Mac срещу PC

1558
Mac срещу PC
Spread the love
Коя е по-добратаплатформа?

Един от най-често и продължително и дискутираните въпроси в компютърниясвят е „Mac срещу PC.“ Маковете, произвеждани от Apple, често сеизползват в света на дизайна, докато PC (използващи Windows)владеят света на бизнеса. Когато сравнявате два продукта за създаванена дизайн, най-важни фактори са работата с графични елементи, цветове,текст, наличният софтуер и общото удобство за употреба.

Графики, цветове, текст

Обработката на графики, цветове и текст е значителна част от дейносттана графичния дизайнер. Заради дългата история на Apple като“компютри за дизайн”, те са се съсредоточили върхуподобряване на начинът на работа с шрифтове и цветове, особено приподготовка на файлове за печат и възпроизвеждане на цветове на екрана.Ако трябва да избирате единствено по този фактор, Apple предлаганай-доброто. Въпреки това, същият резултат може да бъде постигнат наPC. Никоя от платформите не превъзхожда другата, когато става въпрос зауеб дизайн. Важно е да имате достъп и до двете, за да изпробватесъвместимостта на сайта си.

Софтуер

По отношение на графичния дизайн, няма значима разлика между програмитеза Mac и тези за PC. Всички важни инструменти, включително Adobe Creative Suite, са разработени и за двете платформи. Защото Macчесто се счита за компютър за графичен дизайн, има някои удобниинструменти и програми, които са налични само за него. Като цяло, имаповече наличен софтуер за PC, особено, ако сте се съсредоточили върхуспецифична област, занимавате се с игри или триизмерна обработка(например за създаване на архитектурни проекти).

Удобство на употреба

Apple ясно са поставили за цел на операционната си система леснотата наупотреба. С всяко обновяване те представят нови елементи, коитоулесняват потребителите. Интеграцията на отделните продукти позволяваопростен работен процес. Това е най-забележимо при потребителските импрограми като iPhoto и iMovie, но е налице и при професионалниятсофтуер и тозуи, произведен от други разработчици. Въпреки чеМайкрософт подобрява начинът на работа в Windows, аз бих дал предимствона Apple по отношение на леснотата на употреба.

Mac vs. PC –заключение

В общи линии Mac-овете се споменават в същото изречение, в което и“графичен дизайн”. Причината за това са отличнитеим възможности за работа с графични елементи и текст, както иудобството за употреба. Пречката за Apple е цената, но ако искате Mac ибюджетът ви е ограничен, можете да обмислите купуването на iMac, който е достатъчно мощен за целите на графичния дизайн. Другвариант е рециклираният Mac.
Ако сега започвате да работите в областта на дизайна, вероятно щебъдете удовлетворен от PC платформата. Ако внимателно обмислитепокупката си, можете да получите мощен компютър за далечпо-ниска цена от тази на Mac. И отново ще можете да използватесофтуерът за графичен дизайн. Вашата креативност, не цената накомпютъра ви, ще определи възвращаемостта от работата ви.

Превод: Мартин Новев

Биографична информация