0. Киселинният овлажняващ разтвор влиза в реакция с металните пигменти, които се окисляват и обезцветяват. Да се провери киселинността на хартията от двете й страни с помощта на лакмусов индикатор и да се определи с точност киселинността на водата. Ако тиражът вече е отпечатан може да се повтори със злато, ако това е възможно.

Причина:
Прекалено много овлажняващ разтвор.

Начини за отстраняване на дефекта:
Прекаленото количество вода предизвиква оксидиране на металните пигменти. Да се намали подаването на водата или да се приложи техниката на сухия офсет, която дава възможност за по-силно наслагване на 1 печатарското цветно мастило; така могат да се избегнат проблемите с водата и да се постигне по-висок гланц (блясък) на цветните мастила на базата на метални пигменти.

Причина:
Напечатаните листове са били съхранявани на влажно място.

Начини за отстраняване на дефекта:
Съхраняването на напечатаните листове в твърде влажно място също така предизвиква оксидиране. Листовете, които са отпечатани с печатарски мастила на базата на метални пигменти, трябва да се съхраняват при благоприятни климатични условия.

Причина:
Некачествено лепило.

Начини за отстраняване на дефекта:
Киселите лепила, които се използват в книговезката обработка, също така могат да предизвикат оксидация. С производителя на лепилото трябва да се съгласува нужното количество.

Дефект:
Различни видове замърсявания на печатния образ.

Причина:
Некачествено покритие на хартията.

Начини за отстраняване на дефекта:
При печатане върху хартия с покритие, компонентите на покривния слой се разтварят и се отстраняват от хартията, като се появяват във вид на кръгли точки и петънца върху печатния образ. В този случай явлението може да бъде елиминирано, ако листовете хартия се прекарат през машината без печат, с вода (ламинирани листове) или хартията се напечата с печатарски лак.

Причина:
Тъп нож в резачката.

Начини за отстраняване на дефекта:
Идентични причини и идентичен начин за отстраняване на дефекта, както в точка „Напрашване на хартията“.

Причина:
Неправилно поддържан мастилен апарат.

Начини за отстраняване на дефекта:
Замърсяванията по печатния образ са предизвикани от замърсяване в мастиления апарат, от пресъхнало ронещо се печатарско цветно мастило откъм краищата на валците, както и от това, че е използвано печатарско мастило с образувана корица в мастилницата, а също така от замърсен ракел. Замърсяванията се появяват върху печатния образ във вид на черни петънца и точки с бяла обшивка. Този дефект може да бъде отстранен, ако се поддържа абсолютна чистота в мастиления апарат. Причина: Замърсен воден апарат.

Начини за отстраняване на дефекта:
Замърсяването във водния апарат се появява върху печатния образ във вид на черни петънца без бяла обшивка. Водният апарат да се почиства често, като това се отнася особено за водните подаващи валци, които трябва да мият.

Причина:
Лошо или неправилно измити или нови гумени платна върху водните валци.

Начини за отстраняване на дефекта:
Новите гумени платна силно се разкъсват по краищата. Не трябва да се опъват всички цилиндри едновременно, а последователно на всеки 8 часа. Незабавно да се измият и опънат с гладилка по дължината на цилиндъра. За опъване не трябва да се използват предмети с остри краища (ръбове), които могат да предизвикат още по-голямо разкъсване на текстилните материали. Да се включи машината и да се пусне да работи на празен ход. Парченцата от текстилните материали попадат във водния разтривен валяк и лесно могат да бъдат отстранени. След като приключи работата на машината на празен ход, отново да се юстират скоро обтегнатите водни валци. Парченцата от текстилния материал от водните валци са бели и върху печатния образ имат разкъсана обшивка.

Дефект
Дублиране в листовите офсетови машини. Това дублиране означава деформирани, удължени или двойни растерни точки върху печатния образ. Печатът е по-тъмен, по-пълен и нерязък. Растерните точки могат да дублират във всички посоки, в зависимост от причината, която ги е породила.

Причина:
Неправилно обстругване на цилиндрите.

Начини за отстраняване на дефекта:
Твърде дебелото гумено платно върху офсетовия цилиндър предизвиква силно изкорубване на офсетовата гума в зоната на печата, това изкорубване се дължи на по-високата периферна скорост на повърхността на офсетовия цилиндър. Дублирането се появява върху печатния лист в посоката на захващане. Твърде тънкото гумено платно върху офсетовия цилиндър предизвиква идентичен ефект на дублиране. И в този случай дублирането се появява върху печатния лист в посока на захващане. Твърде дебелото гумено платно върху офсетовия цилиндър предизвиква дублиране в противоположна посока. Изкорубването на гумата в този случай възниква зад зоната на натиска поради по-високата периферна скорост на повърхността на офсетовия цилиндър. Дублирането се появява върху печатния лист по посока на задния край на листа. Гуменото платно трябва да притежава нужната дебелина.

Причина:
Гуменото платно е закрепено твърде свободно (хлабаво).

Начини за отстраняване на дефекта:
Ако гуменото платно не е опънато достатъчно, тогава при печатането се образува изкорубване зад зоната на натиска. В резултат на това печатът е дублиран в посока към задния край на листа. Гуменото платно трябва да се натегне по-силно и да се коригира за печатане на 100, 500, 1000 и 5000 листа.

Причина:
Лошо подрязано гумено офсетово платно.

Начини за отстраняване на дефекта:
Нитовете, които стабилизират гуменото платно трябва да са разположени радиално върху цилиндъра. Да се обърне внимание на ръба на захващащото устройство и на линиите на гумата, които обозначават посоката на стабилизиране на гуменото платно. Ако гуменото платно е неправилно подрязано и така закрепено, то тогава се образува голямо изкорубване на гумата зад зоната на печата, като се появява дублиране в посока на задния край на листа.

Причина:
Гуменото офсетово платно е твърде дълго.

Начини за отстраняване на дефекта:
В някои машини гуменото платно не се закрепва с валяк, зъбна запънка или червячно зъбно колело, а с помощта на няколко закрепителни болта или закрепващи зъби. В такива случаи зоната на закрепване на гумата е значително по-къса, отколкото в случаите, когато закрепването е с помощта на валяк. Ако офсетовата з гума е твърде дълга, тя не може да бъде опъната, защото повече не може да се завинтват закрепващите болтове. Гумата трябва да се извади от машината и да се скъси с помощта на резачка. Притискащата летва на резачката трябва да се намира върху парчето гума, което искаме да отрежем. Евентуалните дефекти са идентични като тези при твърде разхлабена гума. Дублиране в посока на задния край листа.

Причина:
Разхлабени притискащи лайсни на гуменото платно.

Начини за отстраняване на дефекта:
Много важно нещо е доброто затягане на притискащите лайсни. Ако притискащите лайсни са слабо притегнати, тогава по време на печатането настъпва разтягане или разкъсване на пробитите в гумата отвори. Дублиране в посока на задния край на печатния лист. Ако пробитите в гумата отвори са повредени, тогава гуменото платно трябва да се смени с ново.

Причина:
Форменият цилиндър се движи произволно.

Начини за отстраняване на дефекта:
След преместване на формения цилиндър или управляващото устройство на регистъра – не са затегнати достатъчно силно фиксиращите болтове или контраболтовете. Това предизвиква ефекта на дублиране във вид на ивици в посока на задния край на печатния лист.

Причина:
Замърсена повърхност на натисковия цилиндър.

Начини за отстраняване на дефекта:
Остатъците от цветни мастила и ръжда по повърхността на натисковия цилиндър са причина за неравномерното разтягане на листа по време на печатането. Дублирането понякога е във всички посоки. При печат S/W повърхността на притискащия цилиндър трябва да се протрие с паста, която предпазва от всмукване, така че да стане невъзможно приемането на мастилото от повърхността на цилиндъра. Натисковият цилиндър трябва да бъде абсолютно чист.

Причина:
Щипките захващат твърде слабо.

Начини за отстраняване на дефекта:
Разместването на печатния лист – предизвикано от твърде слабото захващане на натисковия цилиндър или от щипките за листоизваждането – по време на печатането става причина за дублиране в посока на захващането. Всички захващащи щипки да се поставят точно на 2/10 върху хартия с граматура 30 г/м2.

Причина:
Хартия с нагънати краища, изкорубена и вълнообразна повърхност.

Начини за отстраняване на дефекта:
Това е лошокачествена хартия, поради съхраняването й в неподходящи условия. Нагънатите места се „сплескват“ по време на печатането и предизвикват дублиране във всички посоки.

Причина:
Наелектризирана хартия.

Начини за отстраняване на дефекта:
Наелектризираната хартия се удря със своята задна половина в цилиндъра по време на вкарването й в машината и прилепва към цилиндъра, като се появява дублиране във всички посоки. Трябва да се предприемат същите предпазни мерки, както това е описано в точка „Електростатично зареждане на хартията.

Източник на информацията: Михаел Хубер България

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.