Съвети за продаване на VDP решения

2445
Съвети за продаване на VDP решения

Съвети за продаване на VDP решения

1. Разберете защо персонализираната страница продава повече.

 • По-релевантна е за индивидуалния потребител.
 • По-добре привлича вниманието на получателя – и маркетолозите ще платят за това.

2. Максимизирайте „VDP Добавена Стойност“. Приковете вниманието на получателя.

 • Добавете изображение на видно място в страницата.
 • Базирайте я на нещо, което знаете за човека.
 • Недейте просто да отпечатвате името, ако можете да избегнете това.

3. Направете казването на “Да” лесно.

 • Предварително отпечатайте попълнен с данните на клиента формуляр, който той само да подпише

4. „Вие вече сте победител“ е остаряло.

 • Резултатите са значително по-добри, отколкото без персонализация.
 • Мислете креативно, създайте “под-кампании” за различните профили.

5. Погледнете си данните преди да направите оферта.

 • „Какво мога да им предложа, което биха желали?“
 • Мислете за клиента, не за продукта
 • „Какви са бизнес целите и предизвикателствата на клиента към момента?“
 • „Какво можем да направим с данните, с които разполагаме, така че да ги адресираме пряко?“
 • Партнирайте си с клиента, за да разберете целите му. Решавайте проблеми.

6. Пресонализирайте не само отвътре, но и отвън.

 • Повечето запечатани пликове се изхвърлят без да се отворят. Маркетолозите знаят това.
 • Приковете вниманието на получателя с първия поглед.
 • Разберете какво означава “капан на участие” (степента, на която потребителят е въвлечен и обвързан, получавайки писмото).

7. Внимавайте с изхабената хартия.

 • Всеки лист е уникален. Не можете да печатате върху него повторно, за да покриете загубите. Особено когато листът струва пари!
 • Използвайте настройката за указване на реда и касетата на отпечатване(print-through-stack) за по-лесна продукция.

8. Предварително отпечатайте статичните части на страницата.

 • Подобрява планирането и графика на изработване (по-малко време за престой на машините)
 • Намалява разходите (чрез редуциране на принтер консумативите) – без да жертва качество
 • Минимизира ценовото влияние на повторното отпечатване

9. Изчистете данните.

 • Изхвърлете боклука
 • Персонализацията прави небрежните данни МНОГО видими
 • Избягвайте скъпите “скълъпени задачи”
 • Сложете в графика си почистване на данните

10. „Да ходим преди да тичаме“ е добро начало.

 • Изработването е лесно
 • Вкарването на база данни е още по-лесно

PrintShop Mail – VDP решение за промоционална комуникация и оптимизация на печата

Как да лицензирате?

PrintShop Mail Starter

100 000 кредита, за да започнете да предлагате VDP

PrintShop Mail Production
Неограничена употреба за VDP професионалисти

PrintShop Mail Web
Уеб базиран продъкшън сървър с множество потребители

Как да пробвате PrintShop Mail?
Изтеглете го от www.objectiflune.com. Инсталирайте го и го използвайте без лиценз. Версията е напълно функционална и предлага 25 кредита. На изготвените документи ще има воден знак.

Реално приложение
Можете да изтеглите описание на реално приложение на PrintShop Mail в малка печатница от тук: 
printshopmail_casestudy

 

Вижте още онлайн платформа за персонализирани решения: www.documentoutput.eu

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.