Как да убием мастиленоструйната технология преди да е оживяла

1505
Как да убием мастиленоструйната технология преди да е оживяла
Spread the love

Можем да станем свидетелина бързата смърт на тази технология,ако доставчиците и потребителите непроменят основно начина, по който правятбизнес. От този текст можете да научитекои са факторите, които могат да убиятмастиленоструйните системи

1. Увеличете ценитена медиите
Хартиите за мастиленоструенчесто са с 30-40% по-скъпи от тези за офсет.Повечето производители на хартиясъздават медии за новите типове печатнимашини, но те включват процеси, коитооскъпяват производството. В някои случаивърху медиите за мастиленоструен печатсе добавя допълнително покритие. Тозиконсуматив също трябва да се вземепредвид.

Предварителнатаобработка подобрява възпроизвежданетона цветовете. Другата му изключителноважна роля е, че подпомага отделянетона мастилото от медията. Само малка частот инкджет машините използват „обикновена”хартия (предназначена за офсетов печат).В зависимост от метода на отчитане,хартията е между 30 и 50% от стойността напоръчката. Увеличете цената й и щенаправите този тип печат по-неизгоден. Мастиленоструйната технологиятрябвада ни предлага качество, близко доофсетовото, на по-ниска цена. Като понижимцената на печата можем да го направимпо-конкурентен на електронните медии.

2. Ограничетематериалите, върху които може да сепечата

Някои системи саподходящи само за печат върху материалибез покритие, други са по-добри за хромовихартии. Но само малък брой могат дапечатат еднакво добре на двата типа.Някои машини печатат на материали безпокритие и имат една или две медии спокритие, разработени специално. Но замомента броят на медиите, подходящи замастиленоструен печат, е ограничен.

Това се отнасяше и засистемите, които печатат с тонер, коитопървоначално изискваха специалнихартии. Днес разнообразието им езначително, но не е същото като приофсетовата технология. Печатът, базиранна тонер, разшири пазарния си дял, когатоброят предлагани хартии нарасна. Същотосе отнася и за мастиленоструйни печат.

3. Принудете ме даизползвам скъпи мастила

Едноот предимствата на мастиленоструйнияпечат е премахването напластините. Това значи, че той трябвада е по-евтин от офсетовия печат. Ноцените на инкджет мастилата, подобнона тези на тонера, в много случаи не сеопределят на базата на конкуренция.Вижте настолните принтери, при коитоцената на мастилото е почти същата катотази на хубавото шампанско. Производителитеим продължават да сменят дизайна напълнителите и да пречат на презарежданетоим, затова не мога да намеря мастило запринтер, който е само на няколко години.

Мастиленоструйниятпечат се осъществява почти изцяло чрезпечатащи глави и мастило. В много случаиглавите също са консуматив, който сеподменя след определен период.Потребителите имат нужда от цени наконсумативите, които да им позволят даразвиват бизнеса си. Просто е: сметкитетрябва да излизат. Хитрите маркетинговистратегии няма да помогнат. Всички знаемда смятаме.

4. Ще оцелее лимодела с плащана на клик?

Бях първият операторна първата копирна машина Xerox 914 в Бруклин,Ню Йорк (знам, че сте впечатлени). Бяхмеизползвали копирна машина ThermFax, коятоизискваше много усилия, за да направидори некачествено копие. 914 беше скъпаза времето си и компанията ми каза, чене копира много документи и не може даси позволи машината. Затова Xerox предложихасистемата с плащане на клик – всякокопие има определена цена и тя включватонера и обслужването.

С напредването навремето броят копия прогресивнонарастваше и цената на кликовете сепроменяше в зависимост от обема. Такасе появи бизнес модела, който се предлагаот почти всеки доставчик на цифровипреси. Някои предлагат и отделни цени,базирани само на консумативите илиобслужването.

Да прескочим до 90-те.За да получат много ниски цени на клик,печатниците избираха опцията за най-високтираж, която предлагаше най-ниска цена.След това, за да си осигурят този обем,те намалиха цените под изгодните нива.С много фирми на едни и същи ценови ниваникой не печелеше. Така, в за еднодесетилетие, едноцветният цифров печатсъздаде и разруши собствения си пазар.

Моделът на офсетовитепечатници се е доказал в продължениена десетилетия. Компаниите за производстваза мастило се конкурират за да са видоставчици. Същото правят производителитена хартия. И фирмите по поддръжката. Номастиленоструйната машина, консумативитеи медиите са в тясна връзка, която изискванов бизнес модел. Днешните лидери винкджет печата утре ще са загубилипозициите си. Пазарът ще е многоконкурентен и ще бъдат дадени многообещания. Надявам се да бъдат и спазени.

inline_839_https://printguide.info/images/2011-04-26.jpg

Автор: FrankRomano, професор в Рочестърския технологиченинститут.

Източник:proprint.com.au
Превод:Мартин Новев

Вижте още статии в Помощник.

Биографична информация