Работа с допълнителни цветове във Photoshop

8610
Работа с допълнителни цветове във Photoshop

Допълнителните цветове са специални мастила, които се използват, заедно или вместо CMYK цветовете при печат. При офсетов печат за всеки допълнителен цвят има отделна пластина. Това се отнася и за определени типове лакове.

Ако смятате да подготвите изображение с допълнителни цветове във Photoshop, трябва да създадете допълнителни канали, в които да се съхрани информацията за тези цветове. За да запишете подобен файл, трябва да използвате DCS 2.0 или PDF.

Неща, които да съобразите, когато работите с допълнителни цветове:

 • За да бъдат елементите в допълнителни цветове с резки очертания и високо качество, обмислете дали да не ги създадете отделно в програма за дизайн или векторна графика;
 • За да добавите допълнителен цвят, който да тонира изображението под него, обмислете дали да не създадете допълнителното изображение в програма за дизайн/векторна графика;
 • Имената на допълнителните цветове се запазват в съответните сепарации;
 • Допълнителните цветове се добавят към композитното изображение в режим overprint. Всеки допълнителен цвят се отпечатва в реда, в който се появява в панела Channels. Каналът, който е най-отгоре е най-горният допълнителен цвят при печат;
 • Не можете да преместите допълнителен канал върху каналите по подразбиране в панела Channels, освен в Multichannel режим;
 • Печат на изображение с допълнителен канал на цветен принтер ще отпечата допълнителния цвят със степента на прозрачност, дефинирана в канала, от Solidity настройката;
 • Можете да сливате канали с допълнителен цвят със стандартни канали, като информацията от него се трансформира в избрания канал.

Създаване на нов допълнителен канал
Можете да създадете нов допълнителен канал или да превърнете съществуващ алфа канал в канал с допълнителен цвят.

 1. Изберете Window > Channels, за да видите панела Channels.
 2. За да запълните определена зона с допълнителен цвят, заредете или направете селекция.
 3. Направете едно от следните, за да създадете канал
  1. Цъкнете с Ctrl (Windows) или Command (Mac OS) на бутона New Channel в панела Channels;
  2. Изберете New Spot Channel от менюто на панела Channels;

Ако сте направили селекция, тя е запълнена с избрания допълнителен цвят.

 1. В диалоговия прозорец New Spot Channel, поставете отметката Color. След това в Color Picker, цъкнете на Color Libraries, за да изберете комерсиална система като PANTONE или TOYO и конкретен цвят.
 2. Изберете име на допълнителния канал. Ако изберете потребителски цвят, каналът автоматично използва неговото име.
 3. Уверете се, че използваното име на допълнителния цвят ще бъде разпознато от други приложения които четат файла ви. В противен случай той може да не бъде отпечатан.
 4. За плътност (Solidity), изберете стойност между 0% и 100%.

С тази опция можете да симулирате на екран плътността на отпечатания цвят. Стойност от 100% симулира мастило, което плътно покрива мастилото под него, като метално мастило. 0% симулира прозрачно мастило, което изцяло разкрива цветовете под себе си (като прозрачен лак).

Превръщане на алфа канал в допълнителен канал

 1. Ако има активна селекция, изберете Select > Deselect.
 2. Направете едно от следните:
  1. Цъкнете два пъти на иконката с настройките на алфа канала в панела Channels.
  2. Изберете алфа канал в панела Channels и изберете Channel Options от менюто на панела.
 3. Изберете допълнителен цвят
 4. Цъкнете на отметката за цвета и изберете цвят в Color Picker или изберете потребителски цвят от библиотеките. Цъкнете ОК.
 5. Зоните от канала, които съдържат черно-бели елементи са конвертирани в допълнителния цвят.
 6. За да приложите цвета към избраните зони на канала, изберете

Image > Adjustments > Invert.

Редактиране на допълнителен канал за добавяне или премахване на цвят

 1. Изберете допълнителния канал в панела Channels.
 2. Използвайте инструмент за рисуване или редактиране, за да промените изображението. Рисувайте с черно, за да добавите още от цвета със 100% плътност. Използвайте сиво за зони с по-ниска плътност.

 

Solidity 100% (ляво), 50% (дясно)

На снимката: Solidity 100% (ляво), 50% (дясно).

Важно! За разлика от опцията Solidity на допълнителния канал, настройките за прозрачността на инструмента ви за рисуване се отразяват на реалната плътност на мастилото на отпечатъка.

Промяна на цвета или плътността на допълнителен канал

 1. Цъкнете два пъти иконата на канала в панела Channels.
 2. Изберете отметката за цвета и изберете цвят. Използвайте библиотеките за потребителски цвят като PANTONE или TOYO.
 3. Въведете плътност от 0% до 100%, за да настроите плътността на мастилото на допълнителния цвят.

Важно! Опцията Solidity и избраният цвят имат ефект само на екрана и при печат на цветен принтер. Те нямат ефект при цветоотделянето.

Обединяване на допълнителни канали

В RGB или CMYK цветови режим, можете да премахвате допълнителни канали и да ги сливате със стандартните канали. Когато сливате цветови канали в CMYK режим, резултатът обикновено не съответства точно на оригиналния допълнителен цвят, защото CMYK мастилата не могат да възпроизведат достатъчно широка цветова гама.

 1. Изберете допълнителния канал в панела Channels.
 2. Изберете Merge Spot Channel  в мeнюто на панела.

Допълнителният цвят е преобразуван и обединен с цветовите канали. Той изчезва от панела.
Обединяването на допълнителни канали обединява слоевете в изображението, ако има такива. Обединеният композитен файл съдържа информацията за допълнителните цветове, както и настройката за плътността им. Например, допълнителен канал с 50% плътност ще има различни резултати при обединяване спрямо такъв със 100%.

Настройка на припокриващи се допълнителни цветове

За да избегнете проблеми при печат на допълнителни цветове един върху друг, е редно да премахнете единия цвят от областите, в които се припокриват. Отпечатайте проба, за да ви е по-лесно да предвидите как ще изглеждат цветовете след печат.
Важно! В някои случаи, например, когато използвате слоеве за различни типове лак, може да желаете цветовете да се печатат един върху друг.

 1. В панела Channels изберете канала с цвета, който искате да печатате.
 2. Изберете Select > Load Selection.

Важно! За да изберете лесно изображение в канал, натиснете Ctrl (Windows) или Command (Mac OS) и цъкнете на канала в панела Channel.

 1. За Channel, изберете допълнителния канал от стъпка 1 и цъкнете ОК.

За да създадете трапинг, когато издупчвате цвета, изберете Select > Modify > Expand или Contract, в зависимост от това дали цветът, който се припокрива е по-тъмен или по-светъл от този под него.

 1. В панела Channels изберете долният допълнителен канал, който съдържа зоните, които искате да издупчите. Натиснете Backspace (Windows) или Delete (Mac OS).

Важно! Можете да използвате този метод, за да издупчвате зони от всички канали, например CMYK канали.
Ако допълнителен канал в един цвят се припокрива с повече от един друг допълнителен цвят, повторете процедурата колкото пъти се налага, докато всички зони на припокриване са изчистени.

Източник: Adobe

Мартин Новев

Име: Мартин Новев

Професионален опит: Практик с журналистически опит. Познава добре печатните технологии, но и умее да пише много добре. През последните осем години трупа опит в различни печатници като се занимава с филмова експонация, оператор е на CTP, прави електронни монтажи и предпечат. Най-голямата сила на Мартин обаче е в предаването на този полезен опит в лесен и удобен за четене вид. Уменията са придобити благодарение на образованието му по журналистика от Софийски университет и трите години опит като репортер във в. "Новинар", "Сега" и "168 часа".

Настоящи занимания: Основната му работа е като оператор предпечат, което го поставя на бойното поле всекидневно - решава множество работни казуси, познава в дълбочина софтуерните продукти за предпечат, както и всички печатни и довършителни процеси.

В свободното си време: Макар в екипа ни да сме все четящи хора, не познаваме друг човек, който да чете повече от Мартин.