Как да си изберем CRT монитор

3453
Как да си изберем CRT монитор
Spread the love
Поредност надействията:

1. Обадете се въвфирмата, че ще дойдат няколко странни личности и дълго щеизбират.

2. Какво да носим:
– Програмата Nokia Monitor test (безплатна, лесно се намира в Google, аможе да се вземе и от:
http://www.construnet.hu/nokia/Monitors/TEST/monitor_test.html
– по възможност калибратор и софтуер към него.
– полиграфическа лупа.
– Помолете да ви включат монитори, преди да стигнете до офиса и топоне 3 екземпляра. Ако няма 3 монитора от един вид във фирмата,по-добреотидете другаде.

3. След включванетопоставете:
– контраста на 85-90
– яркостта на 60-70
– разделителната способност и честотата, според вашите желания/например при 19” монитор, според мен е 1600х1200 минимум на75 Hz/
– 32 битов цвят.
– Десктопа оцветете R128 G128 B128 и се убедете, че няма моаре.
– Ако мониторът е включен повече от половин час, започваме.

4. Пускаме NokiaTest ипроверяваме:
Геометрията.
Критериите са:
– на интересуващите ни разделителна способност и честота, припълно запълване на екрана от образа. Кръгът е центърът на екрана настартовия прозорец на NokiaTest и трябва да бъде кръгъл. Четирите кръгавкраищата – също. Ако не е кръгло, опитайте да постигнете с помощта нарегулировката по вертикала и хоризонтала, правилна форма. Внимателноследете дали при достигане на кръглата форма, рамката на прозореца данеизлиза от размера на екрана..Ако излиза – брак. Ако е възможно,измерете предварително размера на кръговете от монитор със същатаголеми, като разглеждания и изрежете от хартия. Много е удобно, снеговапомощ да постигнете точен кръг.
– Линията на периферната рамка трябва да бъде права, а неизкривена. Много често непоправима е кривината в долния ляв ъгъл. Напрактика го има, в малка или голяма степен, на всички монитори.
Сведения за лъчите.
Пуснете FullText в NokiaTest. С помощта на лупата внимателноразгледайте центъра на екрана и ъглите. Поиграйте си с настройката наConvergence. Критично е положението на центъра. За мен и левия горенъгъл и център. Дразнещо е, когато има лоша сходимост и буквите отменютата са със „сенки“. По правило при нормална сходимост на центъра стрите ъгъла, четвъртият винаги бяга. Хубаво е това да са горния десенили долендесен. А затова, кой ъгъл ви дразни най-малко, е желателно да помислитепредварително.
Фокусировка на лъчите
Малко е трудно да се оцени, без много опит, фокусировката на лъча.Най-добре е да се прецени по читаемостта на буквите в менюто FullText.Буквите трябва да са не много резки.
Черната точка и сиватаскала
Поставете яркостта на максимум. Пуснете черното поле от NokiaTest.Най-добре е да е сиво. Ако „черното“ свети червеникаво или зеленикаво— нормално. Ако е синеещо — става. Ако е синьо— брак. Главното е да несвети синьо. Поставете яркостта на 50-60. Върнете се в основното менюна NokiaTest. Погледнете неизбежното цветово бягане на сивата скала.Ако бягането е малко и скалата е близо до сивото —отлично.Акоизместването е към :
– зеленикаво или жълтеникаво — допустимо.
– пурпурно или червено — става.
– синеещо или синьо — брак.
– Ако изместването е неравно по цялата скала, т.е в долния край епурпурно в средата зеленикаво, а горният край е синеещо – брак.Изместването трябва да бъде равномерно
Бялата точка
Пускаме бялото поле. Тъй като настройката на бялата точка е най-добре развита в настройките на монитора(RGB-gain), на цвета й няма даобръщаме внимание, Гледаме неговата равномерност по цялото поле. Аконяма равномерност, започваме да си играем с настройката Parity. Ако неуспеем да получим равномерност и по бялото има хроматически петна—брак.

5. Тест за издръжливостна монитора. Тази точка е принос на колегата Мазньо.
Докато правите всички тези тестове, продавачите най-вероятно ще са сеотдалечили от вас. Огледайте се добре! Ударете силно монитора (но всепак внимавйте да не счупите нещо по него). Всеки монитор ще загубифокусировка на лъчите и ще се разтрепери.
Следете за колко време ще се възстанови. Колкото по-бързо стане,– толкова по-добре.
Този тест ще ви помогне и да установите дали има студени спойки иполуразкачени кабели.
6. В окомплектовкатана всеки монитор трябва да има интерфейсен изахранващ кабел.
А също и гаранция. Сроковете са различни – от 3 месеца до 1 година.

Източник: rudtp.ru
Превод: ValBo

Биографична информация