Рециклиране на хартия

3839
Рециклиране на хартия

Защо, как и дали трябва да се рециклира хартията

Рециклирането на хартията е процес на възстановяване на вече използвана хартия и превръщането й в нов хартиен продукт. Има три категории хартия, които могат да се използват за направата на рециклирана хартия. Първата е остатъците от хартия, генерирани при производството на хартия, които се рециклират директно в производственото предприятие. Другата категория са хартии, които са били приготвени за употреба, но не са стигнали до крайните потребители. Последната категория е хартия, която е била използвана от потребителите, включително стари списания, телефонни указатели и други.Снимка: Архив „Ютилитис“
Изтегляне на Схема 1

Причини за рециклирането на хартията
Индустриалното производство на хартия има голям ефект както върху околната среда, първо, чрез изсичането на дървета за получаването на хартията и второ – изхвърлените хартиени отпадъци замърсяват околната среда. Рециклирането на хартията намалява това вредно влияние.
За страните без собствени източници на дървесен пулп основното предимство на рециклирането от икономическа гледна точка е намаляването на потребността от вносен пулп. В Дания рециклираните материали осигуряват повече от 80% от суровината, необходима при производството на хартия и картон, в Испания – 70%, а в Холандия – 75%.
Макар че дървесината все още е предпочитана суровина, все повече се използват и недървесни влакна от култивирани растения като коноп, юта и лен, диворастящи растения като бамбук и агаве или селскостопански отпадъци – слама, както и отпадъци от суха захарна тръстика. Дървесният пулп (целулозата) се добива както от дървета с мека дървесина (смърч и бор), така и от дървета с твърда дървесина (евкалипт или топола).
За разлика обаче от стъклото и металите хартията не може да бъде безкрайно рециклирана, тъй като в процеса на получаване на пулпа влакната постепенно се разкъсват и е необходимо да бъдат добавяни естествени, сурови влакна. Голяма част от хартията не може да бъде рециклирана поради това, че е замърсена и не отговаря на изискванията на БДС EN 643 за видове отпадъчни хартии.

Запазване на горите
Днес над 90% от пулпа се прави от дървесина. Производството на хартия е отговорно за около 43% от всички отсечени дървета и представлява около 1.2% от световния БВП. Рециклирането на 1 тон вестникарска хартия спестява около 1 тон дървесен пулп, а рециклирането на 1 тон принтер или факс хартия спасява малко повече от 2 тона. Дърветата, които се отглеждат специално за използването им като целулоза, представляват 16% от световното производство. Повечето фабрики за производство на хартия засаждат отново горите, които изсичат, за да си подсигурят непрекъснатия добив на дървесина. Изчислено е, че рециклирането на половината от използваната хартия по света би спасило изсичането на около 80 000 кв. км гори.

Енергия
Енергийната консумация се намалява при рециклирането, въпреки че се води известен дебат за това с колко точно се намалява потреблението. Според проучванията енергийното потребление при използване на рециклирана хартия за получаването на нова хартия се намалява с от 40% до 60%. Рециклирането на един тон вестникарска хартия спестява около 4000 kWh електроенергия. Това количество е достатъчно да захрани едно тричленно европейско семейство за цяла година или да отоплява и охлажда едно североамериканско семейство за половин година.

Сметища
Около 35% от твърдите общински отпадъци (преди рециклиране) са хартия и хартиени продукти. Рециклирането на 1 тон вестникарска хартия увеличава обема на сметището с 3 куб.м. Освен рециклирани хартиените отпадъци могат да бъдат и изгаряни. При този процес от тях се отделя метан, който е опасен парников газ. Хартията и картонът от гледна точка на техния произход от дървесина имат висока калорична стойност и могат да бъдат оползотворени. Много големи оператори на сметища улавят този газ, за да го използват като биогаз. В силно урбанизираните части от Европа и Северна Америка има малко земя, която е подходяща за сметища и затова те трябва да се използват рационално. За щастие точно това са и местата, където е най-ефективно разделното събиране и рециклиране на хартия.

Замърсяване на въздуха и водата
Според американската агенция за опазване на околната среда (US EPA) рециклирането на хартия води до намаляване с 35% на замърсяването на водите и 74% замърсяването на въздуха. Рециклирането на хартия намалява търсенето на чист дървесен пулп и по този начин намалява като цяло количеството на замърсяването на въздуха и водата от производителите на хартия. Рециклираният пулп може да се избелва със същите съставки, с които се избелва и чистият, но водородният пероксид и натриевият хидросулфит са най-честите избелващи материали.
От друга страна, рециклирането на хартия позволява да се намали отделянето в атмосферата на т.нар. парникови газове. Въз основа на изследвания е установено, че рециклирането е щадящ околната среда метод, по-специално по отношение на това, че се отделя най-малко количество CO2 в атмосферата.

ЕС
Рециклирането и възстановяването на хартия в Европа има дълга история. Европейските производители на хартия и рециклиращите предприятия работят заедно, за да изпълняват изискванията на Европейската комисия и националните стандарти. Тяхната обща цел е да намалят негативния ефект върху околната среда при процеса на производство, конвертиране, принтиране, събиране, сортиране и рециклиране на хартията и да осигурят оптимално и екологосъобразно рециклиране на хартията.

Автор: Петър Ташев
Статията е публикувана с любезното съдействие на Списание „Ютилитис”

Фирми от каталога www.polygraphy.info предлагащи рециклирана хартия.

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.