drupa 2008 – барометърът на полиграфическата индустрия
Wednesday, 14 May 2008

Интересното тук е друго – как изложението отразява пазарнатаситуация и развитието в отрасъла.

Определено може да се каже, че водещите нации в развитието на полиграфически технологии през последните четири години, заемат водещо място и в рамките на drupa 2008. Всяка една от нациите представена от своите компании е с обем наети площи както следва: Германия с приблизително 70,000 m², САЩ - 13,000 m², Италия - 13,000 m², Швейцария - 12,000 m², Холандия - 9,000 m², Япония - 8,000 m², Великобритания - 7,000 m², Испания - 6,000 m² и Белгия с 6,000 m². Китай и Индия пък бележат 300% ръст при наемане на изложбени площи за настоящото изложение в сравнение с предходното и са съответно 7,800 m² за Китай и 2,400 m² за Индия.

Както и през последните повече от 50 години, така и на предстоящото изложение, сърцето на drupa 2008 ще бъде печатът и печатните технологии. С обща площ от 67,000 m² фирмите предлагащи технологии и машини свързани с печат са отново на първо място, следвани от тези предлагащи продукти и услуги в сферата на предпечата с 34,000 m², книговезване и довършителни операции - 33,000 m² и пакетиране 61,500 m².

Източник: www.drupa.com

Прочетете още: