10 предпечатни съвета за перфектни резултати

2622
10 предпечатни съвета за перфектни резултати
Spread the love

Много дизайнери мислят,че работата в CMYK е правилният подход,когато подготвят файлове за печат.Разбира се, винаги използваме мастила,базирани на CMYK, но това не значи, че езадължително да работите с CMYK файловепрез цялото време. Можете да работитес RGB изображения като потози начин оптимизирате цветовете припечат и си спестите много време приобработката.
inline_35_https://printguide.info/images/2011-07-31.jpg
1.ИзползвайтеRGBцветови режим за изображенията въвPhotoshop
За да можете да използватеповечето от съветите по-долу, ще ви сеналожи да създадете и запазите всичкитеси изображения във Photoshop в RGB цветовирежим. Ако имате опит в дизайна, вероятноси мислите, че това противоречи нанещата, на които са ви научили, средкоито е да работите в CMYK. Технологиятаизмина дълъг път и сега RGBцветовият режим е по-добър, защотопредлага по-широка гама цветове и випозволява да използвате едно изображениеза няколко носителя, включително запечат и в интернет.

Представете си го потози начин: RGB цветовете (червено, зеленои синьо) са създадени със светлина.Затова мониторът на компютъра ви ителевизора използват RGB цветове, за дапресъздадат широките си цветови гами.CMYK цветовете (циан, магента, жълто,черно), от своя страна са създадени чрезнанасяне на мастило върху хартия. Тезицветове никога няма да бъдат толковаярки или наситени, колкото цветоветена компютърния екран или телевизора,независимо колко мастило нанасяте похартията. Затова, за да постигнетевъзможно най-широката цветова гама,трябва да запазвате файловете си въвPhotoshop в RGB цветово пространство. Презповечето време, дори няма да ви се налагада мислите за това, тъй като почти всекифотограф ще ви даде RGB снимки. Всичко,което трябва да направите е да ги запазитев този режим.

inline_89_https://printguide.info/images//2011-07-31-01.jpg

2.Задайте правилнитецветови настройки
За да използвате успешноRGB изображение в Adobe InDesign, първо трябвада зададете подходящите цветовинастройки. За щастие, Adobe направиха тозипроцес наистина лесен в Creative Suite. Тук сенамесва Adobe Bridge.

За да зададете цветовинастройки в Bridge, изберете Edit → CreativeSuite Color Settings и изберете региона си“North America Prepress 2,” “EuropePrepress 2″или “Japan Prepress 2.” След като цъкнете“Apply,” настройките, които сте избрали,ще бъдат приложени към Adobe InDesign, Photoshop,Illustrator и Acrobat.

3.Зарежете EPS/TIFFфайловете от Photoshop и вместо товаизползвайте PSD
След като сте запазилиизображенията си в RGB и сте определилиправилните цветови настройки, време еда започнете да създавате дизайна си.Все още ли пазите копия на работните сифайлове във Photoshop като PSD и запазватеTIFF или EPS версии, които да поставяте вInDesign? Ако е така, пропускате някои ценнивъзможности.

Ако използвате InDesign отизвестно време, вероятно вече знаете,че той запазва прозрачните ефекти в PSDфайлове, но това далеч не е всичко. Когатопоставяте PSD файлове, InDesign запазва ирежещите пътечки, допълнителнитецветове, алфа каналите и векторнатаинформация (като Smart Objects). Дори иматедостъп до слоевете в PSD файла катоизберете “Show Import Options”, когато поставятеизображението или като изберете Object→ Object Layer Options по всяко време следтова. С всички тези възможности,запазването на PSD файловетеот Photoshop в друг формат е безсмислено.

4.Внимателно симулирайтеCMYK, докато работите в RGB
Имайте предвид, че дорикогато поставяте RGB изображения с якии наситени цветове, InDesign всъщност випоказва как ще изглежда всяка снимка вCMYK. Това става, защото сте задалиправилните настройки в Adobe Bridge. InDesign гиизползва, за да покаже как точно щеизглежда всяко изображение, след катобъде преобразувано в CMYK цветови режим.
InDesign отива дори по-далечи ви показва как ще изглеждат цветовете,когато бъдат отпечатани на определентип хартия от определено устройство.Просто изберете View → Proof Setup → Custom.След това изберете крайно устройствоот изскачащото меню “Device to Simulate” иотметнете “Simulate Paper Color”. След катоцъкнете “OK”, цветоветена страницата ще се променят и ще станатпо-тъмни и не толкова наситени. Например,ако искате да получите представа какще изглежда дизайна ви, отпечатан налистова машина върхухромова хартия, изберете “CoatedFOGRA27”. Тази функция е чудесна, защотови дава ясна представа как ще изглеждатцветовете ви, когато бъдат отпечатани.Имайте предвид, обаче, че това има смисълсамо при работа с калибриран монитор.

Ако използвате Photoshop,може би се чудите „Няма ли да е хубаво,ако Photoshop може да прави същото, така чеда мога да видя какво става, когато RGBснимките ми бъдат преобразувани в CMYK?”Разбира се, той може. Само изберете View→ Proof Colors, и се уверете, че “WorkingCMYK”в настроен от View → Proof Setup → Working CMYK.Когато работите така, не променятецветовия режим на изображението. Можетеда продължите да работите в RGB и дасимулирате резултатите в CMYK. Това е ощеедна причина да не превръщате Photoshopфайловете си в CMYK.

5.Изберете правилнитеCMYK профили за поръчката
Има много различнитипове хартия, като рециклирана икафеникава хартия за вестници, гланцовихартии за списания, както и много хартиис различни цветове и повърхности заразлични предназначения. Както можетеда се досетите, всеки тип хартия имаразлични характеристики за печат.Рециклираната хартия, примерно, поемаповече мастило и ако не вземете товапредвид, красивите ви цветни снимки щестанат твърде тъмни и ще постигнетегрозен кафеникав ефект.

И така, как да оптимизиратепроектите си за всички видове хартия,с които може да се сблъскате? Това елесната част. Стандартните CMYK мастиласа тествани на всеки тип хартия. Начинът,по който се държат цианът, магентата,жълтото и черното, са документирани вICC профил. Всичко, от което имате нужда,е да свалите тези цветови профили и даизберете правилния, когато записватеPDF от InDesign (Export → Output → Color Conversion&Destination). Ако не сте сигурни каква хартияще използват в печатницата, просто гипопитайте.
Информацията от цветовитенастройки на Adobe Bridge се използва отInDesign, за да определи начина на превръщанена RGB изображенията в CMYK цветовопространство когато създавате документаза печат. Като използвате InDesign вместоPhotoshop, за да направите това, получаватепредимствата, описани в следващататочка.

6.Използвайте InDesignвместо Photoshop, за да направите финалнотопреобразуване
Има няколко добрипричини да направите това е InDesign:

 • Всички изображения сеобработват наведнъж, вместо едно по едно преди да ги поставите впрограмата.
 • Можете да използвате едно исъщо изображение за различни приложения. Например, можете да използватекартинката за брошура, списание или вестник. Ако конвертирате цветоветев InDesign той ще оптимизира RGB изображенията за всяко крайноустройство и хартия, които му посочите.
 • Можете да симулирате начина,по който цветовете в дизайна ви ще изглеждат на различни типове хартиякато използвате същите RGB изображения.
 • Когато използвате Photoshop,за да преобразувате всичките си изображения в CMYK преди да гипоставите в InDesign, не позволявате на InDesign да оптимизирацветовете за различните типове крайни устройства и типове хартия. Акопърво преминете в CMYK и след това направите дизайна си, недалновидноще промените настройките за максималното намастиляване и други важнихарактеристики на цвета, които са зададени предварително във файла отPhotoshop, когато програмата го превръща от RGB в CMYK.
 • В резултат на това, когатообработвате цветовете и контраста по-късно, това, което виждате наекрана няма да изглежда по същия начин при печат, защото сте променилиоптималните цветове.

7.Свалете всичкипрофили

Има различни CMYK цветовипрофили за различните типове хартии ипечатни процеси. Няколко организациипредлагат ICC профили за различни ситуации.
Най-често използванитеса:

 • Вестници: ISOnewspaper
 • Списания: ISOWebcoated

Пълноцветен офсет:

 • U.S. Web Coated (SWOP) v2
 • ISOCated_v2
 • ISOuncoated
 • Europe ISOCoated FOGRA27
 • (или по-новият стандарт,FOGRA39)

Можете да ги намеритепрофилите и други ресурси тук:

Всичкипрофили могат да бъда използвани в целияCreative Suite 1, 2, 3 и 4. ICC Профилите трябва дасе копират в следните папки:

 • Mac OS X:…/Library/ColorSync/Profiles
 • Windows:…Windowssystem32spooldriverscolor

8.Създайте перфектенCMYK PDF като използвате RGB изображения

След като сте свалилии инсталирали ICC профилите, те ще станатдостъпни през InDesign. Дори не е нужно даизберете верния профили и да го прикачитекъм документа си в InDesign. Всичко, коетотрябва да направите е да изберете вернияICC профил, когато записвате документаси като (Export → Output → Color Conversion &Destination). Въпреки, че не е задължителнода прикачите правилния CMYK профил, товае препоръчително, защото позволява наInDesign да напасне цветовете към избранитев “Proof Colors”.

След като изберете File→ Export и посочите Adobe PDF като файловформат, изберете “Output” в лявата частна диалоговия прозорец. Изберетеправилното CMYK пространство отменюто“Destination”, за да позволите наInDesign да преобразува RGB изображенията вCMYK по най-добрия начин. Уверете се, честе избрали “Convert toDestination (Preserve Numbers)” от падащото меню“Color Conversion”, така че цветовете, коитосте създали в InDesign да запазят оригиналнитеси стойности.

9.Избягване на грешкитепри работа с RGB изображения и допълнителницветове
Можете да използватеRGB изображения дори когато създавателуксозни продукти с щанца, преге иличастично лакиране. Всичко, което трябвада направите е да подредите дизайна сив InDesign и след това да използватедопълнителен цвят, за да отбележитезони, които трябва да бъдат щанцованиили лакирани. Уверете се, че допълнителнитецветове са поставен върху RGB изображениятаи са настроени да се печатат върху тях:изберете Window → Attributes и отметнете“Overprint Fill” в панела.

Когато запишете документакато PDF, RGB изображенията ще бъдатпреобразувани в CMYK, а всичките видопълнителни цветове ще останатнепроменени. Препоръчително е да гипрегледате в Adobe Acrobat, за да се уверите,че всичко, което трябва да е настроенокато “Overprint” (Това става от Advanced →Print Production → Output Preview).

10.Споделете PDF файловете си с Acrobat.com
Сегавсички проблеми са решени, освен един:как да доставите PDF с висока разделителнаспособност до клиента си и печатницата.Електронната поща не върши работа,защото файловете обикновено са твърдеголеми. Повечето печатници предлагатFTP, но много клиенти не знаят как да гоизползват. За щастие, изпращането наголеми файлове е много по-лесно сAcrobat.com, безплатна интернет услуга,предлагана от Adobe.

Благодарениена него безплатно получавате пространство,в което можете да качите PDF файловетеси с висока резолюция. Можете да изпратитеимейл на клиента си, който дори съдържамалко изображение за преглед. Ако неискате Adobe да изпращат писма на клиентитеви, Acrobat.com позволява да създадете кратъкURL,който да изпратите по електроннатапоща. Не се изисква клиентът ви илипечатницата да имат регистрация, за дасвалят файла.

Автор:Marco Kramer, smashingmagazine.com
Превод:Мартин Новев

Биографична информация