Измерване на специални повърхности със спектрофотометър

4270
Измерване на специални повърхности със спектрофотометър

При всеки един обект има разлики в наблюдаваните цветове, независимо че е съставен от един и същ материал. Това е породено от различията в отблясъка от повърхността. Светлината се отрзява под ъгъл равен по големина, но противоположен на този, на който се намира източникът. Този компонент се нарича огледално отразена светлина. Има и друг вид светлина, която е разпръсната в различни посоки. Нейното отражение се нарича дифузно, а сумата от двата вида отражения се нарича общо. При обектите с лъскави повърхности количеството на огледално отразената светлина е относително по-голямо от това на дифузната. Обратното явление с относително повече дифузна светлина се наблюдава при неравни повърхности.

Важно е да се знае, че когато ъгълът на отражение съвпада с ъгъла на наблюдение се получава промяна в наблюдавания цвят. Затова и при измерването ъгълът на отражение се пренебрегва и се измерва само дифузионното отражение. Истината е, че цветът на самите обекти не се променя, тъй като материалът в тях е същия. Промяната е във възприятието от страна на наблюдаващия. Още по-сложно става, когато навлезем в измерването на специални цветове и повърхности. Ето какви правила следва да спазваме, когато правим различни специални измервания.

Флуорисцентни цветове Флуорисцентни цветове
Когато наблюдавате флуорисцентен цвят изглежда, че той излъчва светлина, въпреки че не е източник на светлина. Когато светлинни лъчи попаднат върху подобен материал, те се поглъща и повторно се предават във видимия спектър, но с различна дължина на вълната. Когато количество видима светлина е по-голямо от очакваното, човешкото око приема, че материалът свети. Ето защо при измерване на флуорисцентни цветове пробата трябва да бъде осветявана от целия спектър на източника. При използването на спектрофотометър е необходимо да бъде контролирана цялата му спектрална мощност, включително ултравиолетовата.

 

 

Метализирани цветовеМетализирани цветове
Много покрития, особено в автомобилната промишленост използват комбинация от метални люспи и оцветители, за да се постигне желаният цветови ефект. При метала светлината се отразява в различни ъгли поради ориентацията на металните люспи в покритието. Именно поради наличието на множество различни ъгли на отражение, които пораждат нюанси в цвета, когато се наблюдава е необходимо използването на уреди, правещи множество измервания на цвета под различни ъгли.

 

 

 

 

Полупрозрачни обектиПолупрозрачни обекти
Измерването на полупрозрачни обекти изисква много специално внимание, тъй като светлината може да преминава през наблюдавания обект и повърхността зад обекта да окаже влияние на измерването. За решаването на този проблем се препоръчва увеличаване на дебелината на обекта, така че светлината да не преминава през него. Другият вариант е поставяне на непрозрачна бяла повърхност зад обекта.

Обекти с повтарящи се текстури
При обекти с повтарящи се текстури измерването зависи до огромна степен от местоположението, в случай че се измерва много малка повърхност. В този случай трябва да се използва максималната възможна зона за измерване или трябва да се правят измервания от различни места, след което да се калкулира средната стойност.

Прах
Със спектрофотометър може да измервате и прах, като стойностите зависят от плътността на праха и условията на повърхността. За да се избегнат грешки е необходимо поставянето на определено количество от измервания материал в контейнер с определена форма и размери, както и поддържане на определено качество на повърхността чрез подравняване. Ако размерът на частиците е голям трябва да се използва спектрофотометър с голяма площ на измерване.

Промяна на температурата
Съществуват случаи, при които с промяната на температурата на даден обект, неговият цвят също се променя. Това явление се нарича термохромизъм. За точното измерване на цвета на подобен обект с помощта на спектрофотометър е необходимо то да бъде извършено в помещение с постоянна температура, след като обектът се е темперирал към нея.

Източник: Коника Минолта
Текста написа: Антон Даскалов

Антон Даскалов

Име: Антон Даскалов

Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет, а също и бакалавър по Икономика с профил Бизнес администрация. Практик с над 10 годишен опит в сферата на офсетовия печат и номерацията. Въвежда дигиталния печат в портфолиото на офсетовата печатница Оптимал принт. В момента - технолог дигитален печат и фото ентусиаст с добро портфолио.

http://antondaskalov.photography/