Стандартни формати в полиграфията

4510
Стандартни формати в полиграфията

Стандартни формати

Съотношението от корен квадратен от 2 към 1 позволява всяко следващо разрязване на 2 да води до получаване на лист със същото съотношение на страните.  
Съотношението от корен квадратен от 2 към 1 позволява всяко следващо разрязване на 2 да води до получаване на лист със същото съотношение на страните.  
   
 

Международният стандарт за хартиени формати, част от системата от стандарти ISO, се използва в България и всички страни, използващи метричната система. Стандартът е базиран на съотношение между дългата и късата страна, равно на корен квадратен от 2 (1.414:1). При това съотношение, колкото и пъти да се разрязва на две един лист, съотношението се запазва.

 

Трите серии ISO формати се означават с A, B и C. Серия А се използва за бизнес публикации и канцеларски нужди. Серия B се използва за плакати и книги, но тя е основна и при хартиите и картоните за печат, тъй като покрива точно печатаемите полета на печатарските машини. Серия C е за пощенски пликове.

 

Базовият размер за всичките серии има индекс 0. Производните размери се получават с рязане на две и индексите им означават броя разрязвания на две (напр. А1 се получава с 1 разрязване, А2 – с 2 последователни разрязвания и т.н.).

Форматите А служат основно за бизнес публикации и канцеларски материали, B са за книги, а C – за пощенски пликове.  
Форматите А служат основно за бизнес публикации и канцеларски материали, B са за книги, а C – за пощенски пликове.  
   
 

Основният формат за серия A – А0 има размери 841/1189 мм, което е точно един квадратен метър. За по-големите от основните производни формати се поставя индекс отпред – например двойният размер на A0 се означава като 2A0.

A0 841 / 1189 мм
A1 594 / 841 мм
A2 420 / 594 мм
A3 297 / 420 мм
A4 210 / 297 мм
A5 148 / 210 мм
A6 105 / 148 мм
A7 74 / 105 мм
A8 52 / 74 мм
B0 1000 / 1414 мм
B1 707 / 1000 мм
B2 500 / 707 мм
B3 353 / 500 мм
B4 250 / 353 мм
B5 176 / 250 мм
B6 125 / 176 мм
B7 88 / 125 мм
B8 62 / 88 мм
C0 917 / 1297 мм
C1
648 / 917 мм
C2 458 / 648 мм
C3 324 / 458 мм
C4 229 / 324 мм
C5 162 / 229 мм
C6 114 / 162 мм
C7 81 / 114 мм
C8 57 / 81 мм

Освен стандартните формати от сериите C и B, при пощенските пликове се използват и форматите DL (220/110 мм), който не е от системата ISO, но е форматът на все още най-популярния в Европа плик за бизнес кореспонденция, и C65 (114/229 мм), който е хибриден между два ISO формата – C6 и C5, като е заимствал ширината от C6, а дължината от C5. Последният формат е „в пряка конкуренция“ с DL и рано или късно би трябвало да остане единственият в Европа формат на плик, предназначен за лист А4, сгънат на 3. И двата формата в България са известни като ?американски формат“.

 
С любезното съдействие на Вертикал 7
Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.