Как да измервате с точност и увереност всяка поръчка

4347
Как да измервате с точност и увереност всяка поръчка

Добрата поддръжка на уредите и периодичната им калибрация и ресертификация гарантират съответствието на измерванията с най-високите стандарти и изисквания на клиентите.

 

измервате с точност

 

Измервателните уреди представляват много точна техника, която ни дава изчисления и параметри с информация за материала, който измерваме, под определени условия.

Истината е обаче, че колкото и точен и перфектен да е един уред, той изисква определена поддръжка и проверки, за да могат всички фини елементи в технологията работят както се очаква.

Добрата поддръжка на вашите инструменти за контрол на печата и периодичния им преглед, настройки, калибрация и ресертификация е един от най-добрите начини да осигурите точно и качествено производство. По този начин гарантирате пред клиента, че можете да извадите от печатната машина или друго изходно устройство прецизен и повторяем резултат.

Стандартни случаи, в които договорът за покритие може да ви е полезен

Често започваме да мислим как да решим даден проблем чак когато той се появи. Това обаче е приложимо само в някои сфери от живота и промишлеността не е една от тях, защото този подход причинява спиране на производството и загуба на време и пари.

Предварителното предпазване от долуизброените често срещани проблеми и ситуации ви дава възможност да работите без да спирате и без да отказвате клиентски поръчки, поради невъзможност да се постигне нужното качество.

Неточни измервания

Основният казус, който може да възникне с един уред за контрол на печатното производство, е че той вече не ни дава резултатите, които се очаква. Това може да се открие на много ранен етап или понякога чак след като поръчката е произведена и предадена на клиента – с грешни стойности в цветовете например.

Често дори срещаме производства, които не знаят дали уредът им измерва точно или не – той просто дава някакви стойности – но тъй като не е калибриран повече от година, не е сигурно дали те са верни.

Неточността на измерването може да се дължи на три основни фактора:

  • Изменения от фабричните настройки при дълго и редовно използване
  • Амортизация на частите на уреда
  • Замърсяване на уреда

Неизправност и счупване

Колкото и внимателни да сме, понякога можем да нараним уредите при пренасяне или при използване.

Какво се случва? Един удар може да измести или повреди по-малките и фини части в уреда и да доведе до неточност в измерванията. Това налага отваряне от специалист в лабораторна среда, който трябва да провери състоянието на всички елементи и да проведе редица от тестове за измерванията и работата на уреда. Частите, които не могат да се върнат в изправност, трябва да се подменят с нови.

Изисквания за работа по стандарт

Много клиенти изискват продуктите, които произвеждат техните доставчици, да са създадени по стандарт (напр. ISO). Това създава нужда от работа със сертифицирани активи, които гарантират надеждността и точността на крайния резултат.

Заедно с това рекалибрирането и ресертифицирането на вашите уреди поне веднъж в годината ви дава увереност, че ще произвеждате ефективна продукция, която отговаря на точно зададени параметри – без да се губи време в дълги тестове, разходи за хартия, мастило и други материали.

 

измерване с точност

 

Тези проблеми и изисквания в измерванията могат да бъдат покрити с план за поддръжка, който съответства на честотата на използване на вашия уред, нужда от работа по стандарт и цялостната ви нужда за контрол в производството.

Договорите за покритие ви дават спокойствие да използвате вашите активи дори в най-натоварените и изискващи производствени среди. Те ви позволяват да си създадете спокойствие в работата, че имате работещо и надеждно решение, което ще ви дава точна информация във всеки един момент.

Поддръжка и покритие на уреди от водещи доставчици

Ако разполагате с уред на някой от долуизброените производители, можете да се екипа на техния официален представител за България – фирма ГЕД, който ще ви съдейства с избора на най-добрия план за поддръжка на вашия уред.

Покритие на уреди X-Rite

Поддръжката на вашия съществуващ уред за измерване с марка X-Rite ви осигурява точност на качествения и цветовия контрол, процеса за формулиране на мастила и управлението на печата.

Можете да се възползвате от поддръжка и покритие на:

  • Ръчни спектрофотометри и денситометри
  • Автоматични сканиращи системи за контрол и за намастиляване
  • Вградени спектрофотометри, които ще намерите във всички принтери Epson Spectro за цветопробни системи
  • Будки с калибрирана светлина

Покритие на уреди Rhopoint

Редовното обслужване и калибриране ви дава сигурност в измерванията и точни резултати на инструменти Rhopoint и Hanatek, за да взимате информирани решения за ефектите и материала, който използвате.

Можете да се възползвате от поддръжка и покритие на:

  • Глосметри и уреди за измерване на ефекти
  • Уреди за измерване на материали и структури

Покритие на уреди IGT Testing Systems

Периодичната профилактика на уредите за пробен печат IGT Testing Systems ви дава сигурност да постигате винаги качествени и точни измервания, за да взимате най-правилните решения какви материали и консумативи да използвате във вашето производство.

Научете повече за поддръжката на уреди от X-Rite, Rhopoint и IGT 

Запиши се за бюлетин на ГЕД
Последвай ГЕД в Linkedin

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.