Pop-up книгите в миналото и днес

1742
Pop-up книгите в миналото и днес
Spread the love

Pop-up книга е понятие, което включва в себе си книги с изскачащи, триизмерни картинки, движещи се книги и др.

inline_319_/images/0_7033f_85150f6_L.jpg

В наши дни това саиздания /книги/, които се изработват най- честоот картон и са предназначени за децапоради своята увлекателност и способносттана много от частите им да се движат,което впечатлява малчуганите и успявада задържи тяхното внимание. Да, но не винаги е билотака!

Този вид pop-up книги е създаденв помощ на учени, които са ги използвализа опростено онагледяване на идеитеси. Не е известно кой е създал първатаPop-up книга, но една от най-ранните, за коитоимаме информация е от 1306г. Тяпредставлява ръкописна астрологичнакнига, в която с помощта на движението,авторът Рамон Лау (RamonLlull) успял по лесен начин да изобразитеориите си. През вековете способътнабирал популярност като се използвал,както в учебници по анатомия на човеканапример (за обяснение на движениятана клапи и т.н.), така и за астрологическипрогнози, въвеждане на тайни кодове идруги.

Друго интересноприложение на Pop-up книгите измислиланглийският архитект Ланселот Браун(Lancelot Brown 30 август 1716г. – 6 февруари1783г.), който е използвал движещите секниги, за да покаже „преди и след“на своите проекти.

Факт е, че в продължение на вековетекнигите с подвижни части били честоизползвани и то предимно в научнаталитература. Постепенно обаче започналида се произвеждат такива книги за деца,които в крайна сметка придобили най-голямапопулярност. Първите „истински“отпечатани Pop-up книги са произведени откомпанията Dean & Son, издателска фирма,основана в Лондон през 1800г. Към средатана 19 век Dean & Son насочили вниманиетоси към производството на движещи секниги и в периода от 1860г. до 1900г. издалиоколо петдесет заглавия.

inline_396_/images/0_70318_23e6ac2e_L.jpg

Бумът в книгоиздаванетона детски pop-up книги дошъл през 1929г. Спубликуването на Daily Express Children s AnnualNumber 1 с изскачащи триизмерни картинки.Тя била произведена от Луис Жиро (LouisGiraud) и Теодор Браун (Theodore Brown). Следватоще четири издания на Daily Express, след коетоЖиро отваря свое собствено издателство.

inline_897_/images/0_70323_a61ff0ec_XL.jpg

В момента най- луксознитеpop-up книги се сглобяват ръчно в Колумбия,Еквадор, Мексико и Сингапур. Следотпечатването си картинките се щанцовати се сравняват с размерите на тялото накнигата. Производствените линии могатда включват до 60 човека, участващи връчните процеси, необходими заизработването на една книга. Важно еразмерите на изскачащата картинка даса точни и ъглите да са прецизни, за даможе книгата да се сгъва и разгъваправилно. Най-сложните книги съдържатнад 100 индивидуални процедури, извършванина ръка.

inline_174_/images/0_70338_65cb9d09_L.jpg

Още интересни снимки можете да разгледате на сайта: aroundtree.livejournal.com
Текста написа: Радина Дойнова

Биографична информация