GNU Image Manipulation Program(GIMP)

3737
GNU Image Manipulation Program(GIMP)
GIMP е съкращение от GNU Image Manipulation Program, тоест програма за обработка на изображения на GNU (по-разпространеното й наименование е Linux по името на ядрото, което използва.) GIMP е свободна програма, предназначена за дейности като ретуш на снимки, корекция на изображения и създаване на авторски проекти.

Програмата има разнообразни възможности. Може да се използва за рисуване, за професионален ретуш на фотографии, като онлайн система за едновременна работа по няколко задачи, подходяща е за презаписване на проекти в различни файлови формати и много други.
Този текст разглежда приложимостта й в настолната издателска дейност (DTP). Акцентът е поставен върху най-дискутирания въпрос, свързан с GIMP – липсата или наличието на възможност за работа в CMYK цветово пространство.

Кратко представяне:
Основно предимство на GIMP са възможностите за разширяване на функционалността и добавяне на нови възможности. Той е създаден по начин, позволяващ добавяне на допълнителни модули (plug-ins, extensions). Усъвършенстваният метод за работа със скриптове позволява лесна автоматизация на всички процеси – от простите до най-комплексните операции.
GIMP e написан и разработен за графичен интерфейс X11 и UNIX базирани операционни системи. Кодът, който работи на MS Windows и Mac OS X, е същият в основата си . Има поддръжка и на Sun OpenSolaris и FreeBSD.

Поддръжка:
Програмата има подробно ръководство, най-актуалната му версия лесно може да се намери онлайн. Липсва българска версия. Има английска, руска и няколко други. Има преведен на български интерфейс.

Възможностите на GIMP включват:
Рисуване – пълен комплект от пособия за рисуване, включително четки, молив, спрей, инструмент за клониране и други (Brush, Pencil, Airbrush, Clone). Използва се под пикселово формиране на изображението за всички инструменти за рисуване, за постигане на висококачествен anti-aliasing. (Техника за намаляване на артефактите, възникнали в резултат от преобразуването на високорезолюционен (или аналогов) сигнал в такъв на по-ниска резолюция.). Програмата разполага с редактор на преливки и инструмент за създаване на градиенти (blend tool), също така поддържа потребителски четки и графични мотиви (patterns).
Управлението на паметта от GIMP е реализирано по начин, позволяващ размерът на изображенията да е ограничен само от наличното дисково пространство. Броят на едновременно отворените изображения е теоретично неограничен.

Усъвършенствани операции:
Пълна поддръжка на алфа канали и слоеве. Възможност за многократно връщане назад и повтаряне на извършени операции (Undo/Redo). Налице са редактируеми текстови слоеве, инструменти за преобразуване на обекти, включващи завъртане, мащабиране, изрязване и обръщане. Инструментите за избиране са правоъгълник, правоъгълник със заоблени ъгли, елипса, инструменти за свободно селектиране (ласо), инструменти за селекция чрез автоматично засичане на разлика в цветовете (подобен на Magnetic Lasso Tool във Photoshop), инструмент за избиране на предния план.

Включен е усъвършенстван инструмент за създаване на пътечки, който работи с криви на Безие и многоъгълни селекции. Пътечките и селекциите могат да бъдат трансформирани допълнително. Има възможност за бързо създаване на маски за селектиране на по-сложни обекти с помощта на четки или подобни инструменти.

Наред с това, GIMP има разширена функционалност по отношение на скриптовете. Работи с такива, написани на Scheme, Python и Perl. Има възможност за добавяне на поддръжка на различни файлови формати, ефекти и филтри (plug-ins). Вече има над 100 налични плъгина. Специално внимание заслужават филтрите, които дават различни допълнителни възможности за контрол на изображението. Поддържаните файлови формати са: BMP, GIF, JPG, MNG, PCX, PDF, PNG, PS, PSD, SVG, TIFF, TGA. GIMP има възможност и за създаване на анимирани изображения, които обаче не са тема на този преглед.

До голяма степен инструментите, филтрите и функциите на GIMP са аналогични на тези в комерсиалния софтуер за обработка на растерни изображения. Затова няма да се спирам по-подробно на функциите им и на начина на работа с тях. Важно е да се спомене, че има възможност за потребителска настройка на всички кратки клавишни комбинации, което е удобно за хора, свикнали с определен набор от такива.

Поддръжка на CMYK:
Въпреки разнообразните възможности, сравними с тези на Photoshop, във GIMP все още липсва пълна поддръжка на CMYK цветовия модел. Това до голяма степен прави иначе мощната програма неприложима в областта на настолната издателска дейност. Възможността да цветоотдели и след това да редактира в CMYK режим все още е твърде назад в списъка с функциите, които ще бъдат добавени.
Въпреки това, GIMP притежава скромен набор от функции, свързани с CMYK – показване на стойности по CMYK при използване на пипетата (color picker) и проверка на цветовете чрез филтри (Display Filters). Съществува плъгин, наречен  Separate, който предлага частично решение на този проблем. Той добавя следните възможности към GIMP: цветоотделяне на  RGB-изображение, управляване на цвета (чрез ICC профили), възможност за преглед на резултатите на екран, прикачане на ICC профили към цветоотделените файлове.
Как работи Separate:

Тествах версиите на плъгина както под Windows, така и под Linux, без да забележа разлика във функционалността. При GIMP 2.4.5 версията на Separate 0.5.2 работи задоволително бързо и стабилно.

Този плъгин превръща RGB-изображение в сепарирано CMYK изображение с помощта на ICC профили, зададени от потребителя. Тези, с които проведох тестовете, бяха конвертирани от sRGB (в такъв режим са заснети снимките) към различни CMYK профили, на чието цветово пространство трябва да съответства цветоотделеното изображение. Добре е да се използват някои от професионалната подборка профили, предоставени от Adobe. (Може да се свалят от тук: adobe.com)
След инсталацията на плъгина от менюто Image се избира Separation – Separate. Задават се изходният и целевият профили и се избира модела, по който да се извърши цветоотделянето. Опциите са следните:
Perceptual – компресира или разширява пълния цветови обхват на цветовото пространство (описани от избраните цветови профили), в което е изображението в пълния цветови обхват на целевото цветово пространство. Това е и препоръчителната опция, която според наблюденията ми дава най-добри резултати.

Relative colorimetric – опитва се да настрои белия цвят на изходното пространство и след това да настрои останалите изходни цветове съобразно него. Цветовете, които не присъстват в целевото пространство (CMYK), се предават като най-близките, които могат да се възпроизведат. (В някои програми това се нарича proof inten).
Saturation intent – запазва наситеността на изходните цветове, дори ако те се променят в целевото пространство. Тази функция е експериментална и може да даде неочаквани (и нежелани) резултати.

Absolute colorimetric – запазва цветовете, които се припокриват между изходното и целевото пространство и представя останалите като най-близките, възможни за възпроизвеждане. Каналите на конвертираното изображение се превръщат в слоеве. Тоест, получавате четири слоя, съответно за циан, магента, жълто и черно. Всеки от тях изглежда като полутоново сиво изображение (Grayscale).

Слоевете могат да се редактират само поотделно. Ако желаете да постъпите по този начин, трябва да познавате в тънкости начина на работа на CMYK цветовото пространство. Обработката на сепарирано изображение изисква повече знания и умения от същото действие в комерсиални програми като Adobe Photoshop. Практически се налага да работите с grayscale стойностите на всеки от основните цветове. Налични са всички инструменти, но могат да се прилагат само към всеки слой поотделно и в Grayscale режим.

Предвид обстоятелствата, най-добрият начин за създаване на CMYK изображение е да използва функцията на Separate за проверка на резултата (soft-proofing). Това е метод за настройване на цветовете на екрана, така че да отговарят на резултата при печат. При него се генерира композитно RGB-изображение, с цветове, съответстващи в максимална степен на тези по CMYK при избрания метод на преобразуване. (отново в менюто Separate – Proof). Разбира се, тази техника има смисъл единствено при използване на калибриран монитор, което, така или иначе, е задължително при професионалната обработка на растерни изображения.

Съхраняването на CMYK-изображението отново става през Separate, като композитен TIF. Ако го запазите директно през  Save as диалоговия прозорец, GIMP ще слее слоевете или ще запази само видимия, т. е. най-горния, в общия случай, носещия информацията за циановия канал. При съхраняване на файла през Separate, цветовете коректно се разпределят по каналите и полученият файл е в CMYK и годен за печат.
На изображението можете да видите един и същ файл, заснет в sRGB и конвертиран към CMYK. Файловете са подредени по часовниковата стрелка, първият е горе в ляво. Те са съответно: оригиналният JPG, преобразуван в CMYK през Photoshop. Следват файлове, преобразувани със Separation и следните профили: US Web Coated (SWOP) v2, Euroscale Coated v2 и Coated FOGRA27 (ISO 12647-2:2004). В получените цветове има малки разлики, но всички файлове са годни за печат.

След поставяне в Indesign и трите файла, създадени с GIMP, се оказаха напълно годни за печат и без значителни разлики с контролния файл, преобразуван във Photoshop.

Изображенията, цветоотделени с помощта на Separate, не се приемат коректно от Scribus с версия по-високa от 1.3.3.5. Според разработчиците, това не е проблем на Separate, защото изображенията, създадени с него, действително са в CMYK цветово пространство. Въпреки това, Scribus не работи добре с цветоотделените изображения, защото сам създава цветоотделки. Проблемът не е нерешим, но засега се препоръчва използване на по-ниска версия на Scribus, с цел постигане на по-пълен работен процес. Версията на Scribus, с която разполагам е 1.3.3.13. При нея резултатът не се различава от постигнатия с Indesign, полученият файл е годен за печат.

Спорно е доколко GIMP в сегашния си етап на развитие е реално приложим в практическия предпечат. Възможностите му не са за пренебрегване, програмата е доста по-лека и в някои отношения работи по-бързо от конкурентите си. Огромен недостатък е липсата на пълна поддръжка на CMYK, която плъгинът Separate компенсира само частично. Поради това GIMP е забележимо по-неудобен от комерсиалните програми (разбира се, най-вече в сравнение с Photoshop). Наред с това, GIMP изисква познаване на тънкостите в обработката на изображения за печат, което го прави не особено подходящ за начинаещи потребители.

Въпреки всички недостатъци, пътят за развитие остава отворен пред GIMP. Остава надеждата, че сериозният недостатък ще бъде премахнат и иначе мощният софтуер ще заеме мястото си и в предпечата. На този етап той е използваем, но неудобен.
Връзки:
Официална страница на GIMP:
gimp.org
Тестваната версия на Separate може да се свали оттук:
cue.yellowmagic.info/softwares/separate.html
Цветови профили от Adobe (моля, проетете лицензното споразумение):
adobe.com/support/downloads/iccprofiles/icc_eula_win_end.html
GIMP в Wikipedia:
en.wikipedia.org/wiki/GIMP
Още за CMYK модела, отново в Wikipedia:
en.wikipedia.org/wiki/CMYK

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.