Форком и Криейтив Център дариха оборудване за лаборатория по полиграфия
Tuesday, 25 May 2010

Това събитие стана възможно благодарение на инициативността на членове на катедрата и подкрепата на  „Криейтив Център” ООД и Форком ООД, които дариха апарати и машини за лабораторията

Лабораторията бе открита от доц. д-р. инж. Борис Стефанов -  Ректор на ХТМУ – София.

Списък на дарените апарати и машини:

Дарение от Криейтив Център ООД
  • Професионална дигитална пробопечатна система HP DJ 10PS за изработване на цветни проби и симулиране на конвенционални печатни процеси.
  • Софтуерна система за растриране Software RIP EFI ColorProof и специална хартия за изготвяне на цветни проби - TECCO Proof paper
  • Система за калибрация на монитори Xrite iOne Display
  • Цветови Скали Pantone - Formula Guides и GoeBridge/COATED

Дарение от Форком ООД
  • Две фотонаборни системи за експонация на фототехнически филми Linotype_Hell Linotronic 330;
  • Хардуерен процесор за растриране на изображения RIP XITRON, (инсталиран на компютър);
  • Проявителна машина за фототехнически филми;
  • Електрофотографска дигитална цветна печатна машина Kyocera Mita 8000C
  • Електрофотографска дигитална монохромна печатна машина Kyocera 9000
  • Консумативи, документация и резервни части за дарената техника.

Вижте повече за Криейтив Център и Форком .

Източник: ХТМУ – София