History панел за InDesign CS3
Thursday, 11 June 2009

Софтуерът предлага навигация в отделна палета, където можете да виждате всички направени действия по документа. EasyHistory дава възможност да правите моментни снимки на състоянието ръчно или автоматично при запис на документа. Плъгинът е предвиден да работи на Windows и Mac платформи за версии на InDesign до версии CS3.

 
Можете да изтегите пробна версия от тук: download
Инсталацията става само с копиране на файла в папката Plug-ins на InDesign.

Интересна е цената ако поискате да го купите. Само 9.99$
Ако и това ви се струва много можете да използвате безплатния плъгин MultiDo на същия производител, който има подобна функционалност, но естетвено има редица ограничения.


Източник: www.65bit.com