Основи принципи на действие на RIP

4367
Основи принципи на действие на RIP

Насоки за подготовка на файлове за растеризация

В настолната издателска дейност RIP — raster image processing (глагол) или raster image processor (съществително) е процесът на превръщането на векторната цифрова информация, която се съдържа в PostScript (PDF, EPS, PS файл) в растерно изображение с висока резолюция. RIP-ът взима информацията за шрифтовете и графичните елементи, които описват съдържанието на файла и ги преобразува в композиция от отделни точки, която крайното устроойство (например принтер или експонатор) може да възпроизведе.

RIP-ът е посредник между вас и принтерът ви. Давате му инструкции на езика на вашия софтуер за предпечат и той ги превежда на езика на устройството, което трябва да ги възпроизведе. Ако начинът ви на изразяване е твърде сложен за преводачът или той не разбере инструкциите ви, файлът не се растеризира.

Може да нямате RIP, а да разчитате драйверът на принтера да извършва комуникацията между софтуера и настолния принтер. В някои случай това работи добре. Но, в духа на аналогията с преводача, този начин на действие е равносилен на използване на жестове и мимики за изразяване на абстрактни идеи. Не е много ефективно и винаги има вероятност да възникне недоразумение. RIP-ът предлага допълнителни функции и елементи, които липсват в стандартните драйвери за принтери.

Къде има RIP?

RIP-ът има firmwarе, хардуерни или софтуерни версии. Firmware RIP-ът е вграден в устройството, такива са PostScript RIP-овете, вградени в много настолни принтери. Хардуерният RIP е специфично устройство, създадено да обработва цифрови файлове. Често е част от обурудването към определена машина, например експонатор. В последните години почти не се използват. Софтуерните RIP е независима програма, която може да работи с много типове устройства.

За обичайните офисни нужди, може би си струва да обмислите използване на постскриптов принтер, в случай, че печатате сложни графики и документи, каквито се срещат най-често в настолната издателска дейност. Много лазерни принтери имат вградени PostScript Level 3 RIP-ове. Ако използвате мастиленоструен принтер, ще ви се наложи да купите отделен софтуерен RIP, за да имате поддръжка на PostScript. Изключение могат да бъдат мастилоструйни или сублимационни принтери за цветни проби от най-висок клас, които се доставят с хардуерен или софтуерен PostScrip RIP.

Големите дизайнерски къщи и печатници използват мощни RIP-ове. Всички съвременни алтернативи са PDF базирани. В някои случаи, те изпълняват допълнителни задачи, самостоятелно или във взаимодействие с други програми. Такива функции са: управление на опашка от заявки за печат, едновременна/последователна обработка на много задачи, електронен монтаж, раздуване на цветовете в зоните на припокриване (trapping), цветоотделяне, определяне на вида на растера и ъглите на различните цветове.

Няма да се RIP-не. Защо става така?

Растеризирането може да се провали заради много причини. Файловете с голям размер могат да забавят процеса. Недостатъчната памет може да го възпрепятства. Повредените шрифтове и векторни изображения, грешки в PostScript кода и други типове дефектни данни могат причинят отказ на RIP-а. Липса на съвместимост между програмата за предпечат и RIP софтуера и хардуера може да причини отказ за растеризиране на коректно създадени файлове. Общи правила за създаване на файлове, годни за растеризация:
 • Запазете размера на файловете управляем. Оразмерявайте изображенията в графични програми, а не в страниращия софтуер. В противен случай цялото изображение става част от документа и увеличава размерът и времето за обработка на файла.
 • Опростете документа си. Избягвайте сложните смесвания и векторни изображения с твърде много елементи, както и незатворени криви.
 • Не използвайте Type 1 и TrueType в един и същ документ.
 • Ако използвате TrueType шрифтове, проверете дали RIP-ът може да се справи с тях. Някои по-стари програми не растеризират правилно TrueType шрифтовете за печат. В последно време почти няма проблеми от този тип.
 • Използвайте инструментите за предварителен преглед (preflight) в страниращата програма. Те ще ви помогнат да избегнете обичайните проблеми, преди да стигнат до RIP-a.
 • Винаги, когато изпращате PostScript файлове за печат, първо ги отпечатвайте на собственият си PostScript принтер, ако тогава възникне проблем, вероятно ще има такъв и при растеризацията на файла преди печат.
 • Когато подготвяте PDF за печат, използвайте вградената поддръжка на страниращата програма. Ако конвертирате PostScript файл към PDF, винаги използвайте Acrobat Distiller, не PDFWrite или подобни инструменти. Обърнете внимание на настройките за експорт или дестилиране. Ако имате колебания, попитайте в печатницата.
 • Проверете какво ниво на PostScript или версия на PDF използва RIP-a. Създаването на PostScript или PDF файл с по-висока от поддържаната версия крие потенциален риск. (Например, при определени условия, RIP с поддръжка на PDF до версия 1.3 обработва прозрачностите във файла (flatten), което води до опасност от неправилно растеризиране при определени условия.)

Поправете файла си

Грешките, които карат RIP-а да се провали могат да бъдат проследени и поправени сравнително лесно.
 • Шрифтовете много често са виновни за проблемите. Променете всички шрифтове в документа с такъв, за който сте сигурни, че работи. Ако не се появи грешка, подменяйте шрифтовете един по един, докато установите кой причинява проблема. Сменете го с друг или с работещо копие на същия шрифт. Възможен вариант в някои програми е и преобразуването на шрифтовете в криви. Този метод обаче е трудно приложим при многостранични издания и изисква повишено внимание заради възможните проблеми.
 • Потърсете помощ от хора, които имат опит в работата с RIP-a и страниращата програма.
 • Рестартирайте компютърът и опитайте отново.
 • Опитайте да печатате на друг PostScript принтер. Ако настъпи същата грешка, навярно самият файл съдържа грешка, не RIP-ът или принтерът. Ако не настъпи грешка, все още е възможно проблемът да е във файла, но RIP-ът и първият принтер са потенциални виновници.
 • Опитайте да отпечатате/експортирате само една страница. Възможно е файлът да е твърде голям за RIP-a или елементите на определена страница могат да причиняват проблем.. Ако открите страница, която не се растеризира, опитайте да изолирате проблема чрез премахване на графични обекти и заместване на шрифтове един по един.
 • Някои графични програми създават сложни ефекти, включващи градиенти, прозрачности и взаимодействия между обектите, които създават проблеми, най-вече на по-старите RIP-ове. Ако е наложително да използвате тези ефекти, опитайте да ги преобразувате в растерно изображение преди да ги поставите в страниращата програма.
 • Използвайте Acrobat Distiller, за да генерирате PDF, в случай, че използвате PostScript файл. Проверете дали дава същите грешки като RIP-a.
 • Опитайте да отворите файла с друга версия на програмата, запишете го и го експортирайте отново.
 • Копирайте съдържанието на документа в нов файл и опитайте отново.
 • Отворете графичните елементи в програмите, в които са създадени и ги запишете като друг формат. Опитайте отново да създадете файл.
 • Някои програми създават необясними грешки, дори с най-простите файлове. Ако нищо друго не помогне, може да се наложи да създадете отново файла си, използвайки друг софтуер. Надяваме се, че тази стъпка няма да ви се случва често, ако изобщо ви се случи.
Източник: Jacci Howard Bear, About.com

Превод: Мартин Новев

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.