7 безплатни инструмента за премахване на защити на PDF файлове

3675
7 безплатни инструмента за премахване на защити на PDF файлове

Посочените по-долу инструменти служат за намиране, премахване или разкриване на поставените защити, пароли или ограничения за отваряне, принтиране или промяна на PDF файлове. Решенията, които най-често се срещат попадат в една от следните категории: инструмент за разкриване на потребителска парола на PDF файл, инструмент за разкриване на паролата на PDF файл, поставена от неговия автор или инструмент, премахващ авторската парола и даващ пълен достъп до файла. Повечето подобни решения са платени, но съществуват няколко свободни, които ще предствим днес.

Преди да започнем е важно да се знае, че всеки инструмент позволява работа върху PDF файл с определени настройки (ниво на сигурност, метод на криптиране, версия на файла). Техните характеристики са описани за всяко отделно решение.

  1. PDFCrack

Инструментът PDFCrack е най-доброто решение за разбиване на пароли на PDF файлове. При него паролата не само се премахва или се позволява задаване на нова, а направо може да бъде разкрита. Инструментът работи с PDF файлове до версия 1.6, използващи 128-битово криптиране. Парола с дължина от 4 цифри се разкрива от PDFCrack за около 2 минути, но работата по по-дълга и сложна парола може да отнеме дни и дори седмици. Инструментът работи в команден прозорец под Windows 7/Vista/XP, независимо дали са 32 или 64 битови версии на операционната система.

 

PDF crack

 

  1. GuaPDF Demo

Инструментът GuaPDF Demo не изисква инсталация и е лесен за използване. Чрез него могат да се премахнат или разкрият авторски пароли или до 40 битово криптирани потребителски пароли на PDF файловете. Инструментът работи с PDF файлове до версия 1.7, ниво 3, използващи до 256-битово AES криптиране. Инструментът премахва почти мигновено защитите на PDF файл с версия 1.7, ниво 8 и 128-битово AES криптиране. С него може да се работи освен на изброените при PDFCracker операционни системи, а също и на Windows 2000, както и на повечето Windows Server операционни системи. Дори и в демо версията си този инструмент е напълно функционален за премахване на защитите, поставени върху PDF файлове.

 

премахване на парола

 

  1. FreeMyPDF.com

Това е безплатен онлайн инструмент за премахване на пароли в PDF файлове. За целта е необходимо да качите защитен PDF файл, да изчакате няколко минути и да свалите, новата разкодирана версия. Максималният размер на файла е до 150 Mb, а версията – до 1.7, ниво 8 със 128-битово AES криптиране.

  1. PDF Password Remover Online

Инструментът PDF Password Remover Online работи по подобие на FreeMyPdf, с тази разлика, че файловете могат да бъдат с обем до 10 Mb.

  1. PDF Password Remover (услугата е деактивирана)

Този инструмент няма нищо общо с предходното онлайн решение, въпреки близостта на имената им. При него се използва опростен интерфейс за входен и изходен PDF файл, чрез който се премахва поставената парола, без да се разкрива. Инструментът работи с файлове до версия 1.7, ниво 8 и криптиране на 128-бита RC4. Недостатък при него е, че не поддръжа по-високи нива на криптиране. Инструментът работи под 64 битов Windows 7.

  1. PdfCrypt

Инструментът PdfCrypt работи в команден режим на Windows, където се задават входен и изходен файл. При него отново може само да се премахне паролата, но не и да бъде показана. Работи с файлове до версия 1.7, ниво 8 със 128-битово AES криптиране. Може да работи под Windows 7/Vista/XP, независимо дали са 32 или 64 битови.

 

  1. PDF Unlocker

Инструментът PDF Unlocker е програма, която се инсталира на Windows OS и много наподобява PDFCrack. Въпреки, че звучи като инструмент за отключване на PDF файлове, PDF Unlocker всъщност може да разкрива самите пароли. Работи с файлове до версия 1.7, ниво 8 със 128-битово AES криптиране. Разкриването на парола с 5 цифри отнема около час работа. Може да работи под Windows 7/Vista/XP, независимо дали са 32 или 64 битови. Задължително е инсталирането на Java за използване на програмата.

 

премагване на парола PDF

 

Източник: pcsupport.about.com
Текста написа: Антон Даскалов

Антон Даскалов

Име: Антон Даскалов

Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет, а също и бакалавър по Икономика с профил Бизнес администрация. Практик с над 10 годишен опит в сферата на офсетовия печат и номерацията. Въвежда дигиталния печат в портфолиото на офсетовата печатница Оптимал принт. В момента - технолог дигитален печат и фото ентусиаст с добро портфолио.

http://antondaskalov.photography/