Управлението на цвета в софтуера за страниране – благословия или проклятие?

2145
Управлението на цвета в софтуера за страниране – благословия или проклятие?
Има два основни въпроса във връзка с управлението на цвета (color management). Те идват от две различни групи потребители на графичните технологии. Дизайнерът пита: как да използвам функционалността на управлението на цвета в моята програма за страниране? Хората, които се занимават с предпечат си задават въпроса: Как да накараме клиентите си да изключат управлението на цвета в софтуера си?

И двете изисквани могат да бъдат удовлетворени до голяма степен, чрез разбиране на процесите, които протичат в програмата. В този текст ще разгледаме как трябва да се работи в  Adobe InDesign.

Настройки в InDesign

Ако погледнете панела с настройки за цвета (фигура 1.), налични в InDesign, ще видите, че повечето от тях са същите като във всяка друга програма на Adobe. Показаните настройки гарантират, че Indesign ще запази всеки прикачен ICC профил. В случай, че не открие прикачен профил, ще използва този който е избран за работно пространство по подразбиране (default Working Spaces).

Fig. 1: Настройките на цвета в InDesign са същите като тези във всички програми на Adobe.


 
Обичайните настройки тук ще бъдат Adobe RGB (1998) или sRGB за RGB работно пространство и  U.S. Web Coated за CMYK (SWOP) v2 работно пространство. (В Европа е по-вероятно да се използват Euroscale Coated или FOGRA). При такива настройки, дизайнерът ще вижда на екрана цветове, които в голяма степен наподобяват резултата на печат (ако мониторът е калибриран). Така при поставяне на документи в Indesign, в цветовото им пространство няма да има промени, които да създават затруднение на предпечата.
По-старите програми за предпечат като цяло нямат възможност за задаване на потребителски настройки на отделните изображения, включени в документа. Това не се отнася за  InDesign. Просто цъкнете с десния бутон (или с натиснат Ctrl за Mac) или изберете Edit > Assign Profile и ще видите диалоговия прозорец, показан на фигура 2. Тук можете да изберете подходящ ICC профил, както и начинът на обработка, който желаете да използвате при преобразуването само на избраното изображение.

Fig. 2: Indesign прави лесно потребителското настройване на ICC профили и избирането на начина на обработка.

Нито една от посочените настройки не би трябвало да създаде проблеми при предпечатната подготовка.
Ако изберете View > Proof Setup > Custom , ще видите прозореца, показан на фигура 3. Тук е необходимо повече внимание. Изберете ICC профила, който съответства на крайното устройство, в общия случай печатна машина, в първото падащо меню.

Fig. 3: InDesign позволява точен преглед на екран, независимо дали изображенията в документа ще бъдат преобразувани, или не.

Ако изображенията в документа ще бъдат преобразувани към този профил, когато се подготвя файл за печат или на по-късен етап, НЕ избирайте отметката Preserve CMYK Numbers. Ако изображенията няма да бъдат преобразувани, сложете отметката. На този етап ще се наложи да общувате с клиента си. Въпросите, чиито отговори търсите са: Ще бъдат ли конвертирани изображенията? Кой ще го направи? Ако не отметнете Simulate Paper Color, InDesign ще използва relative colorimetric обработка, за да покаже резултата на монитора. Ако го отметнете, програмата ще се опита да представи цветовете по начин, по който биха изглеждали отпечатани на хартия.
Относно Simulate Black Ink: ако не го отметнете, няма да има компенсация на черното, съответно, ако я изберете, ще има компенсация на черното, която се стреми да симулира резултатът при печат. В общият случай е добре да сте включили отметката.

Ако изберете Simulate Paper Color отметката, InDesign ще използва absolute colorimetric алгоритъм за обработка на изображението на екрана и нямате да имате друг избор, освен да използвате компенсацията на черното. Отново да подчертаем, тези настройки не влияят на по-късната предпечатна обработка.
Сега, погледнете в диалоговия прозорец File > Print, който ще използвате за печат на цветна проба. Ако изберем Proof  в Print секцията на панела, InDesign ще преобразува всички обекти към ICC профилът, избран във View > Proof Setup > Custom section, запазвайки всички изходни профили и обработвайки избраните целеви профили. Избирането на опцията Let InDesign Determine Colors и Simulate Paper Color в зоната Options ще даде на дизайнера добра представа какъв ще е крайният резултат. Ако отпечатвате файл, обаче, той НИКОГА не трябва да се използва за печат. Ако случаят е такъв, деселектирайте Simulate Paper Color. Бих препоръчал дизайнерът да създава документи за проверка на цветовете, но да изпраща документът в InDesign  на хората, които се занимават с предпечат и да ги остави те да се уверят, че настройките са правилни.

Какво точно е нужно

При внимателна работа и следене на детайлите детайлите, InDesign може да даде на специалистите в областта на графичния дизайн и предпечата, точно това, от което се нуждаят. Дизайнерът получава точна софтуерна проба и симулирана цветна проба. Предпечатните специалисти ще получат файлове, които след отпечатването дават резултатите, очаквани от дизайнерите. Направете няколко опита, използвайте точните ICC профили и най-важното, общувайте помежду си, за да може накрая всички да са доволни. Наистина!
От John Nate, Newspapers & Technology

Превод: Мартин Новев

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.