SmartOffset – Дигиталната Direct Imaging-технология на Presstek

2012
SmartOffset – Дигиталната Direct Imaging-технология на Presstek

Последното поколение DIмашини съчетава опростен и скоростен дигитален печат с всички предимства на офсетовата технология


Новото поколение дигитални печатни машини, използващи DirectImagingтехнологията бяха преоткрити за офсетовия печат, разширявайки пазарните му възможности.
Основните особености на DirectImaging-технологията се заключават в следното:
● използване на офсетов печат без овлажняване;
експониране на изображението директно в печатната машина;
използване на безпроцесен термален носител (материал) за директно експониране.

Разширяването и усъвършенстването на съществуващата технология включва – подобрена скорост за RIP-а и управлението на цвета, подобрена лазерна експонираща технология и материал за носител на изображението, както и печатни машини с пълен автоматичен цикъл на работа.
Последното поколение на DI машините е с три нови интегрирани технологии: ProFireExcelImaging на Presstek, неговата съвместима ProFireDigitalMedia и обновеният дизайн на печатната машина за сух офсет. Сега т.н. “smartoffsetкомбинира превъзходно качество и гъвкавост на печатния продукт с лекотата и автоматизацията на същинския дигитален печат. Така 4-цветният печат бива улеснен, а производството на къси тиражи при малкия формат – изключително ефективно.
Новите привърженици на дигиталната DI технология обикновено са собственици на малки печатници с бързи машини, изискващи конкурентноспособен скоростен 4-цветен работен поток. Даже по-големите акцидентни и вестникарски предприятия добавят към машинния си парк DI-машини, увеличавайки своите възможности в конкуренцията на разрастващия се в последно време пазар за цветните малотиражни продукти.

Същност

  • Скоростта на експониране на изображението вътре в машината е увеличена. Така всичките 4 носители (“пластини”) с висока разделителна способност могат да се експонират за около 4,5 минути;
  • Мастилената система се настройва автоматично за приемане на дигиталните стойности за цветовете, редуцирайки максимално времето за подготовка;
  • Новият експониращ модул ProFireExcelImaging и безпроцесната система ProFireDigitalMedia могат да произвеждат изображения с линиатура до 300 лин. при конвенционалното растриране, а също могат да се използват и стохастичното и хибридното растриране.
Всичко това създава оперативни предимства в сравнение с конвенциналната офсетова технология и дигиталните електрофотографски (тонерни) печатни машини.
Другото предимство на DI-машините е, че те заемат малка площ, с 30 % по-малка в сравнение с конвенционалните 4-цветни офсетови машини, което е много важно за малките печатници. Днес тези машини могат да печатат с формат на листа до
34 х 46 см, със скорост 7000 л/ч и с междинно време на подготовка при различни поръчки 10 мин. Например една 4-цветна работа в тираж 500 екз. се завършва за по-малко от 20 мин., което е равно на 50% от необходимо време за CtP и една трета от времето за CtF работните технологии. Пестенето на време, реализирано от елиминиране на пасер-настройки и поставяне и сваляне на пластини, е ключов фактор за ефективността на DI-машините. Използват се широк асортимент от материали за печат включително пластмаси, пликове и други повърхности с дебелина от 60 до 300 мкм.


Как се извършва директното експониране в машината?

Машината оперира с електронни работни файлове, които се изпращат симултанно към системата. До 50 входящи файла се управляват от машината. RIP-ът конвертира PDF или PostScript файловете в индустриалния стандарт CMYK 1-bitTIF формат, задвижвайки двете ProFireExcel експониращи глави (за всеки формен цилиндър по една) за експониране на ProFireDigitalMedia с резолюция до 2 540 dpi и растерова линиарура до 300 лин/инч с 16-микронова точка. Софтуерът на PresstekImagePlusоптимизира експонирането в машината на термалния, безпроцесен (без химия) материал и гарантира предаване на всички нюанси, както и елиминирането на моаре.
Преди стартиране на експонирането, автоматично се включва програмата за подготвителния цикъл на машината – подготвят се мастилената система, формния и офсетовия цилиндър. След това посредством системата ProFireDigitalMedia, материята се развива от шпула – за всеки чифт от двата размера форми (на всеки цилиндър се монтират по два броя).
Материалът ProFireDigitalMedia, който в случая се явява в качеството (заместител) на термални пластини, се произвежда с няколко слоя – полиестерен слой, който става основа на печатащите елементи, междинен титанов слой и повърхностен силиконов слой (фиг.1).


Той се навива на шпули, всяка от които е достатъчна за експониране на 28 пълни страници и има тиражна устойчивост до 20 000 екз.
При стартиране на процеса, форменият цилиндър се върти с 300 об/мин. С помощта на ProFireExcel, с термален лазер се експонира полиестерния слой на ProFireDigitalMedia. По време на експонирането топлинната лазерна енергия отстранява двата горни слоя на материята и образът се експонира върху полиестерния слой. Протича топлинно-чувствителна физична реакция (за разлика от светлинно-чувствителната химична реакция). Елиминира се химичното проявяване и необходимостта от защитна светлина в помещенията. Резултатът е по-остро очертана точка в средните тонове. Неекспонираните места от силиконовия слой са хидрофилни и отблъскват мастилото, т.е. те стават непечатащи елементи. Всички остатъци от слоя в резултат на експонирането се отстраняват по време на следващото автоматично изчистване на пластините. След минималните 4,5 минути, печатната машина включва автоматичната настройка на мастилената система – 11 мастилени зони за всяка от 4-те мастилени вани, изчислявайки плътностите според вкараните данни за цветовете от входящите работни файлове, след което форменият цилиндър се задвижва и в следващите 10 минути се отпечатва поръчката.
Тази печатна платформа е същността на цялата печатна машина, която е много повече от всяка конвенционална машина за малък формат. Това е една интегрирана дигитална система за производство на висококачествени цветни изработки с малък формат и относително къси тиражи. Дизайнът на машината е конструиран с ултра-прецизна спираловидна предавателна цилиндрова система с V-форма около общ натисков цилиндър. Съществува двузонова охлаждаща система – една за мастилената зона (с 4 наносни и 3 охлаждащи валци) и една за лазерния експониращ модул. В конструкцията на машината е интегрирана и инфрачервена сушилня, която ускорява процеса на съхнене с възможност за двоен ход при използване на промазани хартии. DIмашините за сух офсетов печат отпечатват продукция с много добро намастиляване, с високи плътности за наситените участъци на изображението. Дигиталната технология за директно експониране в печатната машина намира все по-голямо приложение. Повече от 500 фирми по света вече са инсталирали такива печатни машини. Това са марките: KodakPolychromeGraphicsDirectPress 5634 DI, разпространяващите се в Европа машини на KBA 46Karat и 46 KaratPlus, както и двете модификации на Ryobi 3404EDI и 3404XDL.
История на DI технологията от Heidelberg

1991 Първата DI машина – GTO DI
1993 Усъвършенстване на GTO DI с нова лазерна технология
1995 На drupa за първи път показване на Quickmaster DI 46-4.
1998 Излиза на пазара Speedmaster 74 DI и Quickmaster DI с късо време за подготовка.
2001 Quickmaster DI Pro с непрекънато захранване
2004 Quickmaster DI Pro с ProSpot експонираща технология и въвеждане на Suprasetter CtP.
2006 Повече от 300 инсталации със Suprasetter CtP и термална технология

Източник: Print-Pack Magazine

Printguide
Printguide

Интернет портал за печатни технологии.