Как да работим с цветови скали

1681
Как да работим с цветови скали
Spread the love

inline_776_/images/2015/02/nasitenost_na_mastilata_ntiv.jpg

 

Защо съществуват толкова много различни скали? Няма ли една единствена цветова скала, която да е подходяща при всякакви случаи? Кои скали са най-подходящи за използване? Отговори на тези въпроси ще се опитаме да дадем тук.

В днешно време върху печатните форми се поставят много повече скали за контрол на цвета, отколкото са били необходими преди години. Най-вероятната причина за това се крие в наличието на точни инструменти, чрез които можем да направим различни замервания и да установим отклоненията в разпечатките. Ето защо е добре да познаваме различните скали, които може да използваме.

До не много отдавна основно се използваха по 4 скали (по една за всеки основен цвят), чрез които се проследяваше наситеността на цвета. Освен за пълната 100-процентова наситеност, те имаха полета и за по-малки стойности. Днес обаче съществува огромен брой скали, които се използват в почти всички технологии за печат. Те се различават, както по съдържащите се в тях комбинации от цветове, така и относно начина за представяне на информация. Някои от тях са предназначени единствено за контрол на процесите на печат, а други се фокусират върху проверката на цветовете. Може би не се е променило единствено изискването за тяхната големина (квадрати с големина между 3 и 5мм). Но, да преминем по същество.

На базово ниво можем да разделим цветовите скали на две категории:

  • Опростени – използвани в офсетовия и флексо печат, където са необходими малък брой компоненти, чрез които да се контролира процеса по отпечатване и точността на цветовете. Тези скали се разполагат по широчината на листа, поради спецификата на движение и нанасяне на мастилата.
  • Сложни – използвани в устройствата за профилиране, които най-често са мастиленоструйни.

Доброто познаване на възможните решения води до максимален ефект от използването на различни комбинации от скали за контрол на цвета. Като за начало ще посочим няколко основни правила, които се крият зад използването на цветови скали:

  • За разлика от променящите се обекти върху печатния лист, цветовите скали са постоянни и благодарение на това те са ефективен метод за проследяване на промените, които настъпват по време на тираж.
  • Цветовите скали могат да бъдат променяни по начин, който да отговаря на нуждите и изискванията на самата печатница.
  • С цветовите скали могат да се измерват разлчни параметри, сред които: плътност на мастилата, надпечатване, уголемяване на точката, баланс на сивото и други.
  • Чрез цветовите скали могат да се установят проблеми от технологично естество, като например проблеми с натиска при печат или състояние на повърхността на цилиндрите.

Нека преминем към самите скали:

Скали за проверка наситеността на мастилата
Това е най-опростената цветова скала и е съставена от четирите основни цвята (cyan, magenta, yellow, black). Използва се основно при отпечатване с машини, при които се настройва зонално полагане на мастилото по широчина на листа. Именно по тази причина това е цветова скала, която се използва масово от повечето печатници. Проверката се осъществява изключително бързо, но за сметка на това не дава пълна информация за точността на желания краен резултат. В допълнение могат да се добавят и скали, показващи наситеност в определени стойности под 100%, чрез които се установява и уголемяване на точката в зависимост от използваната хартия. При използване на SPOT цветове се поставят отделни скали за всеки допълнителен цвят. Измерването на стойностите се извършват посредством денситометър.

 

inline_648_/images/2015/02/4_color_bar_strip_v2bf.jpg

Двуцветни застъпващи се надпечатни скали
Чрез този тип скали се проверява възможността за припокриване между различните основни цветове, както и дали не е допусната грешка в използваното мастило или пластина за даден цвят. Чрез комбинацията от основните цветове се образува RGB скала за проверка.

 

inline_605_/images/2015/02/rgb_patches_8cio.jpg

Скали за контрол на сивото и кафявото
Те представляват набор от два визуални елемента за сравнение. Единият съдържа сиво, образувано от трите основни цвята (cyan, magenta, yellow), а другият – сиво само от черен цвят с подходяща наситеност, отговаряща на стойността, образувана от трите основни цвята. По този начин се прави бърза визуална оценка на сивия баланс.

 

Сходни с контрола на сивото са и скалите за контрол на кафевия цвят. При него се задават равни стойности на трите основни цвята (cyan, magenta, yellow). За разлика от сивото, което може да се контролира визуално, при кафявото задължително е необходимо да се използват измервателни инструменти.

Скали за проверка на зацапването и уголемяване на точката
Има два метода за проверка на тези недостатъци при печат с полутонови точки в резултат от приплъзване на листа спрямо печатащия цилиндър. Те са показани на изображението по-долу.

 

inline_301_/images/2015/02/star_target_1_0lak.jpg

 

inline_564_/images/2015/02/slur_line_udt1.jpg

Специализирани скали
Патентовани специализирани скали могат да се използват например за стартиране на автоматизиран процес за контрол на цвета.

 

inline_574_/images/2015/02/sys_brunner_w8s0.jpg

Тук попада и стандартът ISO 12647-7, чрез който може да се извършва калибриране и профилиране на устройства, посредством измервателни устройства и специализиран софтуер. В този станадрт са включени множество цветове от различни скали (основни, вторични, нюанси, критични и други).

 

Чрез цветовите скали отпечатването може да бъде по-ефективно, по-предсказуемо и същевременно с по-малък разход за производство. Възползвайте се от тях максимално и ги оптимизирайте съобразно своите нужди.

Източник: the-print-guide.blogspot.com
Текста написа: Антон Даскалов

Вижте още по-подробно обяснение за скалите и причината за тяхното използване.

Още за стандартите в полиграфията:

Стандарти и полиграфия – Първа част
Стандарти и полиграфия. Втора част

Стандарти и полиграфия – Първа част

Име: Антон Даскалов

Професионален опит: Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет. Предстои му да се дипломира и по втора специалност – Икономика. Мениджър Маркетинг и продажби в печатница Оптимап принт. Има над 10 годишен опит в сферата на офестовия печат и номерацията. Преди три години въвежда дигиталния печат в портфолиото на Оптимал принт и е отоговорен за развитието на продуктите и услугите, свързани с него. Списва фирмения блог на Оптимал принт и следи всички новости в областта на печата.

В свободното си време: спортува и списва личен блог по актуални обществено значими теми.