Работа с шрифтове под Mac OS X, версии 10.2.x и по–нови

2110
Работа с шрифтове под Mac OS X, версии 10.2.x и по–нови
Работа с шрифтове под Mac OS X, версии 10.2.x и по–нови

ИВАН НЕЙЧЕВ*  

Mac OS X е операционна система от най–ново поколение, базирана на BSD Unix ядро и графичен интерфейс Aqua. Mac OS X има вградена възможност за растеризиране на всички формати инсталирани шрифтове. Също така може да се генерира Acrobat PDF формат без допълнителни програми.
Mac OS X поддържа работа със следните формати шрифтове:

Mac PostScript Type 1
Adobe PostScript Type 1 шрифтовете са индустриален стандарт за издателските системи. Всеки PostScript комплект има минимум два файла — един за екранен шрифт и метрика, който се намира в така нареченото «куфарче» (font suitcase) втори файл, в който се намират векторните дефиниции на буквите (PostScript Outlines) и се използва при печат на принтери, PDF файл или RIP. За всяко начертание (Regular, Bold, Italic, Black) има по един векторен (outline) файл. Така например фамилии с много начертания имат по един font suitcase файл и няколко outlines файла.

Multiple Master
Тези специални PostScript Type 1 шрифтове позволяват промяна на един или повече глобални параметри на начертанието — чернота, кондензираност и т.н. Могат да бъдат генерирани голяма поредица от т.нар. текущи начертания (instances). Mac OS X 10.2 и по–нови версии поддържат технологията Multiple Master.

Mac TrueType
Повечето съвременни RIP устройства поддържат Mac TrueType шрифтове, които се използват предимно за непрофесионални и офис цели. Единичен Mac TrueType файл съдържа екранните шрифтове (screen fonts), векторната (outline) и метричната информация.

System (dfonts)
Това е нов формат TrueType шрифтове, т.нар. «плоски» (flat), специално разработени за Mac OS X, които за разлика от стария формат TrueType шрифтове, съдържащи няколко обекта в един файл, съдържат цялата информация, организирана по съвършено нов начин, еднакъв с Open Type шрифтовете. Много от шрифтовете в dfonts формат са висококачествени шрифтове с разширена езикова и типографска поддръжка. Някои от тях имат същите имена, като съществуващи PostScript или TrueType шрифтове, така, че трябва да проверите вашата система за дублирани начертания и съответно да деактивирате ненужните.

OpenType
OpenType шрифтовете (с разширение .otf) могат да съдържат 65 000 различни знака. Освен това те могат да имат изключително разширен набор типографски и езикови възможности. Редица приложения, като TextEdit, всички версии на InDesign, както и продуктите от Adobe Creative Suite и Adobe Creative Suite версия 2 поддържат напълно OpenType; други приложения трябва да бъдат преработени, за да поддържат пълно OpenType и Unicode.

Windows TrueType
Това са аналогични на Mac True-Type формат, но с различна вътрешна структура. Тези шрифтове са с разширение .TTF

Особености на Mac OS X
Поради архитектурата си Mac OS X има две особености, за разлика от предишните Mac операционни системи:

Режим на работа Classic
Mac OS X поддържа всички шрифтове, инсталирани в System 9, в режим на работа в Classic. Това е режим, в който се поддържат старите (за System 9) приложения. Това означава, че Mac OS X показва в менюто на продуктите всички шрифтове, инсталирани в папка Fonts на System 9. Забележете, че ако в System 9 е използвана програма за управление на шрифтовете, като Adobe Type Manager или Extensis Font Suitcase, то в Mac OS X се разпознават само тези шрифтове, инсталирани в папка Fonts на System 9. Шрифтовете инсталирани с Adobe Type Manager или Extensis Font Suitcase под Mac System 9 няма да се «виждат» в Mac OS X.

Многопотребителска работа
Mac OS X е многопотребителска операционна система. Всеки потребител може да инсталира шрифтове в «собствената» си папка за шрифтове. Така инсталираните шрифтове ще са «видими» само за този потребител.

Инсталация на шрифтове под Mac OS X
Шрифтовете могат да бъдат инсталирани ръчно или с помощта на помощна програма (Font Manager) за управление на шрифтове. Такива програми са Font Suitcase на фирмата Extensis или Font Book на самата операционна система, както и редица други. Поради нееднозначното поведение на шрифтовете, инсталирани и активирани с помощни програми, засега препоръчваме ръчно инсталиране.

Ръчно инсталиране на шрифтове
За ръчно инсталиране на шрифтове е достатъчно да копираме нужните файлове в една от следните папки:
~/Library/Fonts/ със съкращението ~/ означаваме папката на активния потребител на Mac OS X. Така например, ако активният потребител е admin, то папката с изображение на къщичка е вашата папка. Директно тази папка се намира в /Users//Library/Fonts Това е стандартното място за инсталиране на шрифтове за отделен потребител.
/Library/Fonts/ Това е стандартното място за инсталиране на шрифтове за всички потребители. Шрифтовете инсталирани в тази папка са достъпни за всички потребители.
/System/Library/Fonts/ Това е специално място за инсталиране на системни шрифтове. Шрифтовете инсталирани, в тази папка, се активират само от потребител с администраторски права и са достъпни за всички потребители. По правило в тази папка не трябва да се инсталират допълнителни шрифтове.

Организация и работа с шрифтове под Mac OS X
Mac OS X притежава една нова възможност за работа с шрифтове, която улеснява изключително организирането на голям обем начертания, както и големи фамилии и библиотеки. Това е инсталирането на папка с файлове, която може да съдържа както шрифтове, така и други папки. По този начин шрифтовете могат да бъдат организирани бързо и ефективно по различни критерии, като например:
подреждане на папки със шрифтове по азбучен ред: /Fonts/ A Adobe Garamond Agenda Bg B Berthold Imago Brilliant Bg
подреждане по тип/формат шрифтове: /Fonts/ Open Type Pro в тази папка са шрифтове в Open Type формат; PostScript Bg в тази папка са шрифтове в PostScript Type 1 фор-мат; True Type в тази папка са шрифтове в True Type формат; Windows в тази папка са шрифтове в Windows True Type фор-мат;
подреждане по клиенти: /Fonts/ Customer A в тази папка са шрифтове на клиент A; Customer B в тази папка са шрифтове на клиент B

Някои помощни системни програми
Няколко външни и системни програми са много полезни за работа с шрифтове:
Keyboard Viewer е част от операционната система, която дава възможност да се наблюдава конкретен клавиатурен модел с избран шрифт. С оранжево се вижда така наречените „мъртви“ клавиши, чиято цел е изкарване букви с диакритични знаци като например а, е, и т.н.
Font Book също е системна програма, включена в Mac OS X версия 10.2 нагоре.
Character Pallete е системна програма (Mac OS X от версии 10.3.x и 10.4.x и по–нови), даваща възможност за избор на знаци и символи по няколко показателя: Тип на знаците; Unicode диапазон; Конструктивни параметри и.т.н. Pop Char Pro изтеглете от hhtp://www.macility.com/product/popcharpro

Някои особености при работа с шрифтове

Mac OS X има някои особености при работа с шрифтове, които е добре да се имат предвид, за да се избегнат евентуални проблеми.
1. Проверка и отстраняване на многократна инсталация на един и същ комплект шрифт или начертание (дублиране наличието на шрифт или начертание).
Поради естеството и архитектурата си Mac OS X допуска многократното инсталиране на комплект шрифт или начертание на няколко места. Това не означава, че такова състояние е нормално, дори напротив, не е препоръчително, но е възможно. Така например може да имаме инсталирани едни и същи шрифтове в папка Fonts на System Folder на System 9, както и в папка Fonts на Mac OS X (/Library/Fonts/). Друг случай, много често срещан в практиката, е шрифтовете да са инсталирани в папка Fonts на Mac OS X (/Library/Fonts/) и освен това да са допълнително инсталирани с Font Book. В този случай използването на такива дублирани шрифтове може да доведе до проблеми. Можем да използваме Font Book за разпознаване на дублирани шрифтове. Стартирайте Font Book (намира сe в Applications) и в случай, че бъдат намерени дублирани начертания до името на комплекта или фамилията шрифтове, има една точка. Щракнете върху триъгълничето до името на комплекта или фамилията шрифтове и под него ще се покажат всички стилове и начертания, които принадлежат на този комплект или фамилията шрифтове. Ако има дублирани имена, напр. Geneva CY, то името на начертанието с точка (може да има няколко такива) показва дублираното. В случая имаме инсталирани едни и същи шрифтове (Geneva CY Regular) в папка Fonts на System Folder на System 9, както и в папка Fonts на Mac OS X (/Library/Fonts/). Това може да се види и ако задържим курсора върху името на начертанието в режим Show Font Info (натискане на Apple+I при избрано начертание). Както се вижда от посочения пример последният ред от информацията за начертанието има индикация за дублирано начертание (Duplicate: YES).
Решаването на този проблем става чрез деинсталиране на дублираните начертания/комплекти и води до избягване на редица проблеми.

1.1 Шрифтове, инсталирани под Mac OS 9 (System 9).
Това е режим, в който се поддържат старите (за System 9) приложения. Ако имате инсталирана Mac OS 9 или Classic модул (за Apple Power-Mac G5, iMac G5 и последните модели iBook G4 и PowerBook G4 компютри), както и шрифтове, инсталирани под System 9, те по правило се разпознават от Mac OS X. Това означава, че Mac OS X показва в менюто на продуктите всички шрифтове, инсталирани в папка Fonts на System 9. Забележете, че ако в System 9 е използвана програма за управление на шрифтовете, като Adobe Type Manager или Extensis Font Suitcase, то в Mac OS X се разпознават само тези шрифтове, инсталирани в папка Fonts на System 9. Шрифтовете инсталирани с Adobe Type Manager или Extensis Font Suitcase под Mac System 9 няма да се «виждат» в Mac OS X. В редица случаи, обаче, дори при безпроблемна работа под System 9, би могло да има различни проблеми при използване на тези шрифтове под Mac OS X. Така например, може да има проблеми при генериране на PDF файлове и използване на шрифтове, инсталирани под System 9. Също така може да има проблеми и с коректното разпознаване на езиковия скрипт [коректно генерирани PostScript шрифтове за работа с Български (кирилица) са в т.нар. Cyrillic Script]. При некоректно разпознаване на шрифтовете може да има различни проблеми.

2. Проблеми с PostScript шрифтове
Въпреки изключително доброто поведение на Mac OS X, ние открихме някои проблеми при работа с PostScript шрифтове, особено, когато шрифтовете са в Cyrillic Script или други скриптове, различни от Western. За отбелязване е, че тези проблеми не се наблюдават в продуктите на Adobe — Adobe InDesign, както и продуктите от Adobe Creative Suite и Adobe Creative Suite версия 2. Така например при набор от клавиатура или промяна на шрифт понякога на мястото на долна отваряща кавичка („) за български език се появява буквата г. Също така понякога знак Евро (€) не е достъпен по обичайният начин — (OPT+SHIFT+2 при USA клавиатура или OPT+1 за Bg клавиатура). В редица редки случаи е възможно системата да не разпознае като цяло езиковия скрипт на начертание и когато променeте едно шрифтово начертание в друго, например кирилицата да изчезне. Голяма част от тези проблеми са съобщени на Apple и очакваме подобрение в работата на Mac OS X с PostScript шрифтове.

3. Работа с Adobe продукти под Mac OS X от версии 10.3.x и 10.4.x и по–нови
Както вече отбелязахме, в продуктите на Adobe — Adobe InDesign 2.x, както и продуктите от Adobe Creative Suite и Adobe Creative Suite версия 2 не се наблюдават проблемите с PostScript шрифтове, така както не се наблюдават и проблеми с никакви други формати шрифтове. Причината е много проста — всички версии Adobe InDesign 2.x, както и продуктите от Adobe Creative Suite и Adobe Creative Suite версия 2 имат вграден модул за управление на шрифтовете — т.нар. Font Engine, който има техническото наименование Cool Type Engine. Този модул има най–висок приоритет за продуктите на Adobe и самостоятелно (прескачайки информацията, която се дава от операционната система) управлява всичко на тема шрифтове, включително и растеризацията. В много редки случаи имаме ситуация, в която шрифтове, инсталирани в папката Fonts на Mac OS X (/Library/Fonts/) не се показват в менюто на Adobe InDesign или други продукти на Adobe. Тази ситуация има успешно решение и препоръката на Adobe е:

3.1 Намерете на стартовия диск всички файлове започващи с името AdobeFntXX (XX е число напр. 07 или10), както и започващи с Adb XXXXX (XXXXX може да е напр. Adb Fnt07 или AdbFnt10) и завършващи (с разширение) .LST
Такива файлове са напр. AdobeFnt07.LST и Adb1Fnt07.LST, като е възможно да има по няколко такива файла с едно и също име в различни папки. Намерете и
изтрийте всички тези файлове, те ще се създадат при следващото стартиране на който и да е продукт на Adobe.

3.2 Направете Update до последната версия на съответния продукт напр., InDesign 2.02 , InDesign 3.01a или InDesign (CS2) 4.01.
В редица случаи има догонване на версии операционни системи и т.нар. Build на програма напр. In-Design. Последните версии имат подобрение при работа с шрифтове.

3.3 Ако предишните две точки не помогнат, копирайте всички шрифтове, от които имате нужда в папка:
/Library/Application Support/Adobe/Fonts/ като след това не забравяйте да извършите стъпка 1.
Надявам се с този материал да сме ви помогнали за по–доброто разбиране на работата с шрифтове под Mac OS X.

* ХермесСОФТ, София

Информацията е взета от брой 5 на сп. Полиграфия

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.