Отметнаха ли се банките от обещанията си да няма подвеждащ маркетинг за околната среда?

2771
Отметнаха ли се банките от обещанията си да няма подвеждащ маркетинг за околната среда?

През май в Daily Mail беше съобщено, че водещи банки продължават да таксуват потребителите за хартиени фактури и отчети, карайки потребителите да преминат към по-евтината дигитална алтернатива. 

Santander Bank твърди, че онлайн сметките предлагат „по-екологичен подход“, а Royal Bank of Scotland, които преди това предприеха мерки за отстраняването на такива претенции, твърдят, че са налице „екологични разходи за хартиените извлечения“.

Организации като NatWest, Lloyds TSB и American Express, позволиха такива екологични декларации да се появяват отново в техните маркетингови кампании.

Two Sides отговоря на тези развития.

Two Sides, която представлява графичните комуникационните индустрии, се опасява, че безотговорните маркетингови екологични претенции създават неправилни и вредни впечатления. Докато не се види ясно ефективността от електронните комуникации и се насърчи намаляването на отпадъците с тези инициативи, е много безотговорно да се опитват да спечелят доверието чрез определяне на дигиталните комуникации като „зелени“. Преминаването към цифровизация може да изглежда по-малко енергоемко, но има значителен и нарастващ екологичен отпечатък, който не трябва да се подценява.

Правило 11.4 на Комитета за рекламни практики във Великобритания гласи: „Маркетолозите трябва да гарантират, че твърденията, които са базирани само върху част от жизнения цикъл на рекламирания продукт, не подвеждат потребителите относно общото въздействие на продукта върху околната среда.“ Не могат да се правят твърдения, ако те са подвеждащи или не могат да бъдат подкрепени с доказателства от надежден, достоверен или съответен източник.

Преминаването към „без хартия“ е също така много подвеждащо. Важно е да се признае, че потребителите често отпечатват копия на своите онлайн документи, за да ги съхранят за постоянно в архива си. От проучване, проведено от името на Two Sides през 2013 г., което изследва печатните навици на потребителите във Великобритания, става ясно, че 38% от потребителите отпечатват в дома си до 20% от сметките си, а 7% отпечатват навън между 80% и 100% от сметките си.

Трябва да стане ясно, че докато изпращането на сметки и извлечения по електронната поща намалява количеството и разходите за хартия за фактуриращата компания, това количество и стойност на хартията ще се прехвърли към потребителите, ако те желаят да отпечатат документа си. Ако някоя организация иска да претендира, че преминаването към цифровизация е по-благоприятно за околната среда, отколкото хартиеният носител, ще е необходимо да направи пълни изследвания за точното въздействие на комуникацията с хартиен носител, сравнено с електронния му еквивалент. Такива сравнения са изключително трудни.

Понякога компаниите цитират анализа на жизнения цикъл при сравняването на електронните с хартиените фактури, но това не може да бъде напълно подкрепено от изследвания. Изготвените оценки на жизнения цикъл, които разчитат на данни в рамките на сектора, за да направят общи заключения за въздействието на хартията върху околната среда не могат да се използват за конкретни случаи. Например, ако Santander и Royal Bank of Scotland желаят да преминат към електронни сметки и извлечения, ще трябва да предоставят подробен и сравнителен анализ на жизнения цикъл, взимайки предвид техните индивидуални електронни и хартиени процеси, поведението на потребителите, както и въздействието на производството и дистрибуцията.

Все по-ясно става, че електронната комуникация, и по-специално изискванията за енергия на нарастващата в световен мащаб мрежа от сървъри, които съхраняват цялата информация, необходима за незабавен достъп, има значителен и нарастващ въглероден отпечатък. Електронното съхранение на документи трябва да бъде признато като ефективно, но не и устойчиво. Във Великобритания се предполага, че персоналните компютри и сървърите ще консумират до 50% от нужната електроенергия на домакинствата през следващите 10 години.

В Европа няма недостиг на дървета. Хартията е възобновяем и рециклируем продукт, който, ако се произвежда и използва отговорно, е екологично устойчив материал. Често е изненадващо да се разбере, че в Европа, откъдето призлиза 93% от нашата хартия, площта на горите е нараснала с 30% от 1950 г. насам и се увеличава с размера на 1,5 милиона футболни игрища всяка година. Рециклирането на продукти от хартия в Европа в момента надвишава 72%.

Two Sides продължава да води кампания околната среда да не се използва като аргумент, за да се убедят потребителите да преминат към цифровизация. 80% от всички най-големи британски банки, комунални услуги и телекоми се ангажираха да променят своите послания и да отстранят референциите към околната среда. Разочароващо е, че Santander и Bank of Scotland продължават да използват послания за околната среда за по-нататъшно преминаване към по-евтиното дигитално решение. Ясно е, че организациите, използват околната среда в маркетинга си, но без необходимите доказателства са изложени на риск да бъдат докладвани за подвеждане на съответните органи за контрол за това, което е по-известно като „зелен ПиАр“.

Източник: www.twosides.info

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.