Как да подготвим файловете си за печат

1513
Как да подготвим файловете си за печат
Spread the love

Тук можете да откриетеобщи насоки за създаване на файлове запечат, предназначени за начинаещипотребители

Съветите, които можетеда прочетете тук са базирани на честодопускани грешки при подготовката нафайлове за офсетов и цифров печат.Правило в този тип взаимоотношения е,че ако имате неясноти, най-добре е да сесвържете с печатницата. Така можете даотстраните с лекота проблеми, коитомогат да доведат до значителни разходии загуба на време с напредването напроизводствения процес.

Ето и какво трябва даимате предвид:
Уверете се, че във файлаприсъстват всички използвани шрифтове,изображения и други елементи. Силнопрепоръчително е и да архивиратефайловете, преди да ги изпратите. Товадо голяма степен премахва опасносттаот проблеми, породени от непълен трансферна файла.

Ако светът беше съвършен,всички изображения щяха да бъдат съсследнте характеристики:

 1. Разделителна способност 300 dpi при 100% от размера, вкойто изображението е поставено във файла за печат
 2. CMYK
 3. Без ICC профили
 4. Всички лога, които трябва да са векторни, щяха да савекторни, а не анимирани GIF файлове с индексирани цветове и размер50х50 пиксела
 5. Следете и процентът на намастиляването на снимките– старайте се в снимките ви плътностите на мастилата да ненадминават 275% (общо за циан, магента, жълто и черно.)

Няколко прости съвета:

В случай на рязане „наживо”, не пропускайте да се уверите, честе наддали изделието с поне 3 милиметраот всяка страна. За целта използвайтеопцията bleedна програмите, така ще намалитевероятността от грешка. Размерът надокумента трябва да съответства накрайния формат на продукта, наддаванетода е поне 3 милиметра от всяка страна.

Не забравяйте да оставитеразстояние (поне 5 милиметра) от линиятана рязане на изделието до важнитеелементи (например текстове). Книговезкататехника не е точна до милиметър и можеда се окаже, че част от текста илиизображението липсва. За да не допуснетегрешка, е желателно да използватевградените настройки на програмите застраниране за задаване на наборнотополе.

В никакъв случай негенерирайте файловете за печат наброшури (с шиене с тел) и каталози (лепени,със спирали или лепен и шити с конци)като разтвори. Ако подадете фолиа напечатниците, шансовете за объркване напоредността на страниците нарастватнеимоверно. Правопропорционално намаляваи благоразположението на хората, коитообработват файловете ви.

Работете с координати.Само така можете да постигнете точнирезултати. Не разчитайте на очите си!

Използвайте страници-шаблони(master pages). Чрез тях ще постигнете постояннирезултати и положението на общитеелменти на страниците (колонцифри, фашии други подобни), винаги ще е дно и също.

В сучай, че файлът запечат, който изпращате, не е PDF,винаги изпращайте актуален PDFфайл с ниска резолюция, чрез който да евъзможно да се провери за потенциалнипроблеми като изчезнали текстове,липсващи картинки и други подобни.Можете да си спестите тази необходимосткато изпратите PDF файл скачество за печат. Така или иначе, товае наложеният стандарт и е препоръчителнода се работи по този начин.

Ако искате да печататес цветове по системата Pantone, може би еразумно да инвестирате в Pantone скали.Имайте предвид, че цветовете по Pantone,отпечатани на хартия без покритие,изглеждат различно от същите цветоове,отпечатани на хромова хартия. Скалитена Pantone ще ви покажат и двата варианта,за да не бъдете изненадани от крайнияпродукт.

Скалите не са евтини,но ако често използвате цветове поPantone, си заслужава да видите с какваскала работи печатницата, чиито услугиизползвате и да се сдобиете със същата.Ще сте шастливи, че сте постъпили така.

inline_302_https://printguide.info/images/Tips%20for%20file%20preparation.JPG

Когато гледате файловеза одобрение (например в PDFформат) от печатницата си, не забравяйте,че мониторите са калибрирани различно.Образът на вашия екран може да няма нищообщо с реалността. Ако подозирате, чеслучаят е такъв, поискайте отпечатанацветна проба. Така можете да видитемного близко подобие на начинът, покойто ще изглежда продуктът, когатобъде отпечатан.

В общия случай цветнитепроби са прецизни само при печат поCMYK. Ако използвайте цветове по Pantone,винаги се консултирайте с каталозитена Pantone. Не е препоръчително да печататес „бъркани” в печатницата цветове.Това прави трудно повторното имвъзпроизвеждане, особено, ако решитеда смените изпълнителя.

Дипляни – запознайтесе с различните типове сгъвания иначинът, по който трявба да подготвитефайловете си, за да постигнете желаниярезултат. Имайте предвид и че хората отпечатницата може да не разберат замисълави. Затова, ако проектът ви е по-сложени има опасност от грешка, задължителноприложете макет. Обикновена черно бяларазпечатка от принтер, сгъната по желанияначин ще свърши работа. Има многоразлични начини за сгъване, в зависимостот броя и разположението на гънките,сред които да изберете.

На изображението можетеда видите схеми на някои от популярнитеначини за сгъване на дипляни, отwikipedia.org

inline_29_https://printguide.info/images//Tips%20for%20file%20preparation.png

 1. Сгъване на три равни части (с две успоредни гънки)
 2. Сгъване на три части – двете от тях формират„крила” които покриват третата
 3. Същото като 2., но с допълнителна гънка по средата
 4. Сгъване на хармоника – възможно е гънките да сас различен брой
 5. Z-сгъване (6-страници)
 6. Двойно успоредно сгъване (3 гънки)
 7. Сгъване с две пепендикулярни гънки

Сред най-популярнитеначини на сгъване е с две гънки – получавасе дипляна от три части. Почти всичкиправят трите части еднакво големи. Коетое погрешно. Най-вътрешната част трябвада е по-къса, за да може продуктът да сесгъне правилно. Винаги се обаждайте впечатницата, ако имате, съмнения колкода са големи страниците.

Източник: bestbookprinting.com
Текста написа: МартинНовев

Биографична информация