Експертите прогнозират успешна промяна на хартиената индустрия

3857
Експертите прогнозират успешна промяна на хартиената индустрия

печеливша реконструкция на хартиената индустрия

 

Спадът в търсенето на хартия за печат, заедно с обещаващото бъдеще за нови продукти, щадящи климата, са движещите сили за реконструкцията на хартиената промишленост.

Докладът „Innventia Global Outlook Papermaking Towards the Future” представя най-важните тенденции и движещите сили за бъдещето на индустрията.

„През 2030, модерните биорафинерии ще са станали силно печеливши и ще представляват ядрото на много компании. С течение на времето ще се развие организирана бизнес структура, в която компании, които продават био базирани енергии, материали, химикали, както и потребителски продукти, ще работят заедно, за да движат био бизнеса. „Био базираната икономика“ най-после е реалност. В наши дни, пластмасите, химикалите и текстилът на биологична основа представляват почти 50% от техните съответни пазарни дялове, а материалите на основата на влакна се използват за широк спектър от приложения. В допълнение, с изчерпването на петролните запаси, традиционните доставчици на пластмаси, химикали и енергия на петролна основа, сега се обръщат към гората за суровини и това прави конкуренцията за горите по-силна от всякога.“

Този сценарий за бъдещето е описан в ново изследване на Innventia „Производството на хартия по пътя към бъдещето”, което е било представено по време на събитие в Innventia в средата на март. Докладът е критичен анализ на най-важните въпроси за индустрията днес и в бъдеще. На основа на експертно проучване сред 150 анкетирани от 21 различни страни, интервюта, работни срещи и работа в екип, Innventia, заедно с фирмата за анализи Kairos Future идентифицира основните движещи сили и тенденции, които ще бъдат все по-важни за индустрията в годините до 2030.

Според анкетираните експерти, голямо предизвикателство за индустрията ще бъде намаляващият брой квалифицирана работна ръка. Друго предизвикателство ще бъде намалената наличност на влакнести суровини, поради засилената конкуренция с други продукти на биологична основа, което създава по-голямо търсене за нови производствени процеси с ефективно използване на ресурсите.

Въпреки спада в търсенето на хартия, пазарът за опаковъчни материали постоянно нараства. Според проучването, индустрията е добре позиционирана за преустройство към биорафиниране, и ще може да произвежда широка гама от продукти за био базираната икономика.

42% от анкетираните прогнозират, че био рафинирането ще бъде най-печелившата инвестиция през следващите десет години.
Нанотехнологиите, според експертите, ще генерират най-голямо внимание в научните изследвания, следвани плътно от био рафинираните продукти. Разработването на нови продукти е свързано с много нови функции и експертите бяха запитани кои характеристики на хартията ще бъдат най-предпочитани през следващите десет години. Екологична и / или безопасна за здравето, бяха най-високо в класацията.

„34% от анкетираните смятат тази характеристика за най-важна. Тъй като населението по света става все по-образовано и по-съзнателно, заедно с правните регламенти и директиви, безопасността на продуктите става все по-важна“, заявява Marco Lucisano, старши мениджър в Innventia.
 
Източник: www.innventia.com
Преведе: Мария Шабанска
 

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.