Atlantic Zeiser на drupa 2008
Thursday, 22 May 2008

На щанда на AtlanticZeiser с56 в палата 11, ще бъдат представени:

1. Новата система за персонализация посредством високоскоростен мастилено - струен печат по dod технология Оmega.
Печатни глави Omega 36i/36 hd, интегрирани върху ролна машина.2. Линия Jetline за мастилено - струен печат с печатни глави omega 36 и 210 (с ширина на печат 210 мм!). Подходящи за печат върху хартия, различни видове опаковки, персонализация на продукти (дву- и триизмерни) и др.

3. Обновената система за печат и персонализация на карти Cardline Versa.

Източник: Априком

Прочетете още: