Проблемът с наситеното черно в полиграфията

1823
Проблемът с наситеното черно в полиграфията
Spread the love

Кактовсички останали мастила, черното, което се използва при четирицветенCMYK печат, е прозрачно. Като такова, то не може да покрие напълнодругите мастила или хартията, така добре, както вие се надявате. Вместотова, черното мастило може да изглежда от напълно черно, ако покривамалки зони, до тъмно сиво, ако е нанесено на голяма площ.

inline_175_https://printguide.info/images/24-1.jpg
Фиг.1Въпреки че изглежда по-бледо, правоъгълникът вдясно есъставен от 100%, също както текстът до него.

Решениетона проблема е да „напомпаме“ черното, като отпечатаме други мастила подчерното. Това ефективно затъмнява бялата хартия отдолу и прави чернотооще по-черно.

Стратегии за „по-черно“черно
Има няколко начина да постигнете това:
1. Подложете растер от друг цвят под черното – магента или цианнапример.
2. Използвайте смесица от цветове под черното за още по-наситено черно.
3. Наложете черно върху черно.

Първият вариант понякога е наричан „обогатено“ черно, вторият -съставно черно, а третият – двойно черно.
Обогатеното черно обикновено се постига с 60% подложка от циан. Товаводи допотъмняване на черното, защото вторият цвят увеличава плътността намастилото. По този начин черното изглежда синкаво, което го прави даизглежда още по-тъмно. Ако подложите 60% магента, вместо циан, щепостигнете по-топло черно.

inline_135_https://printguide.info/images/24-2.jpg
Фиг2.В ляво 100К/60М, в средата 100К, в дясно 100К,60С.

Обогатеното черно обикновено се използва, когато изображениетое по-голямо от 1 кв. инч и по-малко от 9 кв. инча.
Съставното черно се използва, когато черният участък е по-голям от 9кв. инча.Оптимално се постига с 50% циан, 40% магента, 40% жълто и 100% черно.

inline_960_https://printguide.info/images/24-3.jpg
Фиг 3. Вляво 100К, в дясно 100К/50С/40М/40У.

Заразлика от използването на едноцветно черно, тази комбинация запазванеутралния вид на черното. Тя също използва само 230% покритие, коетонеби трябвало да създаде проблеми от сорта на откопиране, скубане,прекалено дълго време за съхнене и т.н.

За съжаление съставноточерно може да се окаже проблемно при печат, защото се използва заголеми площи и в същото време това намастиляване влияе за обектите,чийто цвят е от голямо значение като лога, лица на хора и т.н. Товаможе да доведе до конфликт от гледна точка на оптичните плътности нацветовете, защото ако те се настроят, за да се постигне съответствие сцветната проба, то черното може да изгуби своята неутралност и дапридобие отенък. За да се реши този проблем, в печатниците могат дапробват да пуснат две черни. Първото черно е съобразено с останалитетрицвята и цветната проба, а второто черно не участва в цветообразуванетона важните изображения. По този начин печатарят може да отпечата CMYK-аи да постигне цветовото съответствие с пробата, а второто черно сепечата само в големите области с черно. Слабата страна на този метод е,че поръчката се превръща от CMYK в CMYKK, или от 4- в 5-цветна, коетоувеличава разходите.

„Капанът“ на компютърното черно
Намонитора има само един начин да се представи черното – екранът е черенкогато няма светлина. При това положение 100% черно, обогатено черно,съставно черно и двойно черно ще изглеждат по един и същи начин,гледанина монитор.

inline_758_https://printguide.info/images/24-6.jpg

100% черно,обогатено черно, съставно черно и двойно черно ще изглеждат по един исъщи начин, гледанина монитор.

inline_665_https://printguide.info/images/24-4.jpg

На 100%черната фаша е зададено да „издупчи“ изображението.

inline_801_https://printguide.info/images/24-5.jpg

На 100%черната фаша е зададено да покрие изображението (overprint).

inline_802_https://printguide.info/images/24-6.jpg

Фашас обогатено черно – 100К/60С, така както би изглеждала на печат. 60% Снесамо служи за потъмняване на черното, но също „дупчи“ изображението,което предотвратява разлика в оптичната плътност на мастилото въвфашата.

Зарадитова, че различните черни споменати по-горе, изглеждат по еднакъв начингледани на монитор, е препоръчително да си ги настроите в палитрата напрограмата, която използвате и да ги именувате. Например „Black“ застандартното черно, „RichBlack 100K60C“, „SuperBlack 100K50C40M40Y“.
Зада направите двойно черно е нужно, да селектирате областите, коитоискате да дублирате и да направите нов слой (layer) с тях. Изпратете гона печатницата отделно, както го правите, когато изпращате файл заселективен лак, преге или топъл печат.

Текста написа: Иван Иванов
Източник: qualityinprint.blogspot.com

Биографична информация