Дресирайте стиловете си в InDesign

4222
Дресирайте стиловете си в InDesign

Да използвате стилове в InDesign е сред най-добрите практики, които можете да използвате, за да гарантирате еднаквост в рамките на един документ или между различни документи. В утопичния свят на перфектния работен процес, ще има стил за всичко. Да стигнете до стиловата Нирвана, обаче, изисква дисциплина и предвидливост, с помощта, на които да дресирате стиловете така, че да ви се подчиняват. С малко организация в панелите си със стилове ще можете да създадете и поддържате лесна за употреба среда и да намерите стила, който търсите бързо и с много малко усилия.

Когато създавате стил – независимо дали е за символи, абзац, обект, клетка или таблица – в съответния панел те се появяват в реда, в който са създадени. Можете да променяте тази подредба по няколко начина. Най-лесният е да ги влачите в реда, в който желаете, но можете да ги видите и подредени по азбучен ред.

Подредете стиловете:

 • Влачете името на стила нагоре или надолу в панела.
 • Черна линия показва новата му позиция.
 • Ако стилът е част от група (вижте на изображението), завлечете го до най-горната и най-долната част на този панел, за да го извадите от групата.
 • За да сложите стила, който местите, в група, завлечете стила върху името на групата и пуснете.

За подреждане по азбучен ред:

 • Изберете Sort by Name от менюто на панела за съответните стилове.
 • Да дадете имена с кратки префикси на стиловете може допълнително да улесни организацията им.

paragraph

Примерна организация на стилове, според предназначението и характеристиките им.

Използването на групи е най-лесният начин да организирате голям брой стилове за лесно намиране и използване от панела.

 • Цъкнете с натиснат Option/Alt върху иконката Create New Style Group в долната част на панела и дайте име на групата
 • Ако имате съществуващи стилове, можете да ги завлечете върху папката, за да ги поставите в групата.
 • За да създадете стилове директно в групата, изберете папката й, след това цъкнете с натиснати Option/Alt на иконката Create New Style.
 • Можете още да изберете няколко стила, после да натиснете New Group from Styles, за да направите нова група, в която са включени селектираните стилове.
 • Копирайте стилове от една група в друга като ги завлечете с натиснат Option/Alt или като изберете няколко стила и цъкнете Copy to Group от менюто на панела. Обърнете внимание, че копирането на стиловете не създава връзка между тях и те могат да се променят независимо.

object styles

Разделени стилове за текст и графични обекти

Можете допълнително да организирате стиловете в групи, които съдържат други групи:

 • Вкарайте една група в друга, като я завлечете върху иконката й.
 • Изберете съществуваща група, после цъкнете с натиснати Option/Alt на New Style Group, за да създадете нова група, която се съдържа в избраната.
 • Можете да видите всички стилове в групата и подгрупите в нея като цъкнете на триъгълничето с натиснат Command/Ctrl

new group

Създаване на нова група стилове от избраните стилове.

intro section

Копиране на избраните стилове в друга група.

За да запазите панелите със стиловете си разбираеми и прегледни, пазете само в тях стиловете и групите, които използвате.

 • Изберете Select All Unused от панела и цъкнете на боклукчийската кофа, за да разкарате всички ненужни стилове.
 • Изтрийте групите стилове и стиловете в тях, като ги изберете и натиснете кофата. Ако те се използват, ще трябва да ги замените с други стилове.
 • Ако просто искате да изтриете групата, но не и стиловете в нея, първо ги завлечете на най-високото ниво в списъка и после изтрийте групата.

Автор: Erica Gamet

Източник: creativepro.com

Превод: Мартин Новев

Мартин Новев

Име: Мартин Новев

Професионален опит: Практик с журналистически опит. Познава добре печатните технологии, но и умее да пише много добре. През последните осем години трупа опит в различни печатници като се занимава с филмова експонация, оператор е на CTP, прави електронни монтажи и предпечат. Най-голямата сила на Мартин обаче е в предаването на този полезен опит в лесен и удобен за четене вид. Уменията са придобити благодарение на образованието му по журналистика от Софийски университет и трите години опит като репортер във в. "Новинар", "Сега" и "168 часа".

Настоящи занимания: Основната му работа е като оператор предпечат, което го поставя на бойното поле всекидневно - решава множество работни казуси, познава в дълбочина софтуерните продукти за предпечат, както и всички печатни и довършителни процеси.

В свободното си време: Макар в екипа ни да сме все четящи хора, не познаваме друг човек, който да чете повече от Мартин.