Нова серия шрифтове OpenType Pro Pack.
Sunday, 25 July 2004

OpenType е мултиплатформен формат.Едни и същи файлове на шрифта работят със ситеми като: Mac OS X, Windows, Linux, и Unix. В Mac OS X, Windows XP и 2000 имат вградена подръжка на OpenType. Системи като Linux и Unix ги разпознават като TrueTypе. Допълнителна информация: bitstream