PDF – индустриален стандарт в печатните технологии

2142
PDF – индустриален стандарт в печатните технологии
PDF – индустриален стандарт в печатните технологии
PDF/X – идея и версии
Прозрачни обекти – какво се случва с тях
Предимства на изцяло PDF-базирания работен процес
Adobe Pdf Print Engine

Този текст цели да обясни предимствата и недостатъците на PDF като формат за създаване на файлове за печат, както и причините той да бъде наложен като индустриален стандарт. Ще обърна конкретно внимание и на спецификациите на различните версии на PDF/X стандарта за подготвяне на PDF за печат, както и на начините за приложението им. Друг акцент е обработката на прозрачните обекти и актуалното RIP решение на Adobe Systems – Adobe Pdf Print Engine.

Накратко, причините да използвате PDF за подготовка на файлове за печат са:
– малък размер на файловете, автоматична оптимизация, използване на различни типове компресия, без негативно влияние върху качеството на продукта
– отлична работа с шрифтове;
– възможност за преглед на информацията във файла (preview);
– компактен размер;
– платформено независим формат. Безпрецедентно високо ниво на съвместимост с разнообразен софтуер;
– стандарт с отворени спецификации, сертифициран от Международната Организация по Стандартизация (ISO).

Потенциални проблеми:
– генериране с погрешни настройки;
– грешно цветово пространство;
– грешен размер/наддаване на файла;
– липсващи шрифтове;
– ниска резолюция на изображения и др.

За да бъдат избегнати тези и други проблеми, се налага файлът за печат дa бъде генериран с определени настройки. На този етап се появява ролята на стандартите за създаване на PDF файлове.

Какво е PDF/X?

PDF/X е семейство от стандарти в графичните технологии, целящи да уеднаквят употребата на PDF-файлове за обмен на материали, готови за печат. Те се разработват от независими работни групи, с цел повишаване на съвместимостта и прилагане на новите възможности на формата в печатните технологии. Идеята е, че ако подателят и получателят на информацията използват програми, които поддържат едни и същи PDF/X спецификации, полученият файл ще бъде отпечатан точно както желае подателят – без изненади.

Таблица – стандарти в печатните технологии – PDF/X

Прозрачност

Печатните технологии се променят. Това налага и промени в начина на работа и създаване на файловете за печат. Дълго време употребата на прозрачни обекти и поведението им при растеризиране бяха сред основните проблеми в предпечатната подготовка.
Възможността за работа с прозрачни обекти е вградена във всички съвременни версии на продуктите на Adobe, CorelDraw и много други софтуерни продукти. Подобни ефекти се използват все по-често в дизайна на разнообразни продукти – под формата на сенки, режими на смесване и други подобни.
Липсата на поддръжка на прозрачни обекти в по-старите версии на PDF (и PDF/X) не означава, че те изчезват. При тях се прилага специфична обработка (flattening). Това е техника на преобразуване на прозрачността и елементите, на които тя влияе, при която се получава идентичен резултат, създаден от напълно непрозрачни обекти. Правилната обработка на прозрачността изисква пълно познаване на крайните условия за обработка, включително цветовото пространство и разделителната способност на устройството.
PDF-файловете с предварително обработени прозрачни обекти имат ограничени възможности за търсене и редактиране на текст, преобразуване на цветове, раздуване на цветовете (trapping). Много професионалисти в областта на предпечата нямат нужната информация за условията, при които става крайната обработка на файловете. Това им пречи да контролират прозрачностите правилно, когато създават файлове за печат.
Предварителната обработка на прозрачностите става най-добре на RIP-а, под наблюдението на специалист. Още по-сигурният начин е да използвате RIP, който не изисква обработка на прозрачните обекти преди растеризацията.

Какво е PDF-базиран работен процес?

Работен процес, създаващ печатна продукция, който използва PDF като основен преносител на информацията от автора да отпечатването на продукта. Първата цел на този процес е да възпроизведе точно оригиналния текст и изображенията. Втората е файловете да могат продължително, ефективно и надеждно да бъдат преглеждани, отпечатвани и обработвани по друг начин навсякъде и от всекиго. Други цели са намаляването на размера на файловете, съдържащи променлива информация (VDP) и оптимизиране на поведението на такива файлове при печат.

Предимства на PDF-базирания работен процес за печат
В класическия вариант на PostScript-базирания работен процес авторите създават файловете си, след това доставят всички елементи (готови страници, графики, изображения, шрифтове) на печатницата. От тях се генерира PostScript файл, който може да мине през много етапи на подготовка за печат преди да бъде подаден към крайното устройство – филмов експонатор, CTP, или цифрова печатна машина.
Друг вариант е авторът сам да създаде PostScript файла, с помощта на настройки, които предварително е уточнил с доставчика на печатната услуга. И в двата случая PostScript-ът е първоначалният формат, използван, за да достави и подготви документ за подаване към крайното устройство.
За разлика от това, PDF-базираният работен процес използва PDF, за да достави и подготви същия документ. Така той използва, както вече бе споменато, по-гъвкавата архитектура на този формат, за да опрости и ускори целия процес.

Adobe PDF Print Engine

Водеща роля в изграждането и усъвършенстването на съвремения PDF-базиран работен процес има Adobe PDF Engine – последната новост в RIP технологиите на Adobe. Той не е наличен пряко за крайни клиенти, но е интегриран в софтуерните решения на много производители: Agfa, Efi, Fujifilm, Xerox, Kodak, Heidelberg, HP, Screen, RipIt и други.
Неговите предимства са – вградена поддръжка на PDF до версия 1.7 и ISO PDF/X-4, без преобразуване към PS, интегрирана възможност за употреба на JDF (Job Definition Format – основен инструмент за автоматизация на работни процес). Нововъведение е пълната поддръжка на прозрачни обекти в PDF, без предварителна обработка преди растеризацията и подаването към крайното устройство. Това спестява много потенциални проблеми, които могат да възникнат при обработката на файла. Такива са: растеризиране на текстове, намиращи се под прозрачни обекти; проблеми с векторните сенки; режими на смесване и много други. Наред с това, редактирането на файла остава по-лесно и в по-късен етап от обработката му. Налице е ICC-управление на цвета, което включва профил за намастиляване и високочувствителна поддръжка на цветовите модели. Има възможност за раздуване на цветовете (trapping), цветоотделяне, електронен монтаж и различни опции при растерирането.
Adobe PDF Print Engine предлага поддръжка за всички съвременни функции, необходими в производството на печатни изделия. Употребата му, съвместно с PDF/X стандартите, улеснява комуникацията между авторите на дизайна и изпълнителите на поръчката, гарантира постоянен резултат, дори при обработка на различни платформи и за различни крайни устройства. Наред с това остават възможности за поправяне на някои проблеми на файла, дължащи се на грешки при генерирането. Актуалната версия на Adobe PDF Print Engine е 1.1, очаква се версия 2.0 в началото на 2009 г.

Повече информация за историята на PDF можете да намерите тук:
prepressbg.com
За шрифтовете в PDF:
prepressbg.com
За сертификацията от International Standard Organization (ISO):
prepressbg.com

Автор
Мартин Новев

Източник: prepressbg.com

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.