Как промените в потребителските нагласи към по-голяма устойчивост влияят на печатната индустрия

3185
Как промените в потребителските нагласи към по-голяма устойчивост влияят на печатната индустрия

Нарастване на тенденциите за устойчивост сред потребителите

Когато говорим за поведението на купувачите, става кристално ясно, че потребителите ги е грижа. По-голямата част от потребителите по света (73%) казват, че вероятно биха променили потребителските си навици за да намалят отпечатъка си върху околната среда. Колкото по-осъзнати стават потребителите за това което слагат във и върху тялото си, толкова по – голям интерес проявяват към продукти, които същевременно опазват околната среда. В нередки случаи тези клиенти дори са склонни да платят повече за такива продукти. Показателен пример за такава промяна в потребителското поведение е нарастването на популярността на твърдите шампоани и балсами за коса, произведени локално (бел. авт.).

 

рециклирани бутилки

 

Изследователите от института Nielsen стигнали до извода, че естествените органични съставки, както и сертификатите за качество служат като отправна точка за проникване в почти всеки пазар, що се отнася до показатели за устойчивост, на които потребителите обръщат внимание. Освен съдържанието все по-важна става и устойчивостта на опаковката. За 53% от потребителите екологичните опаковки са важен фактор при решението им за покупка.

Какво означава това за печатната индустрия:

  • Търсенето на изделия, произведени с устойчиви суровини ще нараства;
  • Изискването за устойчиви и етични практики в производството на изделията ще нараства.

Как производителите на печатни продукти да се възползват от тенденцията:

  • Могат да проучат партньорите, от които се снабдяват със суровини за тяхното производство – кои продукти на партньорите са с усточйив произход и произведени според екологичните и етичните норми, какви са практиките за устойчиво развитие при тях, как гарантират усточивостта по различните направления. Ако настоящите партньори нямат такива продукти и практики, производителите на печатни продукти следва да се наочат към партньори, които имат. По този начин могат да отговорят на търсенето за етичен и екологичен произход на суровините, които ползват.
  • Могат да внедрят устойчиви и етични практики, процеси и протоколи в собственото им производство;
  • Могат да се сертифицират като устойчив производител на полиграфическа продукция;
  • Могат да комуникират с клиентите си практиките и политиките, които те и техните партньори спазват, за да постигнат устойчивост.

 

сертификати за качество

 

Пример за устойчив партньор: Winter & Company

Winter & Company е компания с глобален обхват на дейността. Ръководството на фирмата осъзнава, че дейността им има отражение върху заобикалящата среда. Чрез спазване на регулациите, които се отнасят до дейността на компанията и строгите самоналожени стандарти екипът Winter & Company гарантира, че това отражение е колкото се може по-малко и че приносът на компанията се поддържа постоянен в екологичен, икономически и социален аспект. Тези три стълба формират основната философия на Winter & Company и водят до продължаващо разработване на устойчиви продукти.

Цели и стремежи на Winter & Company:

  • Подбор на материалите и иновации – да се предлагат книговезки материали от 100% рециклирана суровина във всяка продуктова категория;
  • Рециклируемост – новите материали, които се разработват, да отговарят на принципа reduce-reuse-recycle;
  • Сертифициране и проследимост – всички материали да бъдат произведени спрямо последните екологични стандарти;
  • Подбор на суровините – 100% от пулпът, който се използва в материалите на Winter & Companyny, да бъде добит от добре управлявани и устойчиви гори.

 

рециклиране кожа рециклиране хартия

 

Повече за устойчивите практики в Winter & Company можете да прочетете тук.

Касима ДЛ ООД е официален представител на Winter & Company за България.

Автор: Невена Пеева

Източници:
A ‘Natural’ Rise in Sustainability Around the World – Nielsen
Global20Sustainability20Report_October202015.pdf (nielsen.com)
Social responsibility & sustainability: Global Compact, FSC, REACH | WINTER & COMPANY (winter-company.com)

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.