Въведение в цветоотделянето

7525
Въведение в цветоотделянето

Въведение в цветоотделянето

Да напомним разликата между Spot и Process Color. Ако публикацията съдържа само един-два-три цвята, например черен текст и сини рамки, то печатът се извършва в два етапа: със син цвят се нанасят рамките, а след това с черен се печата текста. Тук синята боя задава самият цвят, наречен прост цвят (Spot Color), получен като предварително се смесват някои основни цветове в смесителя. Този способ на печат е изгоден, когато има само няколко цвята, но при печат на цветна снимка, например, вече трябва да се използват много нюанси на различните цветове, което го би направило безумно скъпо удоволствие. В такива случаи се използва синтез на цвета, с помощта на основните цветове – C, M, Y, K. Цветовете получени по този начин се наричат съставни (Process Color).
Основните цветове при печат не могат да възпроизведат всички оттенъци (нюанси) на цветовете. Например, не е възможно да предадат ярко сините и оранжеви тонове, златните и сребърни цветове. Затова, за по-точното им възпроизвеждане, се използва Spot Color.
Съществуват няколко системи Spot-цветове. У нас най-разпространена е системата PANTONE. Издават се каталози на цветовете, позволяващи да се избере необходимия оттенък и да се зададе необходимия цвят.
В каталозите PANTONE на всеки прост цвят е отбелязан и неговия вариант, във вида CMYK, което позволява да се определи как ще изглежда той, при цветоотделянето. Освен това, за по-точен подбор на цветовите нюанси, се издават стандартизирани каталози на Process-цветовете, скали на цветовия обхват, напечатани с конкретен цвят, на конкретна хартия.
В последно време, за разширяване на цветовия обхват, често се използва печат, с разширен набор от цветове. Например, в системата PANTONE Hexachrome, към основните цветове са добавени оранжев и зелен, което позволява да се синтезират повече от 90% от цветовете на каталога PANTONE solid and spot inks. Независимо от това, че системата Hexachrome използва 6 цвята, едновременно в някои области могат да се използват само комбинации от 4, защото ъглите на синия и оранжевия, магентата и зеления съвпадат. Това ограничение, разбира се отсъства при използване на стохастичен растер. Трябва да се отбележи, че цветовете Hexachrome CMYK се отличават от традиционните.
Освен това, за етикетъчна продукция се използва печат на метализирана хартия, което позволява да се разшири допустимия яркостен диапазон. Но обезателно, трябва да се предвиди своевременното решение за подобен способ на печат, защото предпечатната подготовка на такъв вид изделие, силно се отличава от традиционната и цветоотделянето на 6 цвята за печат върху метал, може да бъде или много трудоемък, или невъзможен или безсмислен процес. Обезателно се посъветвайте със специалист.
Решението за използване на Spot color е по-добре да се вземе преди създаването на публикацията. Spot е цвят, който се печата отделно, съответно за него се изважда и отделен филм. Ако това не е предвидено, то всички цветове трябва да бъдат явно зададени в програмата като Process, и обратно. Ако ще се използва допълнителен цвят, то съответстващите цветове трябва да се зададат като Spot.
Трябва да се обърне особено внимание на това, че всичко това има смисъл само, ако са налични цветовите каталози и скали. Причината е, че проблемът за точното съответствие на цветовете на монитора и на печат, не е решен поради разликата в начина на изобразяване. Много цветове (описани като RGB), изобразявани от монитора, не могат да се получат при печат и обратно – цветовете CMYK не могат да се възпроизведат на екрана.
Даже и да си купите много скъп монитор с калибратор, може само да се приближите до действителните цветове, които ще излезнат на печат. Но само толкова. Даже това приближение, относително точно се осъществява, само при работа с Adobe PhotoShop, при преглеждане на изображението по канали. При работа с всички останали програми, по-лесно е да се примирите, че мониторът лъже. Може да се вярва само на цифрите от каталога. Затова, всички цветове в окончателния си вариант, трябва да се задават само в цветовата система CMYK. Понятието RGB не е прието в порядъчното общество на специалистите от предпечатната подготовка. Разбира се RGB, HSB, и др. могат да се използват в ранните етапи на работа, но после непременно трябва да се превърнат в CMYK (или към 6 цветен печат ако програмата позволява). Тук, ние не разглеждаме въпросите на видео публикациите в WEB или екранните презентации, където стандарта RGB широко се използва.

P.S.
В перспектива, много добър метод на работа, може да стане използването на апаратно-независими цветови модели, с внедрени цветови профили в изображението и цветоотделяне в RIP. Но суровата реалност е такава: днес този метод може да се използва само в случай, че сканирането, обработката и експонацията, накрая се извършва в една стая и желателно от един човек, в свободно от основна работа време. В останалите случаи е желателно да не се рискува – обработката на поръчките в сервизното бюро, много прилича на конвейер и ако вашата работа изисква пренастройване на цялата система, то съществува подозрение, че за изпълнението и ще бъде необходимо много повече време.
Цветовете получени от мастилено-струен принтер, само приличат на тези получени при печат. Достатъчно точно цветопредаване дава само цветната проба. Съществуват няколко начина за нейното изготвяне, но много от тях могат да се използват само ограничено. Например, при печат на пробна машина, дава най-близък резултат, но е достатъчно скъпа. При печат на сублимационен принтер, става синтез на цвета по метода на изменение дебелината на цвета и резултатът е невъзпроизводим при офсетния печат. Освен това, понеже няма растеризация, не могат да се забележат възможните проблеми с ефекта на Моаре. В повечето случаи се използват сухи цветни проби, с филми за всеки отделен цвят.

Специални благодарности за превода на инж. Владимир Матев
Превод от http://prepress.nsys.by:8101/

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.