Как можем да оценим ефективността на работа на отдела по предпечат?

2211
Как можем да оценим ефективността на работа на отдела по предпечат?

Притежавате необходимия софтуер и хардуер, оптимизирали сте до крайност работния цикъл, но въпреки това не ви достигат по няколко часа, за да завършите проектите, по които работите.

Как може да бъде ускорен работния процес така, че да бъдат изпълнени задачите в нужния срок, освен да наемем нов оператор предпечат?! Можем ли да помогнем на оператора предпечат да увеличи продуктивността си.

Факторът кликане
Можем да измерим с голяма доза точност какъв е минимумът от операции и време за извършване на определена работа от оператора на печатната машина както и на работниците ангажирани в довършителните операции. Не стои по точно този начин въпросът обаче с оператора, който се грижи за предпечата. Дали клика, защото не знае, къде се намира определена опция и е търси или върши достатъчно ефективно своята работа?

Проучване по време на Graph Expo 2006 разкри, че 86% от работещите със софтуер за графична обработка, губят средно по около час на ден чудейки се как да направят нужните промени по файла. Какво можем да направим, за да променим ситуацията?

Стъпка 1: Направете оценка на наличния персонал

Има множество сайтове, които предлагат достатъчно добри и евтини методи за оценка ефективността на работа на специалистите по предпечат. Едни от най-широко използваните и най-известните са: www.prepresstraining.com, www.newhorizons.com, www.agitraining.com.

Стъпка 2: Попълнете липсите

След като веднъж сме установили, какви са пропуските на всеки един от операторите е добре да се погрижим те добият нивото нужно за достатъчно бързо изпълнение на всекидневните им задачи. Вече има много на брой начини за обучение, някои от които са:

– Онлайн курсове
– Учебни курсове в група
– DVD курсове
– Използване външен консултант(по предпечат) или специалист от фирмата, които да помогне на служителите, нуждаещи се от подобряване на квалификациите си

В случай, че компанията ви не успее да реализира стъпка 2, най-вероятно това се дължи на високата степен на ангажираност на управленския състав в работния процес и липсата на необходимото време за организиране и прилагане на курсове за обучение. Един от вариантите е на обучението да се гледа като на част от работния график – със същата тежест и сериозност. Друга възможност е обученията да бъдат провеждани в извънработно време.

Стъпка 3: Измерване на продуктивността и отчитане на ефекта от обучението

Въпреки, че няма възможност за абсолютно прецизно измерване на резултатите, все пак съществуват определени индикатори, които могат да бъдат следени: брой часове за извършване на определена задача, отделено време за корекция на файлове, брой сгрешени пластини вследствие на грешка в предпечата, престой на машините вследствие на сгрешен предпечат.

За да бъде измерен ефекта от обучението могат да бъдат използвани както онлайн така и учебни оценяващи курсове в група. Впоследствие могат да бъдат сравнени резултатите за ефективността на работа на служителите преди провеждане на тренировъчните програми и след тях. Така както собствениците на компаниите желаят да знаят каква е продуктивността преди и след обучението и дали си е струвало самото обучение, служителите преминали курса биха желали да научат доколко са се подобрили уменията и ефективността на работата им.

Стъпка 4: Повторение

Повечето хора не биха доверили здравето си на лекар без практика, нито пък биха летели на самолет, чийто пилот току що е завършил курсове за летене. Не бива да очакваме, че поведението на нашите клиенти към нас и към нашите служители ще бъде по-различно. Те биха поверили поръчките си на експерти, на компании, чиито служители знаят и могат. Промените по софтуерните продукти за предпечат са постоянни и поради тази причина е добре веднъж годишно да бъде правена оценка на ефективността на работа на служителите в предпечатния отдел. Това би довело до осъзнаване и отстраняване на проблемите своевременно, подобряване нивото и ефективността на служителите и удовлетвореността на клиентите.

Източник: itsolut.com

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.