Стандарти и полиграфия. Втора част

3212
Стандарти и полиграфия. Втора част

В първата част на статията за стандартите беше разгледан общият раздел за стандартите в полиграфията – 37.100.01 Технология на полиграфията (общ раздел). В тази втора част ще разгледам другите раздели за стандартите в полиграфията, както следва
:

  • 37.100.10 Оборудване за репродуциране (възпроизвеждане)
  • 37.100.20 Материали за графическа (полиграфическа, печатна) техника
  • 37.100.99 Технология на полиграфия (други аспекти)

Разделът 37.100.10 Оборудване за репродуциране (възпроизвеждане) съдържа следните стандарти:

1. ISO/TS 10128:2009 – техническо изискване
Технология на полиграфията. Методи на настройка за цветен печат в печатните апарати за подбор на набор от данни.

2. ISO 12635:2008 – стандарт
Технология на полиграфията. Офсетови печатни форми. Размери

3. ISO 12636:1998 – стандарт
Технология на полиграфията. Платна (гуми) за офсетов печат

4. ISO/DIS 12643-1 – диспозиция (предварителен стандарт)
Graphic technology – Safety requirements for graphic technology equipment and systems – Part 1: General requirements

5. ISO 12643-1:2009 – стандарт
Технология на полиграфията. Изисквания за безопасност към полиграфическото оборудване и системи. Част 1. Общи изисквания

6. ISO 12643-2:2010 стандарт
Технология на полиграфията. Изисквания за безопасност към полиграфическото оборудване и системи. Част 2. Оборудване и систем за допечатни процеси и печат

7. ISO/DIS 12643-2 – диспозиция (предварителен стандарт)
Graphic technology – Safety requirements for graphic technology equipment and systems – Part 2: Prepress and press equipment and systems

8. ISO 12643-3:2010 – стандарт
Технология на полиграфията. Изисквания за безопасност към полиграфическото оборудване и системи. Част 3. Книговезко и довършително оборудване и системи

9. ISO/DIS 12643-3 – диспозиция (предварителен стандарт)
Graphic technology – Safety requirements for graphic technology equipment and systems – Part 3: Binding and finishing equipment and systems

10. ISO 12643-4:2010 – стандарт
Технология на полиграфията. Изисквания за безопасност към полиграфическото оборудване и системи.. Част 4. Оборудвание и системи за преобразуване

11. ISO/DIS 12643-4 – диспозиция (предварителен стандарт)
Graphic technology – Safety requirements for graphic technology equipment and systems – Part 4: Converting equipment and systems

12. ISO 12643-5:2010 – стандарт
Технология на полиграфията. Изисквания за безопасност към полиграфическото оборудване и системи. Част 5. Самостоятелни(автономни) тигелни печатни машини.

13. ISO 15341 – стандарт
Graphic technology – Method for radius determination of printing cylinders (Метод за определяне на радиуса на печатните цилиндри)
Тук прави впечатление стандарта за тигелни печатни машини. На пръв поглед биха казали, че високият печат е в миналото, но това не съвсем така, тъй като се е запазил под формата на топъл печат и това е наложило създаването като отделна част от стандарт специално за тигелните машини.

Разделът 37.100.20 Материали за графическа (полиграфическа, печатна) техника съдържа следните стандарти:

1. ISO 15397:2014 – стандарт
Графически технологии. Предаване чрез свойствата на хартията на изобразителната (графическа) информация

2. ISO 11084-1:1993 – стандарт
Технология на полиграфията. Регистър устройства за фотоматериали, фолио и хартия. Част 1. Трищифтови устройства

3. ISO 11084-2:2006 – стандарт
Технология на полиграфията. Регистър устройства за фотоматериали, фолио и хартия. Част 2. Системи за щифтово напасване при изготвянето на печатни форми

В тази част са стандарти свързани със техническото осигуряване по напасване на цветовете, а също така и по графическата точност при възпроизвеждане на оригиналите върху хартия.

В раздела 37.100.99 Технология на полиграфия (други аспекти) са основно стандарти свързани с предпечата, с цифровия обмен на данни и цветовете в скалите CMYK и RGB:

1. ISO 12639:2004 – стандарт
Технология на полиграфията. Обмяна на цифрови данни при подготовка за печат. Формат на файловете на изображенията снабдени с пасери, за технологията на обработка на изображенията (TIFF/IT)

2. ISO 12639:2004/Amd 1:2007 – изменение на стандарт
Технология на полиграфията. Обмяна на цифрови данни при подготовка за печат. Формат на файловете на изображенията снабдени с пасери, за технологията на обработка на изображенията (TIFF/IT) Изменение 1. Прилагане на метода компресиране JBIG2-Amd2 за TIFF/IT

3. ISO 12640-1:1997/Cor 1:2004 – стандарт корекция
Технология на полиграфията. Допечатна цифрова обмяна на данни. Част 1. Данни CMYK на стандартни цветни изображения (CMYK/SCID). Техническа поправка 1

4. ISO 12640-1:1997 – стандарт
Технология на полиграфията. Допечатна цифрова обмяна на данни. Част 1. Данни CMYK на стандартни цветни изображения (CMYK/SCID).

5. ISO 12640-2:2004 – стандарт
Технология на полиграфията. Допечатна цифрова обмяна на данни. Част 2. Данни на XYZ/sRGB на кодирани стандартни цветни изображения (XYZ/SCID)

6. ISO 12640-2:2004/Cor 1:2008 – стандарт корекция
Технология на полиграфията. Допечатна цифрова обмяна на данни. Част 2. Данни на XYZ/sRGB на кодирани стандартните цветни изображения (XYZ/SCID) Техническа поправка 2

7. ISO 12640-3:2007 – стандарт
Технология на полиграфията. Допечатна цифрова обмяна на данни. Част 3. Данни на CIELAB на стандартните цветни изображения (CIELAB/SCID)

8. ISO 12640-4:2011 – стандарт
Технология на полиграфията. Допечатна цифрова обмяна на данни. Част 4. Данни за стандартните цветни изображения от широката цветна палитра, отнасящи се към тяхното възпроизвеждане на дисплеи [Adobe RGB (1998)/SCID]

9. ISO 12640-5:2013 – стандарт
Технология на полиграфията. Допечатна цифрова обмяна на данни. Част 5. Данни за стандартните цветни изображения, отнасящи се за (RIMM/SCID)

10. ISO 12641:1997 – стандарт
Технология на полиграфията. Допечатна цифрова обмяна на данни. Цветна мира(еталонни скали) за калибриране на входното сканиращо устройства

11. ISO 12642-1:2011 – стандарт
Технология на полиграфията. Входни данни за описването на 4-цветния печат. Част 1. Набор на изходните данни

12. ISO 12642-2:2006 – стандарт
Технология на полиграфията. Входни данни за описването на 4-цветния печат. Част 2. Разширен набор данни

След като бяха отбелязани общите стандарти за полиграфията в първата част, тук, в тази втора част беше разгледано оборудването, устройствата за графична и цветова точност за печат и програмното осигуряване на предпечатните процеси. В следващата трета част ще бъдат разгледани мастилата, тонерите и отпечатваните материали (основно на хартия), за да се придобие пълна представа за стандартите в полиграфията.
В третата част ще бъдат направени основните изводи за ползата от употребата на стандартите в полиграфията.

Написа: инж. Васил Станев

Васил Станев

Име: инж. Васил Станев

Професионален опит: Инженер- технолог полиграфическо производство, т.е. полиграфист от старата школа, завършил полиграфия в СССР, Украински полиграфически институт 1983 година. Създал е основните учебни програми по полиграфия в средното образование. Съавтор на Държавния образователен стандарт по полиграфия в средното образование. Инж. Васил Станев преподава дълги години в Добрич, където и изучава два випуска по полиграфия

Настоящи занимания: Преподавател в Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография в София. Той допринесе най-много за онлайн речника в Printguide.info, който обогати с над 400 думи. Инж. Станев е наш автор и консултант по всички въпроси, свързани с офсетовия печат и довършителната обработка.

В свободното си време: Превежда руска поезия и сърфира в социалните мрежи.