Как да изберем най-подходящия файлов формат за печат

5227
Как да изберем най-подходящия файлов формат за печат

Подходящи за печат формати за изображения

Как да запишете вашите растерни изображения зависи до голяма степен от начина, по който възнамерявате да ги използвате. Често изображенията се поставят в InDesign или Illustrator, така че това ви ограничава до форматите, поддържани от тези приложения. Приложението може да ви позволява да поставяте голямо разнообразие от файлови формати, но това не служи задължително като гаранция, че това е правилния файлов формат. Преди години, най-често използваните формати за изображения бяха TIFF и EPS. Въпреки това, файловите формати на Photoshop (PSD) и Photoshop PDF са много по-гъвкави и поддържат InDesign и Illustrator. В тази връзка няма много основания да се използват други формати, освен ако не обработвате и подготвяте вашите изображения за потребителите на други приложения, като Microsoft PowerPoint или Word.

TIFF

Ако трябва да изпратите изображение за печат без много да се съобразявате, TIFF (tagged image file format) е един от най-широко поддържаните графични файлови формати. Той лесно се импортва в Illustrator, InDesign и дори Microsoft Word, други текстови редактори и в почти всяко приложение, което приема изображения. Форматът за изображения TIFF поддържа множество слоеве, както и RGB и CMYK цветови пространства, и дори позволява изображението да съдържа спот-цветови канали (въпреки че някои приложения, като например Word, не поддържат такова нетрадиционно съдържание в TIFF).

Photoshop EPS

Някои приравняват акронима EPS (Encapsulated PostScript) с векторни графики, но капсулираната част от името намеква за гъвкавостта на формата. Това е формат, който може да пренася векторни изображения, растерни изображения или комбинация от растерно и векторно съдържание. EPS е както подсказва името, PostScript в плик (виж по-долу „EPS: Растерни или векторни?“).

Историческите причини за запазването на изображение като Photoshop EPS бяха за запазване на специалната функция на PostScript-базираните векторни клипинг пътеки, използвани за очертаване на изображението или за запазване на изображението, създадено като двутоново. Ако използвате InDesign и Illustrator, това вече не е необходимо.

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато получите JPEG изображение, добра идея е веднага да го запазите като PSD или TIFF, за да се избегне по-нататъшно разпадане на съдържанието на изображението. Многократното отваряне, променяне и повторно запазване на JPEG може да доведе до нарушено качество, ако се използва агресивна компресия.

Тъй като приложенията и РИП-овете са напреднали, вече не е необходимо да запазвате тези изображения като Photoshop EPS. Пиксел по пиксел, Photoshop PSD е по-малък файл, отколкото еквивалентния EPS и предлага поддръжка за клипинг пътеките, както и двутонови дефиниции. Това не означава, че трябва да “отсвирите” вашите Photoshop EPS файлове и да ги запазите отново като PSD (освен ако не ви е ужасно скучно). Просто знайте, че няма предимства от запазването на файл като Photoshop EPS, освен ако трябва да отговорите на нечии изисквания.

EPS: растерни или векторни?

Може да бъде малко объркващо, че има растерни EPS (записани от програма за редактиране на изображения като Photoshop) и векторни EPS (записани от програма за векторно рисуване като Adobe Illustrator или Adobe [по-рано Macromedia] FreeHand). Непосветените понякога си мислят, че запазването на изображението като EPS магически го векторизира. Не е така. Мислете за формата EPS като за вид контейнер. Пикселите в EPS-а не се различават от тези в техните побратими TIFF. Те просто се съдържат и представят по различен начин.

Photoshop PSD

В древни времена :-), PSD (Photoshop document) форматът се е използвал единствено за работни файлове на Photoshop. Копия от тези работни файлове се флатваха и записваха в TIFF или EPS формат за поставяне в програма за страниране. Докато PageMaker разрешава поставянето на PSD файлове (да, наистина, макар че не зачита прозрачност), QuarkXPress изисква вместо тях TIFF или EPS. Старите навици умират трудно, и TIFF и EPS отдавна са стандарт за индустрията. Не че има нещо наистина нередно в това. Въпреки това, Illustrator и InDesign може да се възползват от слоевете и прозрачността в PSD файловете, което премахва необходимостта да се връщате през “две поколения” на изображението, за да направите корекции в оригиналния файл. Днес, няма нужда да се поддържат две отделни изображения: работното изображение и крайният файл сега са един и същи файл.

Photoshop PDF

Photoshop PDF (Portable Document Format) съдържа същите пиксели като PSD, но тези пиксели са обвити в PDF обвивка – това е като покрита с шоколад черешка на файловите формати. Photoshop PDF е по-удобен за специални случаи, защото може да съдържа векторни и текстови елементи без растеризиране на векторното съдържание и позволява двупосочна безразрушителна редакция в Photoshop. Photoshop EPS могат да съдържат вектори и текст, но съдържанието на вектора ще бъде конвертирано в пиксели, ако файлът е отворен отново през Photoshop, губейки ясните краища на вектора и така губите възможността за редактиране на текстовото или векторно съдържание. Photoshop PSD може да съдържа векторни компоненти, но програмите за страниране растеризират съдържанието. Въпреки това, Photoshop PDF файловете запазват векторното съдържание, когато се поставят в други приложения (виж таблицата по-долу за сравнение на файловите формати за изображения).

сравнение на файловите формати за изображения

Преминаване към PSD и PDF

Има ли някаква основателна причина да продължат да се използват старомодните TIFF-ове и EPS-ове? Може да изглежда приключенско да се използват новопоявилите се файлови формати, но работният процес се променя. Разграничаването между фотооформление и страниране се размива и дизайнерите искат повече мощност и гъвкавост от софтуерите. РИП-овете са по-стабилни от всякога, мрежите са по-бързи, а харддисковете са огромни. Важно е да се знаят предизвикателствата в изображенията, създадени с PSD и PDF файлове (като например прозрачност), и затова е разумно да говорите с печатницата, преди да се впуснете изцяло към тези формати. Все още зависите от оборудването и процесите, използвани от печатницата, и ако те изостават от най-новите софтуерни и хардуерни разработки, може да бъдете ограничени от техните възможности.

Bitmap изображения

Наричани още “ line art images“, bitmap изображенията съдържат само черни и бели пиксели, без междинни нюанси на сивото. Ако трябва да сканирате подпис, за да го добавите в редакционната страница или трябва да сканирате скица, направена с писалка и мастило, bitmap сканиране може да ви осигури рязък, чист образ. Поради компактния характер на bitmap сканирането, то може да бъде с много висока резолюция (обикновено 600-1200 ppi), но въпреки това да произведе файлове с малки размери (Фигура 1).

Bitmap изображения

Фигура 1: Това 1200 ppi bitmap сканиране се отпечатва почти толкова рязко като векторна графика. Размерът е по-малко от 1 MB; grayscale изображение с този размер и резолюция ще бъде почти 10 MB. Увеличено до 300%, то може да изглежда малко грубо, но при 100% е ясно и чисто.

Неподходящи за печат формати за изображения

Някои графични формати са предназначени предимно за гледане на екран и Web употреба. Portable Network Graphics (PNG) изображения могат да съдържат RGB и индексирани цветове, както и прозрачност. Тъй като PNG може да бъде с висока резолюция, не поддържа CMYK цветовото пространство.

Windows форматът BMP (съкращение за bitmap) поддържа цветове от 1-битови (черно и бяло, без нюанси на сивото) 32-битови (милиони цветове), но не поддържа CMYK. BMP не е уместен в проекти, предназначени за печат.

Graphics Interchange Format (GIF) е подходящ само за уеб употреба поради неговата ниска резолюция и индексирана цветова палитра, ограничена до максимум 256 цвята. Не използвайте GIF за печат.

JPEG (Joint Photographic Experts Group), наречен на името на групата, която го е създала, има неприятна репутация в графичните изкуства. Само прошепнете “jay-peg” и гледайте как предпечатарите се свиват. Това е схема за компресия, което означава, че се изхвърля информация, за да се направи по-малък цифров файл. Някои от страховете от JPEG са непропорционални на размера на вредите, които се извършват, когато се създава JPEG. Ако приемем, че едно изображение има адекватна резолюция, много малко количество първоначална JPEG компресия не влошава забележимо качеството на изображението, но по-агресивна компресия води до грозни правоъгълни промени, особено в областите с детайли (Фигура 2).

Joint Photographic Experts Group

Фигура 2: Има добър JPEG, има и лош JPEG: A. Original PSD B. JPEG записан с настройка за максимално качество C. JPEG записан с най-ниска настройка за качество

Всеки път, когато отворите изображение, правите промяна и след това го запазвате отново като JPEG, вие го компресирате отново. Предпечатарите-параноици ще пищят, че съсипвате изображението, и в това има малко истина. Макар да е вярно, че многократно запазване на изображението с компресия за ниско качество видимо ще разруши детайлите, самият факт, че изображението е записано като JPEG не го прави неизползваемо, особено ако използвате минимално ниво на компресия. Въпреки репутацията си, JPEG формата по своята същност не е лош. Той може да бъде достоен за използване графичен формат, дори има способността да поддържа CMYK изображения с висока резолюция.

Това означава, че когато прехврляте JPEG изображение от вашия цифров фотоапарат или сайт за фото услуги, се препоръчва незабавно да запишете отново изображението като TIFF или PSD файл, за да предотврати по-нататъшна компресия. JPEG файловете, предназначени за употреба в мрежата са RGB файлове с ниска резолюция, неподходящи за печат. Ако клиентът ви осигурява JPEG с ниска резолюция или агресивно компресиран, няма много, което можете да направите, за да го подобрите. Дори и с “изискан” Intelligent Upsampling в Photoshop CC, вие може да стигнете само до тук. Клиентът трудно ще ви повярва, тъй като знае, че в Photoshop има инструмент наречен Magic Wand (вълшебна пръчица). Пожелаваме ви успех в обясненията.

Източник: www.creativepro.com
Преведе: Мария Шабанска

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.