Що е това клъстер и „има ли почва у нас“?

583
Що е това клъстер и „има ли почва у нас“?

Статията е от списание Полиграфия брой 1 за 2006 г.

Интернет портал за печатни технологии.