Как да избегнем проблемите с недоброто залепване на материали

2788
Как да избегнем проблемите с недоброто залепване на материали

Как да избегнем проблемите с недоброто залепване на материали

 

За да избегнете проблемите с недоброто залепване на винили и други материали, чувствителни на натиск, е необходимо внимателно да се запознаем с техническите им параметри, посочени от производителя. Там може да бъде открита цялата информация, която е необходима, включително температурните граници за залепване (апликиране). При повечето винили този температурен диапазон е между 10 и 32 градуса по целзий, докато при някои филми минималната работна температура дори е с по-висока стойност.

Както знаем с повишаване на температурата се ускорява и процеса по взаимодействие между лепилния слой и повърхността, и обратно с понижаване на температурата процесът се забавя, в резултат на което може да се получи недобро закрепване на материалите.

Лепилото в чувствителните на натиск материали започва да действа след прилагането на натиск! Това е много важно, тъй като много хора смятат, че е достатъчно само да залепят медията, без да приложат допълнителен натиск. Околната температура също е от особена важност. Има значение дали се лепи при нормална стайна температура от около 18-23 градуса по целзий, което попада в рамките на най-добрите условия за работа. Съвсем различно е ако извършвате апликирането в гараж с недобра климатизация или пък директно при външни условия. Най-голямо предизвикателство е брандирането на автомобили, при това по време на зимния сезон. Понякога това е дори невъзможно! Необходимо е измиване и съхранение на закрито на автомобилите един ден преди деня на апликирането. Последното е задължително при отрицателни температури. Дори и в този случай може да отнеме няколко дни за темпериране на повърхностите върху, които ще се залепват материалите.

Масово транспортните средства се държат навън до момента на апликация. Натрупаните сняг и лед трябва да бъдат премахнати преди вкарването в работното помещение, за да може последното да се предпази от допълнително овлажняване. Много важно е да се следи за наличие на сняг или лед по тавана на автомобилите. След вкарването на закрито е необходимо всички врати на превозното средство да бъдат отворени, за да се освободи студения въздух от автомобила. Насочването на директни отоплителни уреди във вътрешността на транспортното средство също спомага за ускоряване процеса за аклиматизиране. Преносими уреди за награвяне могат да бъдат от полза и в случаите, когато съоръжението върху, което ще се апликира не е с достатъчна температура. Не трябва да се забравя, че работната температура на материалите, чувствителни на натиск се отнася за температурата на самите медии, а не за температурата на околната среда!

Прекалено високата температура също не е добра опция при апликирането на подобни материали. Тя спомага за по-лесното залепване, дори без необходимост от прилагане на натиск, което може да доведе до неприятни деформации при монтиране или при опит за препозициониране. В този случай отново помага отварянето на вратите, за да може горещият въздух да напусне затвореното пространство. Самото апликиране пък може да се насрочи за ранните или по-късни часове от деня. В помощ е и да се изчака промяна на позицията на слънцето спрямо равнината за апликиране, когато говорим за брандиране на витрини например. Температурата може да бъде понижена и чрез навлажняване на повърхността.

Посочените в този материал съвети до голяма степена са подходящи и при залепване на хартиени или PVC стикери върху различни повърхности. Много често отпечатаните стикери зимно време се съхраняват в помещения с ниска температура, от където се изваждат и директно се поставят върху кутиите. Подобна липсата на темпериране на материалите след изваждане от склада често води до оплаквания от страна на клиентите, че изработените стикери не се залепят качествено и в последствие падат от кутиите.

Източник: supply55.com
Текста написа: Антон Даскалов

Антон Даскалов
 | Website

Име: Антон Даскалов

Бакалавър по телекомуникации в Нов Български Университет, а също и бакалавър по Икономика с профил Бизнес администрация. Практик с над 10 годишен опит в сферата на офсетовия печат и номерацията. Въвежда дигиталния печат в портфолиото на офсетовата печатница Оптимал принт. В момента - технолог дигитален печат и фото ентусиаст с добро портфолио.

http://antondaskalov.photography/