Как да работим с цветови скали

4357
Как да работим с цветови скали

 

Защо съществуват толкова много различни скали? Няма ли една единствена цветова скала, която да е подходяща при всякакви случаи? Кои скали са най-подходящи за използване? Отговори на тези въпроси ще се опитаме да дадем тук.

В днешно време върху печатните форми се поставят много повече скали за контрол на цвета, отколкото са били необходими преди години. Най-вероятната причина за това се крие в наличието на точни инструменти, чрез които можем да направим различни замервания и да установим отклоненията в разпечатките. Ето защо е добре да познаваме различните скали, които може да използваме.

До не много отдавна основно се използваха по 4 скали (по една за всеки основен цвят), чрез които се проследяваше наситеността на цвета. Освен за пълната 100-процентова наситеност, те имаха полета и за по-малки стойности. Днес обаче съществува огромен брой скали, които се използват в почти всички технологии за печат. Те се различават, както по съдържащите се в тях комбинации от цветове, така и относно начина за представяне на информация. Някои от тях са предназначени единствено за контрол на процесите на печат, а други се фокусират върху проверката на цветовете. Може би не се е променило единствено изискването за тяхната големина (квадрати с големина между 3 и 5мм). Но, да преминем по същество.

На базово ниво можем да разделим цветовите скали на две категории:

  • Опростени – използвани в офсетовия и флексо печат, където са необходими малък брой компоненти, чрез които да се контролира процеса по отпечатване и точността на цветовете. Тези скали се разполагат по широчината на листа, поради спецификата на движение и нанасяне на мастилата.
  • Сложни – използвани в устройствата за профилиране, които най-често са мастиленоструйни.

Доброто познаване на възможните решения води до максимален ефект от използването на различни комбинации от скали за контрол на цвета. Като за начало ще посочим няколко основни правила, които се крият зад използването на цветови скали:

  • За разлика от променящите се обекти върху печатния лист, цветовите скали са постоянни и благодарение на това те са ефективен метод за проследяване на промените, които настъпват по време на тираж.
  • Цветовите скали могат да бъдат променяни по начин, който да отговаря на нуждите и изискванията на самата печатница.
  • С цветовите скали могат да се измерват разлчни параметри, сред които: плътност на мастилата, надпечатване, уголемяване на точката, баланс на сивото и други.
  • Чрез цветовите скали могат да се установят проблеми от технологично естество, като например проблеми с натиска при печат или състояние на повърхността на цилиндрите.

Нека преминем към самите скали:

Скали за проверка наситеността на мастилата
Това е най-опростената цветова скала и е съставена от четирите основни цвята (cyan, magenta, yellow, black). Използва се основно при отпечатване с машини, при които се настройва зонално полагане на мастилото по широчина на листа. Именно по тази причина това е цветова скала, която се използва масово от повечето печатници. Проверката се осъществява изключително бързо, но за сметка на това не дава пълна информация за точността на желания краен резултат. В допълнение могат да се добавят и скали, показващи наситеност в определени стойности под 100%, чрез които се установява и уголемяване на точката в зависимост от използваната хартия. При използване на SPOT цветове се поставят отделни скали за всеки допълнителен цвят. Измерването на стойностите се извършват посредством денситометър.

 

скали за наситеност

Двуцветни застъпващи се надпечатни скали
Чрез този тип скали се проверява възможността за припокриване между различните основни цветове, както и дали не е допусната грешка в използваното мастило или пластина за даден цвят. Чрез комбинацията от основните цветове се образува RGB скала за проверка.

 

Скали за контрол на сивото и кафявото
Те представляват набор от два визуални елемента за сравнение. Единият съдържа сиво, образувано от трите основни цвята (cyan, magenta, yellow), а другият – сиво само от черен цвят с подходяща наситеност, отговаряща на стойността, образувана от трите основни цвята. По този начин се прави бърза визуална оценка на сивия баланс.

 

Сходни с контрола на сивото са и скалите за контрол на кафевия цвят. При него се задават равни стойности на трите основни цвята (cyan, magenta, yellow). За разлика от сивото, което може да се контролира визуално, при кафявото задължително е необходимо да се използват измервателни инструменти.

Скали за проверка на зацапването и уголемяване на точката
Има два метода за проверка на тези недостатъци при печат с полутонови точки в резултат от приплъзване на листа спрямо печатащия цилиндър. Те са показани на изображението по-долу.

 

 

Специализирани скали
Патентовани специализирани скали могат да се използват например за стартиране на автоматизиран процес за контрол на цвета.

 

Тук попада и стандартът ISO 12647-7, чрез който може да се извършва калибриране и профилиране на устройства, посредством измервателни устройства и специализиран софтуер. В този станадрт са включени множество цветове от различни скали (основни, вторични, нюанси, критични и други).

 

Чрез цветовите скали отпечатването може да бъде по-ефективно, по-предсказуемо и същевременно с по-малък разход за производство. Възползвайте се от тях максимално и ги оптимизирайте съобразно своите нужди.

Източник: the-print-guide.blogspot.com
Текста написа: Антон Даскалов

Вижте още по-подробно обяснение за скалите и причината за тяхното използване.

Още за стандартите в полиграфията:

Стандарти и полиграфия – Първа част
Стандарти и полиграфия. Втора част

Стандарти и полиграфия – Първа част
Антон Даскалов

Име: Антон Даскалов

Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет, а също и бакалавър по Икономика с профил Бизнес администрация. Практик с над 10 годишен опит в сферата на офсетовия печат и номерацията. Въвежда дигиталния печат в портфолиото на офсетовата печатница Оптимал принт. В момента - технолог дигитален печат и фото ентусиаст с добро портфолио.

http://antondaskalov.photography/