Проблеми при офсетовия печат и начини за тяхното отстраняване (част 3)

2361
Проблеми при офсетовия печат и начини за тяхното отстраняване (част 3)
Причина:
Захващащото устройство е твърде разхлабено.

Начини за отстраняване на дефекта:
Ако захващащите щипки на цилиндъра или в листоизвеждането не задържат здраво листа, тогава листът прилепва към гумата и остава върху гумения цилиндър. Да се проверят захващащите щипки, които са нагласени на предварителен опън 2/10 мм. и за хартия с маса на кв. метър 30 г/м , ако се наложи – да се коригират.

Причина:
Предните рамена са повдигнати твърде високо.

Начини за отстраняване на дефекта:
Листът не е хванат достатъчно здраво от подвижните (люлеещи се) щипки и от следващото захващане. Понеже листът се задържа само с частта на предварителния опън, тогава прилепването на листа към гумата го изтръгва от щипките. Да се печата с предни рамена, разположени равномерно в основно положение. Листът трябва да влиза на разстояние 5-6 мм.

Дефект:
Образуване на корица върху цветното мастило Цветното мастило се натрупва върху валците.

Причина:
Цветното мастило е прекалено чувствително към овлажняващия разтвор.

Начини за отстраняване на дефекта:
„Постните“ и евтини офсетови цветни мастила се отмиват при по-голямо подаване на овлаж няващия разтвор. Пигментът се отделя от свързващото вещество и се натрупва върху валците във вид на кашообразен слой. С цел да се разтвори, може да се добави малко фирнис или печатарски лак върху валците или към самото цветно мастило. Да се намали количеството на овлажняващия разтвор.

Причина:
Цветното мастило е с прекалено висока концентрация на пигмент.

Начини за отстраняване на дефекта:
Ако цветното мастило съдържа твърде много пигмент, това означава, че има същевременно твърде малко свръзващо вещество, за да може добре да свърже пигмента. В резултат на това се образува корица върху цветното мастило. И в този случай трябва да се добави фирнис към цветното мастило.

Причина:
Цветни мастила на базата на метални пигменти.

Начини за отстраняване на дефекта:
Тежките цветни мастила на базата на метални пигменти, златен или сребърен бронз, златни или сребърни, много бързо образуват корица и се натрупват по краищата на валците, където засъхват. В тези цветни мастила пигментите трудно се съединяват със свързващото вещество. Ако е необходимо, да се добави малко фирнис.

Причина:
Лошо проклеяни хартии.

Начини за отстраняване на дефекта:
По време на печатане върху такива хартии, настъпва (отделяне) на хартиен прах, който се смесва с цветното мастило. Смесването на праха и цветното мастило предизвиква образуване на корица. Хартията да се ламинира на мокро или да се лакира с безир (печатарски лак). Да се добави малко паста към цветното мастило, за да се намали лепливостта му.

Причина:
Стари, износени валци.

Начини за отстраняване на дефекта:
Цветното мастило не се задържа добре върху валците. До валците достига овлажняващия разтвор проникващ в мастиления апарат и тази вода отмива пигментите от цветното мастило върху валците. Да се регенерират валците или да се подменят с нови. Да се подава минимално количество овлажняващ разтвор.

Дефект:
Цветно печатарско мастило „перла“. Гумените платна имат назърнена структура, не са гладки.

Причина:
Цветното печатарско мастило е прекалено течно. Прекалено много цветно мастило. Цветното печатарско мастило не е достатъчно интензивно (цветът не е достатъчно наситен).

Начини за отстраняване на дефекта:
Прекалено течното цветно мастило предизвиква перлистост на цветното мастило върху хартията. Да се добави 5-15% бял пигмент (креда) или 0,5-1% водно стъкло, или оризова скробяла, за да се повиши вискозитета на цветното мастило. Към нарочно разреденото цветно мастило да се добави свежо цветно мастило. Белилото засилва тенденцията към образуване на „перли“ повече, отколкото другите цветни мастила. Черното със слабо покривна способност също така има засилена тенденция към перлистост, която може да бъде елиминирана, като се добави матово черно или тъмносиньо печатарско мастило. Също така може да се добавят свързващи вещества с висока или средна лепливост, или да се намали количеството на цветното мастило, което се полага върху хартията.

Причина:
Неподходяща хартия.

Начини за отстраняване на дефекта:
Прекалено силно проклеяни или прекалено сухи хартии лошо възприемат печатарското мастило, което в крайна сметка води до перлистост. В този случай голяма роля играе структурата на повърхността на печатната хартия. Ламинирането на хартията на мокро подобрява крайния резултат от печатането.

Причина:
Подавателните валци са поставени твърде ниско.

Начини за отстраняване на дефекта:
В този случай цветното мастило се размазва върху пластината и може да се появи перлистост. Да се провери регулирането на валците с помощта на лента, която представлява ивица цветно мастило върху пластината. Тази ивица трябва да има ширина 4 мм. Да се корегира положението на валците.

Дефект:
Износена пластина (печатна форма). Пластината става сива, илюстрацията бавно изчезва. Пластината е прешлифована, изчезва грапавината на пластината. Върху пластината се появяват резки (драскотини) и увреждане на печатния образ.

Причина:
Неправилно регулиране.

Начини за отстраняване на дефекта:
Различните периферни скорости по триещите се цилиндри, поради различните дебелини на офсетовите гуми стават причина за това, че в резултат на триенето, върху пластината се появят ивици, които са успоредни на оста на цилиндъра. Да се провери и корегира дебелината на гумените платна.

Причина:
Неправилен натиск.

Начини за отстраняване на дефекта:
Натискът над 1/10 предизвиква равномерно триене по пластината. Да се печати с по-малък натиск. Да не се компенсират вдлъбнатините върху офсетната гума с натиск. С помощта на прибор да се провери чрез печатане на ивици с натиск 0,05 мм до печатния цилиндър, дали някъде няма места, които да са подложени на по-силен натиск.

Причина:
Неправилна обработка на пластините.

Начини за отстраняване на дефекта:
За обработка на пластините да се използват само химикали, които са препоръчани от производителя на офсетовите пластини. Да не се гумират твърде често пластините, защото всяко гумиране на пластините унищожава в известна степен копирния слой. Когато се приготовлява гумиращ разтвор, киселината не трябва да възлиза на повече от 2%. Пластините, които не са още копирани да не се излагат на действието на светлината. Пластините да се закрепват в машината със защитен (предпазен) лист, залепен върху пластината.

Причина:
Неправилно подаване на овлажняващ разтвор и цветно мастило. Липса на водно-мастилено равновесие.

Начини за отстраняване на дефекта:
Прекалено голямото подаване на овлажняващия разтвор обезмаслява копирния слой и се намалява способността за приемане на цветното мастило. Да се ограничи подаването на водата. Ако на пластината се подава малко количество цветно мастило, тогава се постига същият ефект, както при нормално подаване на вода. Да се подава по-голямо количество цветно мастило или да не се използват цветни мастила с по-голяма концентрация, за да може да се подава на пластината по-голямо количество цветно мастило.

Причина:
Неправилно подрязано гумено платно; неправилна посока на стабилизиращите влакна.

Начини за отстраняване на дефекта:
Прекалено голямото изкорубване на гуменото палтно трие пластината. Да се смени гумата и да се закрепи правилно.

Причина:
Овлажняващият разтвор е прекалено кисел.

Начини за отстраняване на дефекта:
Овлажняващият разтвор с кисела реакция уврежда копирния слой. Да се провери стойността на рН на овлажняващия разтвор и да се ползва разтвор с подходяща рН.

Причина:
Кисела хартия.

Начини за отстраняване на дефекта:
Киселата хартия може прекалено много да подкиселява разтвора, която отмива киселите компоненти на хартията, след което те попадат в циркулиращия овлажняващ разтвор. Да се смени овлажняващия разтвор и да се регулира стойността на рН в почти неутрален обхват на стойността 6-6,5.

Причина:
Цветните валци са притиснати прекалено силно към печатната форма.

Начини за отстраняване на дефекта:
По-силното притискане на цветните валци към формата означава повишено триене, което предизвиква по-бързо износване на пластините. Да се провери и регулира положението на цветните валци.

Причина:
Стари, износени и вкоравели валци.

Начини за отстраняване на дефекта:
Вкоравелите валци имат позапушени пори, а останките от изсъхнали цветни мастила в такива валци действат като абразивна хартия. Валците трябва редовно да бъдат регенерирари (възстановявани). След регенерирането валците трябва да бъдат измити много старателно от остатъците на регенериращия препарат, който унищожава пластините.

Причина:
Неправилно миене на цветните мастилени валци.

Начини за отстраняване на дефекта:
За миене на валците да не се употребяват силни агресивни миещи препарати, които разтварят старите засъхнали частици от цветното мастило. Частиците от тези разтворители върху валците разтварят копирния слой. След ползването на пасти за почистване на валците, те трябва да бъдат измити много старателно, защото остатъците от пастата също така разтварят копирния слой.

Причина:
Неправилно измиване на водните валци.

Начини за отстраняване на дефекта:
Ако за миенето на водните валци трябва да се употребяват миещи препарати, които разтварят засъхнали остатаъци от цветното мастило, то след измиването на валците, те трябва да бъдат много старателно промити. Защото останките от такива миещи препарати попадат върху пластината и унищожават копирния слой. Валците не трябва да се мият в мивки, защото по валците може да попадне паста за миене на ръце, която съдържа абразивни компоненти, които увреждат пластината.

Източник на информацията: Михаел Хубер България

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.