Закаляване (темпериране) на плексигласа – решение срещу напукване на акрилни (плексигласови) плоскости при лепене

3368
Закаляване (темпериране) на плексигласа – решение срещу напукване на акрилни (плексигласови) плоскости при лепене

Напукването на повърхността на плексигласовите плоскости при лепене е често срещан проблем при производителите на рекламно-информационни елементи. Напукването се изразява в появата на малка мрежа от микро и по-големи пукнатини, водещи и до цялостното напукване на материала. Причината се дължи на наличието на стрес в детайла на молекулярно ниво, като той е най-силно изразен в зоните, където плоскостта е била обработвана. Стреса е породен от няколко причини:

 1. Рязане с лазер – лазерният лъч вкарва допълнително енергия на молекулярно ниво;
 2. Рязане или пробиване с изтъпен инструмент- повишено триене;
 3. Рязане или пробиване със скорост която е по-бавна от необходимата – повишено триене;
 4. Термоформоване при неподготвен материал (ниска температура)- повишено напрягане на материала при разтегляне;
 5. Обработване на материала с неподходящи вещества (всички видове спирт)- химическа несъвместимост и натоварване на материала;
 6. Полиране на ръбовете на плоскостта с всички възможни методи – повишено триене;

дефекти плексиглас
В процеса на обработка, заради повишената енергия в частите на детайлите те реагират допълнително при лепене. Под въздействие на веществата, които се използват за лепене се отделя остатъчна енергия. Тази остатъчна енергия е причината за напукването на плексигласа в зоната на обработване. Пукнатините са различни по големина, като колкото по-агресивно е лепилото, толкова по-големи са пукнатините в материала. Това явление се среща по-често при екструдираният акрил (плексиглас) заради специфика на производството му. При екструдираният плексиглас съществува и първично напрежение в посоката на листа, което води и до по-ярки пукнатини при лепене.

дефекти плексигласдефекти плексиглас

дефекти плексигласдефекти плексиглас

дефекти акрилдефекти акрил

Предотвратяването на това явление е възможно посредством „закаляване“ на плексигласа.

Закаляването е процес на облекчаване на напрежението в плексигласа, чрез нагряване и охлаждане. За целта се използва камера за нагряване, където може да се постигне въртене на въздуха и регулируемо повишаване и охлаждане, както и поддържане на температурата. Това са или специална създадени за целта камери или както повечето производители на рекламно информационни елементи използват камерите за изпичане на прахово боядисани изделия.

камери нагряване камери нагряване

камери нагряване камери нагряване

Закаляването протича на 3 етапа:

Първи етап: Нагряване на детайла. Скоростта на нагряване и достигане на съответната температура за „закаляване“ не трябва да бъде по-кратък от 2 часа;

Втори етап:
Престой на детайла при съответната температура за определен срок, както следва:

 • Екструдираният акрил изисква температура от 75 градуса целзий, а летият акрил (плексиглас) от 85 градуса целзий;
 • Закаляване на плексигласовите елементи, които са произведени след термоформоване на акрилни плоскости – трябва да бъдат поставени в среда с температура от 65 градуса целзий за екструдиран и 75 градуса целзий за лят;
 • Времетраенето се определя на база на формулата:
 1. за нетермоформовани детайли: 2 часа + (0,225 х (дебелината на детайла в милиметри)). Пример: за 2мм плексиглас, времето е около 2 часа и 30 минути;
 2. за термоформовани детайли: 2 часа + (0,45 х (дебелината на детайла в милиметри)). Пример: за 2мм плексиглас термоформован, времето е около 2 часа и 55 минути.


Трети етап:
Охлаждане на детайла, като скоростта на охлаждане не трябва да бъде по-бърза от 15 градуса целзий на час, за да не се получи температурен шок.

Важно е да се знаят няколко неща преди да поставите плексигласовата плоскост или вече готовата форма в пещта където ще се „темперира“-„закалява“:

 1. Трябва да се поставят еднакви по дебелина материали с оглед на запазване на пълен цикъл на закаляване. Различните дебелини изискват различни времена на престой при определена температура;
 2. Трябва да се поставят еднакви по произход материали поради различната температура на закаляване;
 3. Преди поставяне за темпериране трябва да бъдат отстранени всички външни за плексигласа стикери и надписи освен оригиналното транспортно фолио запазващ материалът от надраскване. Всякакви хартиени лепенки или надписи трябва да бъдат премахнати с оглед запазването на трансфера на мастилата от фолиото към повърхността на плексигласа;
 4. Ако има слепени части по материала, то трябва да са изминали минимум 6 часа от слепването на материала, преди да започне процеса на „закаляване“;

След закаляване, може да се продължи с лепенето на съответните детайли, като значително е понижен риска или въобще не съществува такъв за напукване, следствие на реакция на материала с веществата от лепилото.

За повишаване на здравината на слепване при полимерни лепила се препоръчва „закаляване“ на материала след слепване, в диапазона между 6 часа след слепването и 24 часа след слепването. Крайният резултат при проведените изследвания, е че има значително по-висока якост слепената част след „закаляване“ в сравнение лепене без закаляване.

Закаляването на акрила (плексигласа) като процес е коментиран от всички производители на акрилни плоскости, като те съветват своите клиенти да закаляват плексигласа. Тези съвети се дават дори от производители на „оригинален“ плексиглас.

Източник: Туплекс

При нужда от мостри за плексиглас и консултации за проблеми свързани с материала, свържете се с Туплекс: www.tuplex.bg; тел/факс: (+359 2) 973 21 91; (+359 2) 979 82 21 ; моб: 0878 935 027; email: office@tuplex.bg

Вижте още: Актуални обяви и промоции от Туплекс.

Вижте пълния профил на Туплекс в каталога Полиграфия Инфо

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.