Мострен брандинг – един по-различен поглед

1855
Мострен брандинг – един по-различен поглед
Spread the love

Колко често си задавате въпроса как е най-добре да представите свояпродукт? Дали да отпечатате рекламни брошури, където да обяснитеподробно преимуществата на своите изделия? Или може би да напишетестатия в някое специализирано издание? Естествено мога да продължа спримерите до безкрайност, но все пак да не забравяме старата максима :„око да види – ръка да пипне”. Да,клиента винаги подхожда скептично към нови продукти. Повечето клиентиса свикнали да използват едни и същи продукти с години. За съжалениетова е самата истина – трудно бихте могли да убедите клиентада изпробва нещо ново. Особено ако не може да опита пробно даденпродукт, това се оказва мисия невъзможна.

Много от клиентите ви предполагам са се съветвали по какъв начин дапредставят своите продукти. Особено когато стигнете до решението, чеклиента иска да изпробва. И ето, след взетото решение вече сте синаправили мостри и идва отново въпроса – а сега как ще гиизпратим до клиента? Лесна на пръв поглед задача –ще гивложите в някое издание с голям тираж и читатели. Добре, но запитвалили сте се как да закрепите тези мостри за да не изпаднат и най-вече дастигнат невредими до клиентите ви?

През годините полиграфическата индустрия използваше какви ли не способи– опаковане на списанията в пликове, опаковане чрезтермосвиваеми опаковки. Е да, но ако самото издание няма практика да сеопакова, тогава вие трябва да платите този допълнителен разход за целиятираж.  Да се опакова голям тираж с термо-опаковка не излизаникак евтино, особено ако отчетете и забавянето, тъй като скоростта наопаковане все пак е ограничена. А какво ли ще направите ако искатеосвен мострата да имате допълнително рекламно присъствие на даденастраница или корица , а искате мострата да е на това точно определеномясто и да не се размества? На пръв поглед лесна задача – танали съществуват пистолетите за топло лепене. А всъщност задавали листе си въпроса колко много време ще ви отнеме този процес? Знаете ли,че залепването не винаги е качествено – ако не сте задалиправилна температурата тогава със сигурност ще срещнете редицапроблеми. Повярвайте, това е толкова досадно – особено ако секасае за прозрачни мостри и лепилото под тях не е напълно прозрачно ажълтее и точката се е разтекла.

Друг проблем е, че много често вие разполагате с различни мостри и сеналага да се правят опити по настройка на дебелината на лепилото и нанеговата якост, за да сте сигурни, че мострата ви няма да изпадне,особено ако тя е с по-големи размери или е по-тежка. А и клиентите сиискат мострата невредима, а не откъсната с твърд слой лепило, мастило ихартия. Едва ли някои издател на луксозно издание би се съгласилмострите ви да повредят страниците на изданието, над което се е трудил цял месец.

Почти се отказахте от идеята за мострите? Не, не бързайте. Сега ще висподеля няколко начина да решите този проблем.

inline_974_https://printguide.info/images/getina/SANY0048.JPGЛепилните точки –познато или не съвсем?
Лепилните точки на база топлотопими адхезиви са добро решение зазакрепване на вашите мостри, независимо от техния вид. Тук е мястото дадокажем това твърдение като изброим някои от техните особености:

–предлагат се в различни разфасовки;
При голям тираж можете да си поръчате различен брой диспенсери, така чеда ангажирате целия персонал в книговезкия цех. Едва лиразполагате  със сто пистолета за лепене – а и дорида разполагате представете си какъв хаос би настанал. Освен това те виспестяват неудобството да се нагласяте температура и да чакате. А иточките лесно се пренасят и можете да лепите изделията където желаете;

– теса напълно прозрачни;
Дори да разполагате с прозрачна мостра можете да ги използвате безникакво притеснение. Обикновено, точките които се използват са сперфектно кръгла форма. Самото  производство на точкитепозволява освен кръгли да има квадратни и овални. Нашето наблюдение е,че повечето клиенти предпочитат кръглите точки и овалните точки спо-удължена форма.

-овалните точки са особено полезни когато имате по-големи мостри;
Разбира се при по-тежки форми без проблем можете да използвате иняколко точки. Те са  с достатъчно достъпна цена.

inline_706_https://printguide.info/images/getina/SANY0055-copy.jpg-нанасят  се лесно;
Не забравяйте правилото да не докосвате точките с ръце за да не влошитетяхната сила на закрепване. Не е необходимо усилие за тяхното отлепяне.Просто притиснете бързо и силно мострата върху нея и готово- вечеможете да я залепите където желаете.

– неса токсични;
Без притеснение можете да ги използвате при мостри от хранителнипродукти. Това е едно от основните изисквания към лепилните точки– да бъдат безопасни. Така можете да сте сигурни, че дори дабъде погълната по невнимание някоя от тях не би имало нежелани реакции.

-могат да се използват при минусови температури;
Смело можете да използвате лепилните точки при продукти, които сеналага да бъдат замразени и след това отново размразени. При направениизпитвания с мостри не се забелязват проблеми, причинени от конденз– точката отново ще държи здраво, въпреки, че се е омокрила ие била при минусови температури. Единственото условие тук е, дананесете точките при стайна температура, а едва след това да замразитеизделията. В противен случай не би могло да се гарантира колкоефективно е скрепването.
           
-можете само да определите силата на закрепване;
Лепилните точки, които се предлагат на пазара са в няколко различнидиапазона по отношение силата на скрепване, така че лесно можете дапрецените коя сила е най-подходяща за вас. Повечето клиенти вполиграфическата индустрия предпочитат да използват средната сила,когато се касае за мостри за списания.
Ако се касае за закрепване на стикер, тогава за предпочитане еизползване на точки с най-ниска сила на закрепване, предвидповърхността на стикерната хартия. Поне това са доказали тестовете,проведени от нас.

Велкро –екзотика в рекламата или практично решение?
inline_625_https://printguide.info/images/getina/SANY0038.JPGПрез 1941, Джордж де Мeстралзабелязал завръщайки се от утринна разходка, че по козината на неговотокуче са се заплели цветове на планински магарешки бодил. Той установил,че е много трудно те са бъдат отстранени дори и от неговото облекло.

Заинтригуван и осъзнавайки потенциала на тази концепция като средствоза затваряне, той отделил десетилетие за да открие точния материал,който ще има съответните характеристики и машината за неговотопроизводство.

Произлизащо от първите срички на френските думи„velour” (loop-примка) и“crochet” (hook – кукичка), търговскотоиме VELCRO® от 1959 година е олицетворение на продукти, коитоулесняват затварянето и прикрепянето в световен мащаб.

А знаете ли, че няма понятието „велкро” нямаматериално изражение, а е по-скоро само и единствено търговсконаименование, което ви гарантира, че сте купили качественисамозалепващи се продукти.

Вероятно използването на велкро продукти за закрепване намостри  е последното, което би ви хрумнало. Повечето от вассвързват думата единствено с използването на велкро материали притекстилната индустрия. На пазара вече могат да бъдат открити велкропродукти, които не са екзотични, а по-скоро практични. Ето ви и пример.Представете си, че трябва да закрепите мостра в каталог, но желаетедадения еталон да може да се отделя и отново да се закрепва, при товамногократно. Ако искате да направите това по достатъчно ефектен начин,тогава можете да използвате готови щанцовани велкро продукти.

Те са с достатъчно нисък профил и не биха допринесли за увеличаване наобема на каталога. Имат нанесен лепилен слой и не се налага данапасвате мострата върху страницата. Тези продукти се наричат велкроовали. С тяхното използване нанасяте само една а не две отделни части.Имат висок жизнен цикъл на отваряне  и затваряне. Тези овалисе различават съществено от познатите ви обикновени hook и loop монети.

Разбира се самозалепващите монети също са вариант за закрепване нададен продукт, но те имат далеч по-висок профил на затваряне. Освентова тяхната структура е коренно различна от тази на велкро овалите.

inline_529_https://printguide.info/images/getina/SANY0039.JPG

В световен мащаб е доста разпространено използването на такъв типпродукти не само за мостри, а така също и при изработване на папки,визитници, презентационни материали, календари, макети.  Небива да се ограничавате единствено до използването на велкро овалите– предлагат се различни съчетания от hook и loop елементи– както от тъкан, така и от нетъкан текстил, а така също иизцяло полимерни велкро продукти, чийто жизнен цикъл е практическибезкраен.

Съществуват множество по вид продукти познати с названието велкро, апредлаганото разнообразие е доста голямо що се отнася за това дали теса с адхезивен гръб и какъв е вида на адхезива. Спрямо приложениетоможете да изберете и типа на адхезива.

inline_122_https://printguide.info/images/getina/SANY0059.JPGinline_713_https://printguide.info/images/getina/SANY0060.JPG

Полимерните велкро продукти са изцяло прозрачни и могат да се съчетаватдори с текстилни елементи, така че можете да изберете най-подходящоторешение за вас самите. Те могат да се открият както под формата на ролис различна дължина и лепилен слой, така също и като щанцовани елементи.

inline_603_https://printguide.info/images/getina/SANY0044%20copy.jpgЛепилни дискове –„прозрачната” алтернатива
Лепилните дискове все още не са толкова разпространени за закрепване намостри, но в последните години тази индустрия набира все по-голямотемпо. Те имат редица преимущества.
Да започнем с факта, че се предлагат в много стандартни размери. Потози начин не е нужно да се ограничавате. Съобразно мострата, можете даизберете най-подходящия за целта размер. Освен това, те се предлагат сперфорация. Това не оскъпява цената, а ако някой твърди обратното– значи спекулира с вашето доверие. На практика можете даразвихрите въображението си още повече. Не се колебайте да отпечататесвоето послание върху диска. Така рекламата ще бъде още по-ефективна.Тук вече става ясно, че ще оскъпите изделието, но при големи тиражитова е една съвсем оправдана инвестиция.
Лепилните дискове можете да използвате по различен начин. В западнаЕвропа те масово се използват от производителите на опаковки зафармацевтичната и козметична индустрия. Служат за сигурно затваряне наопаковките и не позволяват продукта да изпадне поради отваряне накутията.

inline_366_https://printguide.info/images/getina/SANY0058.JPGГолемите издателства същоизползват лепилни дискове за защита на своите книги от отваряне и запо-атрактивен външен вид. Тук вече задължително се използват дискове сперфорация, като това се прави за да не се нарани корицата при отлепянена диска. Дисковете са алтернатива за защита и при производството наголемите музикални звукозаписни компании.
Със сигурност този продукт заслужава вашето внимание, тъй като е евтинаалтернатива за закрепване и защита на вашите мостри и продукти. А и дане забравяме, че те се залепват върху почти всякаква повърхност– независимо дали използвате хартия, картон, полимерен филм,пластмаса, метал, дърво.
    
Най-хубавото е, че можете да развихрите въображението си и да бъдетекреативни. А това винаги ще допринесе за това да изненадате своитеклиенти приятно и да представите даден продукт по неповторим начин.

Статията написа: инж.  Радостина Тасева – Управител ГетинаЕООД

Биографична информация