Флексопечат- инструкции за закрепване и сваляне на печатната форма

5108
Флексопечат- инструкции за закрепване и сваляне на печатната форма

Флексопечата е безспорно един от най-универсалните и разпространени методи за печат. Можете да печатате върху разнообразни материали, при различна широчина печатния цилиндър и при различна цветност. Особено подходящ метод при печат на ръкавни печатни материали. Вълнообразен картон, хартия, филми, фолиа, картон, етикети, вестници, многослойни торби, тишу, опаковки за течности и др. са само малка част от възможностите на флексопечата. Те се печатат като се използват мастила на водна основа, на солвентна основа, УВ или ЕВ – мастила, тънки или по-дебели печатни форми, изработени от фотополимер, гума или еластомер – аналогови, дигитални или директно гравирани с лазер, изработени с използването на солвентни, водни или термални методи.

Пластините се прикрепват на цилиндрите или ръкавите като се използват специални продукти – твърди или ленти от пяна с различна твърдост или компресибилност. Машините, които се използват могат да са построени на различен принцип – сателитен (около централен формен цилиндър са разположени печатни цилиндри) или in-line (както при офсетовия печат) или по начин, при който печатните листа трябва да се подават и преминават директно през машината и др.

Закрепване на печатната форма
Монтажните ленти намират широко приложение в полиграфическата индустрия. Те се използват успешно при различни печатни технологии, но може би най-широко приложение намират при флексопечатните процеси. Спецификата на използваните материали, мастила и въведените производствени условия, налагат използването на различни по своите характеристики монтажни ленти.

Обикновено повечето големи производители предлагат форматирани роли, отрязани на стандартни широчини, което да улесни максимално крайния потребител. Предлагат се редица готови стандартни широчини: 310мм, 620мм, 910мм, 1065мм, 1130мм, 1240мм, 1280мм, като винаги можете да заявите размер, който е максимално удобен за вас. Дължината на ролата също може да варира: 4.5м, 5м, 10м, 15м, 25м. Някои от производителите, за улеснение на клиентите си предлагат монтажни ленти с различен цвят, което помага за тяхното бързо разграничаване по време на работния процес.

В зависимост от вида на печатното изображение и самата продукция, можете да изберете сред разнообразна гама монтажни ленти. При всеки тираж може да се налага различна комбинация на клишета и клишепласти, мастила и анилоксови валове, материали, настройки на съхненето и др.  Клиента може сам да прецени дали постигнатото печатно качество е оптимално или се налага да смени използваните адхезивни решения. От особено значение е не само твърдостта на самия адхезивен слой, но и неговата дебелина. При най-често използваните решения за монтаж, дебелината на слоя може да бъде например  0.10mm, 0.15mm, 0.20mm, 0.25mm, 400µm, 550µm, 1250µm. Всеки от големите производители дава своите препоръки за използване на различни монтажни ленти, в зависимост от типа на изработваното изделие и вида на изображенията за печат.
На пазара се предлагат различни по своя вид, и характеристики монтажни, лепилни ленти за закрепване на печатните форми върху печатния цилиндър с различна адхезия. Тя много често може да се дължи на това дали те са предназначени за закрепване на лепилният слой първо върху повърхността на печатната форма или директно върху самия печатен цилиндър / ръкав. На пазара се предлагат и монтажни ленти, при използването на които сами можете да изберете къде да бъдат нанесени в началото на работния процес, като това зависи от вашите въведени производствени практики.

Закрепяне върху печатния цилиндър
Първата стъпка, с която да започнете е да развиете монтажната лента и да  закрепите  водещия край върху повърхността на печатния цилиндър. Следва  да я обвиете около печатния цилиндър от край до край. Трябва да внимавате да не попадне въздух, който да създаде въздушни балончета и неравности. Продължете с полагането на лентата върху цилиндъра, като едновременно с това плавно я развивате. Дръжте ролата в наклонено положение за да избегнете нежелано попадане на въздух между адхезивния слой и повърхността на цилиндъра. Ако все пак това се случи, можете лесно да отстраните въздуха с помощта на скалпел, но трябва да внимавате за да не нараните повърхността на печатния цилиндър.

Ако се налага да извършите челно съединяване по напречен разрез, тогава за да не се нарани повърхността, под водещия край на монтажната  лента се слага линеал или затъпен ракелен нож. Обвийте монтажната лента по цялата повърхност на печатния цилиндър и наставете един върху друг двата й края. Ако изобщо е възможно, опитайте се да поставите ракела в наклонено положение спрямо повърхността на печатния цилиндър под 45º. Прережете двата слоя на лентата и премахнете излишното.

След полагането на лентата, се препоръчва да я притиснете за да увеличите контактната повърхност и самата адхезия, като се постараете това да е колкото се може по-равномерно. Ако закрепването на печатната форма се извършва ръчно, тогава един от начините е да използвате специална гумена ролка.

Много системи за монтаж улесняват значително по-горе описаните действия, особено ако се касае за по-голяма площ на печатния цилиндър. Такива системи обикновено притежават вградена система за рязане. Когато е възможно, препоръчваме използването на ламинатор, с което се постига правилно свързване. За да се сведе до минимум отлепянето на печатната форма, препоръчително е  да не режете монтажната лента абсолютно точно по нейния размер. За добри резултати, оставете поле от поне 10 мм извън самото клише.

Закрепяне върху ръкава
Закрепянето на монтажна лента върху ръкави е много близко до закрепянето върху цилиндър и много от препоръките, които вече споменахме са валидни и в този случай. Въпреки това, не бива да забравяме, че много от ръкавите са гъвкави и тънки, поради което по време на монтажа трябва да се внимава, за да не се нарани тяхната структура.
Препоръчително е спазването на следната инструкция:

  • Винаги закрепвайте монтажната лента докато ръкава е на монтажната маса.
  • Използвайте минимално налягане на подавания въздух, тъй като прекомерно високото налягане може да повлияе на свързването или между повърхността на ръкава и лентата, или между монтажната лента и клишето.
  • Запомнете, че използвания материал за изработка на ръкава винаги може да варира в зависимост от използваните суровини и поради тази причина трябва да се отнасяте с голямо внимание към почистването на повърхността.

Преди да решите да използвате друг вид ръкави, препоръчително е  да направите пробен тираж, тъй като вида на повърхността има отношение спрямо силата на закрепване и характеристиките на монтажната лента.

Закрепване на клишето
Премахнете предпазния лайнер от монтажната лента (ако мислите, че можете го използвате повторно, запазете го) и поставете пластината в правилна позиция, като внимавате за постигане на точен регистър. Има два ключови фактора за постигане на ефективно закрепване на пластината:

  • Правилната позиция на пластината върху монтажната лента
  • Постигането на перфектно закрепване

Добрата позиция се постига чрез правилно подравняване на марките на пластината. Съществуват и се използват различни по своя вид марки като регистрови кръстове и микро – точки, но независимо от вида, убедете се, че сте извършили правилно подравняването на пластината. Точното позициониране има основно значение, тъй като в противен случай изображенията ще бъдат възпроизведени с лошо качество и без точно предаване на цветовете. Ако при закрепването на монтажната лента има припокриване на адхезивните слоеве, то е добре да се уверите, че краищата на клишето не са върху мястото на припокриване.
Постигането на перфектно закрепване е от главно значение, като в противен случай пластината ще се мести или повдига по време на печат. Тук се препоръчва да притиснете максимално добре пластината върху цилиндъра, като се уверите, че сте постигнали максимално добър контакт и адхезия. Ако това се прави на ръка е добре да се използва гумен валяк за постигане на по-равномерен натиск, позициониране и ламиниране.

Някои монтажни ленти с по-слаба адхезия и закрепване може би няма да осигурят моментално необходимата здравина на скрепване, особено при комбинация с твърди пластини и/или печатни цилиндри с малък диаметър. При такава конфигурация, паметта на пластината естествено ще работи срещу свързването и пластината, която по принцип в нормално състояние е права, ще се стреми да се отдели от цилиндъра или ръкава.  За да се улесни постигането на максималната адхезия за по-кратко време, можете да използвате тънко опаковъчно фолио, което да обвиете около залепената пластина. Това ще намали значително стреса между повърхностите монтажна лента – цилиндър – пластина и спомогне за постигне на оптимална степен на свързване.

Поради особеностите на процеса на свързване, валидни за повечето фотополимери, при използване на по-големи като площ пластини и особено при използване на монтажни ленти с по-висока адхезия,  се препоръчва монтажната лента да не се използва повече от 4 седмици постоянна работа. Ако се налага да бъде произведен по-голям тираж, се препоръчва отстраняване на старата монтажна лента и използване на нова. Същото важи и при работа с по-тънки клишета, поради възможността за скъсване или свързване.

Сваляне на клишето /Демонтиране на фотополимерни пластини/
Дори при еднократно използване на монтажната лента, пластината трябва винаги да бъде демонтирана , след което монтажната лента да бъде отстранена от цилиндъра или ръкава.
Тъй като процеса е свързан с прилагане на сила, винаги трябва да се внимава за да не се повреди печатната форма. Това трябва да бъде плавно и контролирано действие като се има предвид, че с времето на използване, силата на адхезията се е увеличила и свързването между отделните повърхности е много здраво.

Най-често процесът по демонтаж се състои в следното:

  • Първо внимателно повдигнете един от ъглите, след което плавно вдигнете целия ъгъл напречно в направлението на цилиндъра.
  • След това отделете клишето от монтажната лента, без да я остъргвате с натиск или да я прегъвате. Това със сигурност би се отразило пагубно върху състоянието на пластината. При използване на адхезиви, чувствителни на натиск се препоръчва отделянето да се извършва под ъгъл от 90 градуса, което максимално улеснява операцията.
  • Не забравяйте да почистите клишето внимателно и задълбочено, преди да го отнесете за съхранение в склада. Бъдете внимателни към това дали напълно сте отстранили евентуално използвано покритие от задната страна на пластината.
  • Ако монтажната лента ще се използвана повече от веднъж, тогава се препоръчва да предпазите нейната повърхност, като я обвиете повторно с нейния лайнер.

Демонтиране на двустранно залепващата монтажна лента
Започнете процеса като бавно отлепите един от краищата на монтажната лента от повърхността на цилиндъра. Спазвайте инструкциите, важащи за демонтажа на пластината. Не бързайте и обърнете внимание на това да извършвате процеса с плавно движение. По този начин няма да причините допълнително накъсване и съответно до оставане на адхезивен слой върху повърхността на цилиндъра. Ако сте използвали големи по размер клишета, тогава за по-лесно отстраняване бихте могли да нарежете лентата на участъци, които да отстраните внимателно един по един. Бъдете внимателни, за да не нараните повърхността на цилиндъра или ръкава.
Ако върху повърхността на цилиндъра или ръкава все пак останат следи от адхезив, тогава те могат да бъдат премахнати чрез остъргване, но не използвайте остри предмети, които биха наранили повърхността на цилиндъра или ръкава. Важно е да отстраните всяко едно парче адхезив. Целия процес се улеснява максимално, ако преди монтажа се работи с чисти и сухи цилиндри.
И не на последно място – нека се уверите, че преди съхранение в склада сте почистили добре своите цилиндри и ръкави. Обърнете внимание към отстраняването на всякакви остатъци от мастила.

Със съдействието на ГЕТИНА ЕООД.
В статията са използвани материали на фирма SCAPA.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.