Производството на самозалепващи етикети се е върнало на нивото от преди настъпването на кризата
Wednesday, 16 March 2011

FINAT, европейската асоциация на индустрията на производителите на самозалепващи етикети, докладва, че през 2010 търсенето на етикети на самозалепващи материали в Европа е продължило да се възстановява с бързи темпове. По време на пика на финансовата криза през средата на 2009, търсенето на този тип продукция отбеляза най-ниските си нива. През 2010 обаче, търсенето се е върнало на нивата от преди кризата. За миналата година общото потребление е било около 5,7 милиарда квадратни метра. Това е ръст с 11,4% в сравнение с 2009 и 3,5% спрямо нивата от 2007, годината преди колапса на глобалните финансови пазари.Най-голям ръст е отбелязало търсенето на ролни материали за етикети като полиетилен и полипропилен, с 15,3% спрямо предишната година. От гледна точка на географията, нарастването на търсенето е породено от Източна (20,6% ръст) и Южна Европа (13%, като в данните е включена и Турция.) В тези региони най-значимо увеличение има в Турция, Русия, България и Румъния. Ръстът в тези държави е над 20% и е тълкуван като знак за силно икономическо развитие в региона. В Западна Европа търсенето е нараснало умерено с около 4.5 – 8.5%.

През лятото на 2010 членовете на FINAT изказаха притеснения за състоянието на веригата за доставки на суровини и нарастващия пазарен натиск. Според анкета на FINAT, този проблем охлажда ентусиазма на ръководителите на компаниите в началото на 2011. Въпреки това, по-голямата част от тях виждат перспективи за положително развитие на индустрията.

Между януари 2010 и януари 2011 цените на целулозата са нараснали с 20-25%, материали като полипропилен и полиетилен са увеличили цените си с 25-35%. Полимерите, нужни за производство на лепила, са поскъпнали с 65-75%. Заради поскъпването на суровините, производителите на мастила обявиха увеличение с до 30%. Ефект има и нарастването на цената на петрола, включително заради увеличение на транспортните разходи.

Източник: cmykdigest.com
Текста написа: Мартин Новев