Печатни иновации в помощ на кръговата икономика

4502
Печатни иновации в помощ на кръговата икономика

Клиентите имат все по-големи очаквания относно въздействието върху околната среда и климата от страна на суровините, материалите и крайните продукти. Възможностите за рециклиране, компостиране, биоразграждане и други са елемент от зараждащата се в последните години кръгова икономика. При нея производството и потреблението следва да ограничават до минимум отпадъците. През март 2020 г. Европейската комисия представи своя нов план за насърчаване на кръговата икономика. Ние вече говорихме по темата в специална статия, която е част от печатното издание DotBrain. В отговор на тези очаквания и новости някои производители вече представят нови устойчиви продукти в своето портфолио.

 

Печатни иновации

Photo by Alfonso Navarro on UnsplashВодоразтворими етикети
Тези продукти са предназначени за хранителната и други индустрии, които имат нужда от временна идентификация. В рамките на половин до една минута след потапяне в топла или студена вода етикетите се разграждат напълно. Използването на акрилно-емулсионно лепило на водна основа е подходящо за закрепване върху метални, HDPE и други LSE пластмасови контейнери. В комбинация със специално разработена хартия това води до намаляване на отпадъците от опаковки. Също така редуцира консумираната енергия, тъй като произведените по този начин етикети не се обработват в съоръжения за рециклиране. Подобно решение е един от начините печатниците да разширят портфолиото си от устойчиви решения.

Биоразградими ламинати
Преди няколко години група българи започват да търсят решение срещу масовото използване на ламинати при различни печатни продукти. Опитът им да открият такъв, който дори при разпадането си да не е вреден, удрят на камък. Затова започват работа върху свой собствен продукт, който наричат Lam’On. В едно от последните си интервюта екипът споделя, че до есента на настоящата година трябва да стартира серийно производство. Какво ще се случи, предстои да разберем. Междувременно на пазара вече се появиха бариерни лакове на водна основа, които в някои случаи могат да заместват ламинатите (особено в опаковките) и същевременно са безвредни при рециклиране.

Дигитален воден знак
Едно от големите предизвикателства за постигане на кръгова икономика при опаковките е подобряване на сортирането при отпадъците след консумация. Това би могло да бъде факт чрез точно идентифициране на рециклируемите опаковки. Проектът HolyGrail, създаден през 2017-а година обединява силите на 29 корпорации, начело с Procter and Gamble. Той се спира на технологията за цифров воден знак, разработен от Digimarc. Тези невидими с човешко око кодове имат размер на пощенска марка. Отпечатват се върху повърхността на опаковките и носят широк спектър от данни. Оборудването, което извършва сортиране може да разчете тези кодове и по-ефективно да свърши своята работа, насочвайки опаковката към съответния поток. От друга страна потребителите могат да сканират опаковката със своя смартфон и да получат полезна информация как лесно и правилно могат да я рециклират.

Посочените тук примери са само малка част от иновациите и възможностите пред печатниците в областта на кръговата икономика. Диалогът с клиентите е важен елемент от маркетинга. Нужно е да се предоставя информация за настоящите и бъдещи промени породени от правителствените разпоредби, екологичните организации или потребителското поведение. В бъдеще този натиск се очаква да се засили, особено под въздействието на увеличаващите се такси за рециклиране. Качествената двупосочна комуникация ще предпази и самите печатници от опасността да залагат на технологии и субстрати, които нямат бъдещ хоризонт на използване. Самият преход от линеен към кръгов подход едва ли ще бъде гладък и лесен, но безспорно този процес е стартирал и какво време ще отнеме зависи от много фактори. Ето защо той следва да бъде внимателно следен и коментиран от участниците в печатния и рекламен бранш.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.