SK1 – векторен графичен редактор за Linux
Wednesday, 18 June 2008- поддръжка на CMYK цветово пространство
- поддръжка на CMYK в postscript
- WYSIWYG функционалност базирана на Cairo библиотеката
универсален импортър за cdr файлове

Засега няма, а и не се предвижда порт на програмата към Windows.

Повече информация за проекта, както и бинарни пакети и сорс код можете да намерите на sk1project.org