Добавена стойност към печата – задължителен фактор за конкурентно предимство

7890
Добавена стойност към печата – задължителен фактор за конкурентно предимство

Проучване на Коника Минолта България за нагласите на крайните клиенти.

Независимо от дигитализацията на света, в който живеем и на промяната в начина, по който информацията достига до нас, хартиените носители продължават да са решаващи за налагането на даден бранд и за спечелването на нови клиенти. Опаковките, етикетите, търговските и рекламни материали, изграждането на корпоративна идентичност чрез презентационни папки, визитки и др. – всичко това трябва да бъде отличаващо се и да привлича внимание, за да се постигнат заложените корпоративни цели.

По тази причина през последните години печатниците трябва да преосмислят своята роля в новата реалност. От чисто производствени звена, изпълняващи поръчки за печат, те трябва да се трансформират все повече в консултанти за креативността, ефективността, параметрите на печатните изделия, чрез които техните клиенти могат конкурентно да се диференцират и да развиват ангажираността на потребителите към техните брандове. Днес, благодарение на широкото разпространение на интегрирани, дигитално управлявани производствени и индустриални системи и свързаните с тях работни потоци, се очаква доставчикът да разполага с пълен набор от възможности за превръщането на всеки печатен продукт в завършен такъв. Клиентите, търсещи максимална възвръщаемост на инвестициите срещу разходите за печатни материали, се пренасочват към печатници, които могат да предложат най-богат набор от услуги по отношение на техники и процеси с добавена стойност, като обогатяване на печата например, основно свързано с полагането на частичен UV лак и фолио. Именно тези допълнителни ефекти играят роля и показват нарастващата популярност на хаптичния маркетинг.

Хаптичният маркетинг или силата на докосването – нов тренд в управлението на марката

хаптичен маркетинг

 

Хаптичната информация е възприятието, което се поражда с помощта на силата на докосването. Хаптичният маркетинг е сравнително нова дисциплина, която се фокусира върху използването на тактилни усещания за влияние върху решението за покупка. Според Джоан Пек, преподавател по маркетинг в Университета на Уисконсин и един от най-големите експерти в изучаването на хаптичния маркетинг, докосването може да увеличи намерението за покупка, защото дава повече увереност на клиента в избора му да купи, дори ако докосването не е свързано с определена характеристика на даден продукт. В доклада на Джоан Пек и Дженифър Уигинс са представени резултатите от влиянието на допира при директния маркетинг, продуктовите опаковки и дисплеите на мястото на продажба и печатната реклама. Като се има предвид потенциалното въздействие на докосването за повишаване на увереността, настроенията, принадлежността и възприятието за стойност на даден продукт, маркетолозите трябва да открият най-добрия начин да използват това усещане като част от клиентското изживяване. В този изключително дигитален свят докосването всъщност е идеална точка на диференциация.

Има безспорни факти, които всички маркетинг експерти в момента взимат предвид, дори в дигиталната ера, в която живеем:

  • Дизайнът на опаковката се превърна в ключов маркетингов инструмент
  • Тактилни ефекти върху продуктовите опаковки могат да увеличат продажбите и дори да допринесат за цялостния имидж на марката
  • Допирът може да увеличи импулсните и непланирани покупки
  • Възможността да почувстваш даден обект влияе върху чувството за принадлежност и води до по-висока оценка

Ефектите върху печата демонстрират високо качество и дават усещане за премиум продукт не само по отношение на самия отпечатък. Възприемането на качеството се разпростира върху компанията, която използва този отпечатък като маркетингов инструмент и разбира се върху марките продукти или услуги, които предлага. Външният вид на всеки печатен материал – опаковка, брошура, покана, разказва всичко за характеристиките и ценностите на бранда и когато то е разказано със стил, позитивите не закъсняват. Отличимостта и атрактивността определено са водещ мотив за последваща покупка.

MGI технологията за изграждане на конкурентни предимства

Как може да стигнете до пазара по-бързо и по-ефективно, с по-голямо разнообразие от инструменти за управление на марката? Отговорът е – с дигитални технологии за обогатяване на печата. Те предлагат бързи мостри и незабавна проверка, така че цифровото довършване не е просто добавяне на стойност с по-сложни и интерактивни дизайни, но също така позволява на печатниците да предприемат по-консултативен подход при работа с
клиентите си. За разлика от конвенционалното довършване, при което всеки ефект или обогатяване предполага специализирано оборудване, с възможностите на дигиталните технологии, е възможно да се интегрира всичко в едно. Печатниците би следвало са си зададат въпроса дали общо времето за всички специални ефекти е повече или по-малко с дигитална технология, която предоставя възможности за обединяването им. В същото време дигиталното оборудване за довършителни работи става все по-бързо. Традиционно печатниците мислят за „цифров“ като за равнозначен на „къс тираж“, но реалността е, че късият тираж има други измерения и вече не означава по-малко от 500 бр. Дигиталното обогатяване с някоя от системите на MGI и Konica Minolta гарантира текстури, 2D и 3D ефекти, блясък и WOW внушение, които впечатляват и омагьосват. Но ако това е доказано в световен мащаб, доколко тези закони влияят със същата сила и на българския пазар?

Нагласи на българския пазар по отношение на обогатяването на печата – проучване на Коника Минолта България ( ноември – декември 2021г.)

Коника Минолта България проведе свое собствено проучване сред представители на маркетинговите екипи в различни по мащаб компании и сред големите рекламни агенции в България. Отговорите на 6 въпроса показват ясно нагласите на потребителите на печатни услуги и тенденциите, които те чертаят по отношение на обогатените печатни продукти.

С конкретните въпроси може да се запознаете детайлно в последващите редове.

1. Смятате ли, че обогатяването на печата (полагане на частичен UV лак, горещо фолио, текстуриране) допринася за отличното клиентско преживяване?

 

обогатяването на печата

 

90% от участвалите в проучването Маркетинг специалисти вярват, че обогатяването на печата играе ключова роля за клиентското преживяване и начина на възприемане на продукта. 87,5% от служителите в рекламните агенции са на същото мнение. Разликата идва в следващите категории – едва 12,5% от рекламните експерти проявяват скептицизъм за разлика от техните потенциални и актуални клиенти, сред които няма поддръжници на мнението, че допълнителните ефекти не влияят на потребителя по никакъв начин.

2. Кои са най-важните изисквания, на които трябва да отговарят маркетинговите печатни материали? Изберете всички, които са валидни според вас.

 

маркетинговите печатни материали

 

Най-голям процент и от двете групи са на мнение, че дизайнът, качеството на изработка и възможността за привличане на вниманието на даден маркетинг материал са най-определящи за потребителското поведение. Един от начините за предоставяне на завладяващи и визуално атрактивни продукти е именно обогатяването на печата и прибавянето на допълнителни ефекти, който способ е припознат от над 40% от интервюираните. Интересен факт е големият процент от участвалите в проучването и от двете групи, които отдават голямо значение на спазването на екологични стандарти (над 60%). 75% от запитаните рекламни експерти смятат, че обвързването на новите технологии с печата, е предимство, което улеснява и добавя стойност за потребителите, като следването на тази тенденция е по-слабо застъпена при представителите на маркетинг отделите на големите компании. При отворените отговори се открояват: правилният микс от всичко изброено, добре представената информация и подходящият дизайн, в който обогатяването да е изначало в концепцията, а не самоцелно полагане на лак, фолио и прилагането на определени форми.

3. Какви са основните критерии, по които избирате печатниците за перфектни маркетинг материали?

 

избор на печатници

 

Това е въпросът с разлики в събраните мнения от двете групи, участващи в проучването. И маркетолозите, и рекламистите смятат, че изпълнението на все по-кратките срокове е основен критерий за избор на подизпълнител, като при маркетинг специалистите процентът е 92%. Проактивното предлагане на идеи за подобрение и уведомяване за новости в технологиите, които могат да се използват за по-различен начин на изграждане на комуникационната стратегия с подобрения в печата, са на второ място за маркетолозите (66% от отговорилите), докато след сроковете за изпълнение възможността за поръчка на минимални количества взима превес като решаващ фактор при рекламните агенции (62,5%). Почти половината от представителите на корпоративния маркетинг отговарят, че за тях възможността за персонализация и променливи данни играе значителна роля. Рекламните агенции са с 0% тежест при този критерий, което е и голяма изненада в проучването. В отворените отговори присъстват конкурентната цена, препоръки за подизпълнител, качествата на акаунт мениджъра, който обслужва клиента и др.

4. Разполагате ли с актуална информация как да добавите WOW ефект към вашите печатни материали?

 

WOW ефект към вашите печатни материали

 

56% от маркетинг експертите и 75% от рекламните агенции не са сигурни или категорично заявяват, че не разполагат с най-новата информация относно обогатяването на печата и добавянето на впечатляващи ефекти към печатните материали. Пазарът трябва да бъде обучен по какъв начин и с какви технологии може да получи максимален ефект от печатната си комуникация.

 

5. Планирате ли да поръчвате обогатени печатни материали с WOW ефект през следващата година? 5. Получавате ли често запитвания за обогатени печатни материали с WOW ефект от своите клиенти?
WOW ефект обогатени печатни материали

Относно нагласите за поръчки на обогатени печатни продукти се явява силен дисонанс между рекламни агенции и маркетингови експерти. Маркетинговите екипи са убедени в силата на допълнителните ефекти – текстуриране, лак, ефектни щанци, докато 50% от рекламните експерти твърдят, че липсват запитвания за подобни продукти.

 

6. Колко повече бихте платили за обогатени печатни материали, които ще допринесат за по-добри резултати на кампанията ви? 6. Колко повече смятате, че са готови да платят вашите клиенти за обогатени печатни материали, които ще допринесат за по-добри резултати на кампаниите им?
WOW ефект обогатени печатни материали

90% от маркетинговите отдели биха платили между 10% и 30% за обогатени печатни материали, което се припокрива с отговорите на рекламните агенции, като разминаването идва в разликата между 20% и 30%. Това, което прави впечатление е, че само 2% от запитаните корпоративни лица споделят, че не биха платили повече за обогатяване на печата, докато 12,5% от рекламистите смятат, че техните клиенти не биха инвестирали в подобно решение.

Основни изводи от проучването

Според отговорите на всеки един от включените 6 въпроса в проучването можем да направим извод, който да спомогне да сглобим пъзела за нагласите на крайните клиенти по отношение на обогатяването на печата:

  1. Близо 90% от крайните потребители на печатни продукти, които са участвали в проучването са убедени, че обогатяването на печата с лак и фолио, са решаващ фактор при позициониране на даден продукт и/или услуга.
  2. Впечатляващият завършен вид на маркетинговите и рекламни материали се явява основен критерий за изпълнение на целите, които компанията си поставя с разпространението им. Като част от визуалната привлекателност освен дизайна се включва именно добавянето на довършителни ефекти, които да откроят продукта.
  3. Tърсенето на все по-голяма бързина на изпълнение, все по-къси тиражи, възможности за персонализация и променливи данни предвещават и все по-голям дял на дигиталните технологии за печат и обогатяване, които по тези критерии вземат превес над конвенционалните технологии.
  4. От Коника Минолта България следваме своята мисия да обучаваме пазара – както крайните потребители, така и печатниците, относно иновациите в областта на дигиталните технологии за печат и начините за създаване на впечатляващи маркетинг материали. Планираме редица от събития, които да съберат всички звена в процеса – от идеята до дизайна и производството, които да информират и създадат необходимите връзки и споделяне на добри практики.
  5. Като извод изпъква необходимостта от проактивно предлагане на идеи за подобни продукти от рекламните агенции и печатниците и за излизане от зоната на комфорт, свързана с предлагане на добре познати и отработени техники на дизайн, печат, довършителни ефекти.
  6. Вярваме, че трябва да се отвори по-дълбок диалог между маркетинговите отдели, рекламните агенции и печатниците, които ги обслужват. Реално 94% от маркетолозите са готови да отделят бюджет за обогатяване на техните маркетингови и рекламни материали.

Вижте оригиналната статия тук. 

 

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.