Top 5 на най-несполучливите шрифтове
Wednesday, 16 July 2008

Има полезни шрифтове, които също са досадни, тъй като са твърде използвани, трудни за четене, ако се използват за нещо различно от заглавие, не са красиви или всичко това накуп.” допълва компанията.

Ето и петте най-лоши шрифта, които никога не трябва да използвате в низходящ ред:
1: Comic Sans
2: Papyrus
3: Brush Script
4: Montype Corsiva
5: Times New Roman

Подробен коментар за всеки шрифт можете да прочетете на: keriprint.co.nz


Източник: keriprint.co.nz