EyeC разработи инструмент за отпечатване на предупредителните надписи върху цигарените кутии
Tuesday, 24 March 2009

Част от директива на Европейския Парламент е унифицирането на предупредителните надписи върху цигарените кутии, продавани в страните членки на Европейския Съюз. Според новия закон, на всички цигарени кутии и на тютюневи изделия, трябва да присъстват 14 различни предупредителни надписи, разположени по точно определен начин.

Разработката на EyeC ще помогне при създаването на решетката от предупредителни надписи като може да служи и за контролиране вярността на вече отпечатани такива. Инструментът ще може да сканира листа с размери от A3 (297х420мм), до B0 (1414х1000мм). Warning Text Combinations Tool ще следи и за честотата на отпечатване на всеки един предупредителен надпис.

Източник: printingtalk.com