Тенденции в развитието на дигиталния печат до 2018 година

1865
Тенденции в развитието на дигиталния печат до 2018 година
Spread the love

Накъде върви дигиталния печат, какви продукти ще се печатат и как ще серазвива индустрията?
Ето и няколко акцента от презентацията на Джулиет Айер, мениджъл Бизнесразвитие на Монди АФПС.

Според”The Futureof DigitalPrinting to2018”, PIRA2008, в световенмащабдо 2018 година, приходите от продажби надигиталния печат ще се изравнят с тезина офсетовия печат. 

inline_861_https://printguide.info/images/mondistat.jpg

Ако през 1985 годинадигиталният печатсе е ползвал само в офисния печат за отпечатване нафактури, доклади и бележки, до 2010 година вече е навлезнал вграфичната иднустрия, издателския бизнес, опаковките, текстила иетикетите.

inline_836_https://printguide.info/images//mondistat3.jpg

Източник: The Future of Digital Printing, Jason Russell, presented onthe Digital Specialist Forum in Vienna,
15.04.2010

Приложенията на хартии Монди заразличните марки ролни машини в световен мащаб.

Монди виждазначителен потенциал за ръст при хартиитеза дигитален печат и се фокусира въвважни бизнес области, предлагайкипродукти с добавена стойност (
VAP)за:
Digital
Print Communication- печатникомуникационни материали
Digital
print publishing– печат при поискване на книги, каталозии др.
Digital
print imaging– отпечатване на персонализиранифотокниги
Транзакционенпечат – отпечатване на оперативнидокументи като фактури, банови извлеченияи др.
За тезиприлижения Монди предлага пълна гамахартии за дигитален печат в професионалниформати:

DNS
®
BIO TOP 3
®
NAUTILUS
®

В таблицата можете да видитеприложенията на хартията DNS Premium за дигитален печат на Монди АФПСза различнипродукти и грамажи.

inline_240_https://printguide.info/images/mondistat4.jpg

Вижте повече:
за DNS® high-speed inkjet
Indigo сертифицирани хартии
За повечеинформация относно гаматана Монди от хартии за дигитален печат,можете да посетитеwww.mondigroup.com/digital

 

Биографична информация