Какво означава Pantone номерацията

8930
Какво означава Pantone номерацията

Всеки цвят от Matching System Color използва уникална система за кодиране. Тук можете да откриете ключа към нея и да разберете от коя система е част определен цвят.

Pantone за графични и мултимедийни приложения


Pantone Matching System® Coated или Uncoated

(примери: PANTONE 185 C, PANTONE Cool Gray 1 U)
Pantone Formula Guides и Solid Chips включват 1867 допълнителни цвята от Pantone Matching System Colors за печат с мастило върху хартия. Преобладаващата част от тези цветове са описани с три или четирицифрен номер, допълнен от C или U. Има и малък брой цветове с имена като 18-те базови цвята и PANTONE Reflex Blue C или PANTONE Orange 021 U.

Буквата в името на цвета описва типа хартия, на която е отпечатан: „C“ означава хартия с хромово покритие, а „U“ хартия без покритие.

 

 


Pantone Specialty Solid Colors


Pantone Metallics

(примери: PANTONE 877 C, PANTONE 8244 C)
Pantone Metallics Colors са описани с три или четирицифрен номер, който започва с 8 и след него е изписано “C”, което указва хартия с покритие. Няма версия на Pantone Metallics Colors за медии без покритие.

Pantone Premium Metallics

(например: PANTONE 10286 C)
Pantone Premium Metallics Colors са описани с петцифрен номер, който започва с“10”, последван от “C”, което указва хромирана хартия. Няма версия за хартия без покритие. на Pantone Premium Metallics Colors.

Pantone Pastels & Neons

(например: PANTONE 915 U, PANTONE Yellow 0131 C)
Pantone Pastels & Neons Colors имат три или четирицифрени референтни номера, които започват с “9”. Има две изключения: неоновите бази, които имат трицифрени номера, които започват с “8”, и пастелните базови цветове, които са обозначени с описателно име, последвано от четирицифрен номер, започващ с “0”. Всеки номер има символ, който указва типа хартия, на която е отпечатан.

CMYK / Four–Color Process

Pantone CMYK / 4–Color Process Guides Coated, Uncoated
(примери: PANTONE P 11-4 C, PANTONE P 69-15 U).

Тези скали съдържат независима колекция от почти 3000 CMYK цвята, които нямат връзка с Matching System.
Номерата на Pantone Process Color започват с буквата P, последвана от едно до трицифрен номер, тире и едно или двуцифрено число. „C“ означава хромова хартия, „U“ хартия без покритие.

Симулации на Pantone цветове

Pantone Color Bridge Coated или Uncoated
(примери: PANTONE 185 CP, PANTONE 425 UP)
Тази скала предлага сравнение на допълнителните цветове от Pantone Matching System и техните най-близки CMYK еквиваленти. Симулацията по CMYK e описана чрез номера на цвета от системата и „CP“ за хромирана и „UP“ за нехромирана хартия.

Pantone Extended Gamut Coated Guide

(примери: PANTONE 7662 XGC, PANTONE 347 XGC)
Pantone Extended Gamut Coated скалата съдържа 1729 седемцветни симулации на допълнителни цветове от Pantone Matching System Colors, отпечатани на хромова хартия. Повечето от тези цветове са описани с три или четирицифрен номер, последван от XGC. Има и няколко цвята с имена, като седемте бази и като PANTONE Process Magenta C или PANTONE XG Orange C.

Pantone Fashion, Home + Interiors

Fashion, Home + Interiors Paper, Cotton, and Nylon Guides and Standards
(примери: PANTONE 14–4510 TPX или Aquatic, PANTONE 15–1247 TCX или Tangerine)
Референциите в тази система съдържат две цифри, последвани от тире и четири цифри и TPX или TC. TPX означава, че референцията е отпечатана върху хартия, TC е индикация за багрен памучен материал. Всеки цвят има и алфа референция като вторичен идентификатор. Сега има и екологични формули, идентифицирани с TPG. Тази нова версия на скалата представя 2310 Fashion, Home + Interiors цвята създадени с нови, по-екологични формули и означени с TPG (Textile Paper – “Green”).

 

Pantone Fashion, Home + Interiors


Pantone Plastics


Pantone Plastics Selector Chips

(примери: PANTONE Q270–2–4, PANTONE T925–5–5)
Pantone Plastics Selector цветовете са описани с „Q“ или „T“, последвани от трицифрен номер, тире и две единични цифри, разделени с тирета. „Q“ и „T“ указват съответно непрозрачен или прозрачен цвят.

Pantone Plastic Standard Chips (
големи пластмасови чипове)
(примери: PANTONE PQ-185C, PQ-19-4007TCX)

Pantone Plastic Standard Chips съответстват на цветовете от Pantone Matching System или Pantone Fashion, Home + Interiors Color System. Чиповете имат две части с различна дебелина и са направени от полипроилен.

Pantone Plastic Standard Chips, които съответстват на Pantone Matching System имат референция, която започва с PQ, последвана от тире и три или четирицифрен номер, (съответстващ на този от Pantone Matching System) и “C”. PANTONE Plastic Standard Chips, които съответстват на Pantone Fashion, Home + Interiors Color System са обозначени с PQ, последвано от тире, две цифри, второ тире и последните четири цифри на съответствието от Fashion, Home + Interiors. Номерът завършва с TCX.

 

Pantone Plastic

Източник: pantone.com
Текста написа: Мартин Новев

Мартин Новев

Име: Мартин Новев

Професионален опит: Практик с журналистически опит. Познава добре печатните технологии, но и умее да пише много добре. През последните осем години трупа опит в различни печатници като се занимава с филмова експонация, оператор е на CTP, прави електронни монтажи и предпечат. Най-голямата сила на Мартин обаче е в предаването на този полезен опит в лесен и удобен за четене вид. Уменията са придобити благодарение на образованието му по журналистика от Софийски университет и трите години опит като репортер във в. "Новинар", "Сега" и "168 часа".

Настоящи занимания: Основната му работа е като оператор предпечат, което го поставя на бойното поле всекидневно - решава множество работни казуси, познава в дълбочина софтуерните продукти за предпечат, както и всички печатни и довършителни процеси.

В свободното си време: Макар в екипа ни да сме все четящи хора, не познаваме друг човек, който да чете повече от Мартин.